Spotkanie z policjantem – „Bezpieczna droga do szkoły”

Wraz z nowym rokiem szkolnym policjanci rozpoczęli ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przemieszczającym się do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

13 września 2019r. gościliśmy w naszej szkole mł. asp. Dariusza Dobrzyńskiego z Komisariatu Policji w Korszach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I - III oraz oddziału przedszkolnego. Pan policjant mówił o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły, omówił zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz jak należy poruszać się po chodniku, drodze bez chodnika prawidłowo przechodzić przez jezdnię, korzystać z sygnalizacji świetlnej, jeździć rowerem.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, chętnie  odpowiadali  na pytania pana policjanta, który sprawdzał , jaki jest stan wiedzy naszych uczniów na temat zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.

Organizowanie akcji policji i wdrażanie programów profilaktycznych ma na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji już od najmłodszych lat.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. Działania wojenne ogarnęły niemal całą Europę, wschodnią i południowo – wschodnią Azję, Afrykę północną, część Bliskiego Wschodu i oceany, a także epizodycznie Amerykę Północną, a nawet Arktykę. Poza większością państw europejskich i ich koloniami w wojnie brały udział także państwa Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Według różnych szacunków wojna pochłonęła od 50 do 78 milionów istnień. W tym roku 1 września obchodzimy 80-lecie wybuchu II wojny światowej.

W środku nocy z 16 na 17 września 1939 roku? Wypełniony został tajny protokół niemiecko-sowieckiego paktu Ribbentrop–Mołotow, zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. Wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny na całej linii przekroczyły granicę z Polską. Oznaczało to jawne pogwałcenie paktu o nieagresji zawartego przez Moskwę i Warszawę w lecie 1932 r. Twierdzenia sowieckich dyplomatów jakoby polski rząd nie istniał, a polskie wojska nie walczyły były oszczerstwem i oczywistym kłamstwem. Tym tragicznym wydarzeniom z historii nasze kraju poświęcone są gazetki na holu szkoły.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
NARODOWE CZYTANIE 2019

Dnia 13września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Garbnie, po raz pierwszy przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie 2019, nad którą patronat od 2012 roku sprawuje Pan Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.

Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana w 2012 roku lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas kolejnych edycji przeczytano kolejno  - Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo Vadis Henryka Sienkiewicza oraz Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie w 2018 r. miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Para Prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Powieść Żeromskiego była czytana na wszystkich kontynentach, w blisko 3000 miejsc na całym świecie, w tym w 134 poza granicami Polski, w 33 krajach, nawet na Antarktydzie.

W tym roku czytaliśmy polskie nowele. Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele następujących autorów – Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza oraz Stefana Żeromskiego.

Do udziału w akcji w naszej szkole, zaproszenia zostali nauczyciele, wychowawcy, przedstawicielka Rady Rodziców oraz uczniowie klas IV – VIII. Uroczyste czytanie poprzedziło słowo wstępne oraz odczytanie listu Pana Prezydenta do Rodaków, w którym Pan Andrzej Duda zachęca do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu wszystkich Polaków.

W naszej szkole przeczytano fragmenty ośmiu nowel.

- Dobra pani – Eliza Orzeszkowa, czytała Michalina Rutkowska z klasy V,

- Dym – Maria Konopnicka, czytała Paulina Paluch z klasy VIII,

- Katarynka  - Bolesław Prus, czytała Milena Lasek z klasy V,

- Mój ojciec wstępuje do strażaków – Bruno Schulz, czytała Marta Skrzydel,

- Orka – Władysław Stanisław Reymont, czytała Pani Zofia Baranowska – przedstawicielka Rady Rodziców,

- Rozdziobią nas kruki, wrony… - Stefan Żeromski, czytała Pani wicedyrektor Barbara Starukiewicz,

-Sachem Henryk Sienkiewicz, czytała Pani Justyna Komarowska,

- Sawa – Henryk Rzewuski, czytała Pani Ewa Nowińska – Dymek,

Całość opatrzona była prezentacją multimedialną prezentującą postać autora noweli oraz krótkim streszczeniem treści utworu.

Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym oraz słuchaczom. W przyszłym roku czytana będzie Balladyna Juliusza Słowackiego.

Justyna Komarowska

Ewa Nowińska - Dymek

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 # PRZERWANY MARSZ

W poniedziałek 02.09.2019r. miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2019/2020, która miała szczególny charakter, ponieważ w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu „Przerwany marsz” (www.przerwanymarsz.pl).

Uroczystość rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, podczas której modliliśmy się o pomyślność na kolejne 10 miesięcy wspólnej pracy. Następnie wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele zebrali się na placu przed szkołą, tworząc długi kondukt, na którego czele stanęli zaproszeni goście – pani Barbara Święcka, pani Stanisława Nagelska i państwo Czesława i Paweł Rogińscy – Dzieci Wojny, które dokładnie pamiętają okres 1939-1945. Wspólnie przekroczyliśmy próg szkoły, aby w symboliczny sposób dokończyć przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację, wszak we wrześniu 1939 roku dzieci zamiast szkolnego dzwonka usłyszały huk bomb i strzały.

Podczas apelu na sali gimnastycznej pani wicedyrektor Barbara Starukiewicz serdecznie przywitała naszych gości, deklarując, że społeczność Szkoły Podstawowej w Garbnie nigdy nie zapomni o historii Polskich Dzieci Wojny. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, po którym rozległ się głośny dźwięk syren alarmowych. Pani wicedyrektor przypomniała wszystkim zgromadzonym, że powitanie nowego roku szkolnego nie zawsze było radosne. 1 września 1939 na kolejne 5 lat zakończyła się edukacja w Polsce, a potajemna nauka groziła śmiercią lub obozem koncentracyjnym. W wyrazie szacunku wszystkim poległym, minutą ciszy uczciliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Potem głos zabrał pan Czesław Rogiński – jeden z ostatnich świadków tamtych tragicznych dni – który, nie kryjąc łez wzruszenia, opowiedział społeczności szkolnej jak przeżył tamte straszne czasy i jak wyglądała jego edukacja. Wszyscy w skupieniu i z wielkim podziwem słuchali historii gościa. Zaraz potem odczytano „Apel Polskich Dzieci Wojny o pokój na świecie”.

W drugiej części spotkania pani wicedyrektor oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020. W szczególny sposób przemówiła do pierwszoklasistów przyjmując ich do społeczności uczniowskiej. To ważny dzień w ich życiu, który na długo zostanie we wspomnieniach. Następnie część uczniów wykonała pamiątkowe zdjęcia z Dziećmi Wojny, a reszta wraz z wychowawcami rozeszła się na spotkania w klasach.

Wakacje już dobiegły końca, zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wszystkim życzymy wytrwałości i sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
List W- M Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie
Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Po zasłużonym odpoczynku rozpoczynamy nowy rok szkolny – 2019/2020, który wiąże się nie tylko z początkiem wytężonej pracy, ale także z nowymi wyzwaniami, odkryciami, spotkaniami i zawieraniem nowych przyjaźni. W tej rzeczywistości, jak zawsze, niezastąpiony jest Nauczyciel – Wychowawca – Przewodnik, który zapewnia, oprócz wiedzy naukowej, wsparcie i bezpieczeństwo, kształtuje poczucie wartości i wiary we własne siły, ukazuje prawdę, przekazuje mądrość i piękno.
Rok szkolny 2019/2020 jest czasem ważnych rocznic i wydarzeń, do których należy 100. Rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Innym ważnym wydarzeniem roku 1920 jest Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, który pomimo poniesionej przez społeczność polską mieszkającą na tych terenach porażki udowodnił, że naród polski wytrwale dąży do wolności. Do ważnych wydarzeń roku 1920 należy zaliczyć także Zaślubiny Polski z Morzem oraz narodziny największego z rodu Polaków Karola Wojtyły dzisiaj Świętego Jana Pawła II, z którego ducha narodziła się Solidarność w1980 roku. Przypominanie tych wydarzeń jest dobrą okazją do tego, aby uczestnicząc w uroczystościach podjąć refleksję nad Polską i jej chlubną historią.
Życzę Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty zaangażowania i  kreatywności w podnoszeniu i realizacji stawianych
i podejmowanych zadań oraz satysfakcji z osiąganych sukcesów.
Niech udziałem Rodziców będzie dobra współpraca ze szkołami w otwartej i twórczej atmosferze, która przekładać się winna na sukces ich dzieci.
Organom prowadzącym życzę podejmowania najlepszych decyzji, których rezultatem będą optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek.
Niech spełniają się marzenia Uczniów tak, aby czas nauki potrafili łączyć z rozwijaniem różnorakich zainteresowań i przyjaźni co pomoże w podejmowaniu decyzji dalszej nauki, jak też wyboru zawodowego i życiowego.
Wszystkim Państwu zatroskanym o kształt polskiej oświaty, o stan ducha młodego człowieka, o rozwój naukowy i gospodarczy naszej Ojczyzny poprzez naukę i wychowanie
młodzieży życzę owocnej pracy i najlepszych osiągnięć.

Z poważaniem

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 


Strona 4 z 115
Aktualności
free pokerfree poker

Klub Szkół Unicef

Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
15 Października 2019
Imieniny obchodzą
Brunon, Gościsława, Jadwiga, Sewer,
Tekla, Teresa

Do końca roku zostało 78 dni.
Zodiak: Waga

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę