1 września 1939 roku i 17 września 1939 roku – wspólna napaść niemieckiej III Rzeszy i Związku Radzieckiego na Polskę.

W dniu 1 września 1939 roku o świcie, jednoczesnym atakiem z lądu, morza i powietrza, państwo polskie zaatakowały wojska niemieckie. Wśród pierwszych celów znalazły się Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte w Gdańsku i miasto Wieluń, zbombardowane przez niemieckie lotnictwo. Szczególnie skuteczną bronią w walce na lądzie okazały się niemieckie wojska pancerne, które dużymi zgrupowaniami bojowymi przełamywały polską obronę, stosując nowoczesną taktykę wojny błyskawicznej. Jedną z najbardziej zaciętych bitew pierwszego dnia wojny stoczono pod wsią Mokra, w której Wołyńska Brygada Kawalerii zadała poważne straty nacierającej niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. W ataku na Polskę Niemców wsparła armia Republiki Słowackiej, marionetkowego państwa utworzonego przy wsparciu Niemiec w konsekwencji rozpadu Czechosłowacji. 3 września 1939 roku w ramach zobowiązań sojuszniczych wobec Polski Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę. W ten sposób wojna przerodziła się w konflikt na skalę światową. Pomimo desperackiej obrony i męstwa polskich żołnierzy niemiecki atak przynosił szybkie postępy. Pancerne zagony głębokimi klinami wbijały się w środek Polski, uniemożliwiając obrońcom ustabilizowanie frontu. Największą z bitew stoczonych we wrześniu 1939 roku okazała się bitwa nad Bzurą (9–18 września), w której polska Grupa Armii „Poznań” i „Pomorze” wykonały zwrot zaczepny uderzając na skrzydło niemieckiej 8 Armii. Pomimo początkowego powodzenia bitwa nie zmieniła biegu kampanii i zakończyła się klęską polskich oddziałów. Ich resztki przebiły się do obleganej przez wroga Warszawy.

Rankiem 17 września 1939 roku agresji na Polskę dokonał także Związek Sowiecki, zajmując w ciągu kilku dni wschodnią część naszego kraju. Wypełniał w ten sposób sojusz radziecko – niemiecki, tzw. pakt Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, którego tajny aneks dotyczył wspólnego zniszczenia państwa polskiego. Polacy nie byli w stanie stawić skutecznego oporu, ponieważ zdecydowana większość polskiej armii zaangażowana była w tym czasie w walki z Niemcami. W tej sytuacji Wódz Naczelny nakazał polskim oddziałom odwrót na Rumunię i Węgry, sam przekraczając najbliższej nocy granicę rumuńską, podobnie jak Prezydent i rząd RP. W niektórych miejscach stawiano jednak opór Armii Czerwonej, na największą skalę podczas obrony Grodna w dniach 20–21 września. Resztki Wojska Polskiego zostały ściśnięte przez najeźdźców między Wisłą a Bugiem. Symbolem ówczesnej sytuacji stała się obrona Lwowa (do 22 września), atakowanego od zachodu przez Niemców, a od wschodu przez Sowietów.

W trakcie kampanii wrześniowej najeźdźcy posiłkowali się działaniami formacji dywersyjnych na polskim zapleczu. Na ziemiach wschodnich na szeroką skalę prowadzona była dywersja komunistyczna, zaś w południowo-wschodniej Polsce wystąpienia zbrojne prowadzili także ukraińscy nacjonaliści. Do historii Września 1939 roku przeszła bohaterska obrona stolicy Polski, od 1 września intensywnie bombardowana przez niemieckie lotnictwo, a od 8 września szturmowana przez wojska lądowe. Przez trzy tygodnie oblężenia Niemcy nie byli w stanie przełamać polskiego oporu. Warszawa skapitulowała ostatecznie 28 września, przede wszystkim celem uniknięcia całkowitego zniszczenia miasta i zagłady jego mieszkańców. Podobne ogniska polskiego oporu toczyły walkę w Twierdzy Modlin do 29 września oraz na Półwyspie Helskim do 1 października. Przeciwko obu agresorom walczyła także na Lubelszczyźnie Grupa Operacyjna „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, która jako ostatnia złożyła broń 6 października 1939 roku.

Główną przyczyną klęski we wrześniu 1939 roku było opuszczenie Polski przez zachodnich sojuszników, którzy nie udzielili Rzeczypospolitej obiecanego wsparcia. Osamotniona Polska nie była w stanie samodzielnie obronić się przed dwoma potęgami militarnymi, które ją najechały. Poza dysproporcją sił, wynik walki zbrojnej był także konsekwencją niekorzystnego położenia strategicznego Polski, przyjęcia błędnej strategii obronnej oraz złego dowodzenia Wojskiem Polskim. W obronie kraju poległo ponad 70 tysięcy polskich żołnierzy, tysiące innych zmarło później z ran lub zaginęło. Oprócz tego zabitych zostało wielu cywilów, w samej Warszawie zginęło ich około 10 tysięcy. Od początku walk Niemcy dopuszczali się licznych zbrodni wojennych: rozstrzeliwania, mordowania ludności cywilnej i niszczenia jej dobytku. Po 17 września miały też miejsce liczne zbrodnie ze strony Sowietów, m.in. rozstrzeliwania jeńców w zdobytym Grodnie. Największą skalę miał jednak mord popełniony na wziętych do niewoli polskich oficerach i policjantach, popełniony przez ZSRS wiosną 1940 roku w ramach Zbrodni Katyńskiej. Pomimo klęski i rozbioru kraju pomiędzy agresorów, państwo polskie nie ogłosiło kapitulacji i prowadziło walkę do końca II wojny światowej.

(informacje ze strony:  zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl)

Mariusz Sak

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej w Garbnie

1 września 2020r. na rozpoczęcie roku szkolnego

przychodzą tylko uczniowie klasy 1 i 4. Rozpocznie się ono o godz. 9.00.

Uczniowie pozostałych klas tego dnia nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie klasy 1 spotykają się ze swoim wychowawcą na szkolnym korytarzu na paterze szkoły,

natomiast uczniowie klasy 4 na I piętrze.

Uczniowi może towarzyszyć tylko 1 rodzic / opiekun.

Spotkania zostaną zorganizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego związanego z pandemią.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę.

Proszę także o zachowanie bezpiecznej odległości (min. 1,5m).

Dnia 2 września (środa) – rozpoczynamy zajęcia w szkole.

Zajęcia będą rozpoczynać się :

- klasy 4-8 – o godz. 7.50.

- klasy 1-3 –  o godz. 8.45

Dzieci z klas 1- 3 (wszystkie kierunki oprócz Kraskowa, Chmielnika, Płutnik),

które przyjadą autokarem wcześniej do szkoły,

będą oczekiwały na swoje lekcje  na zajęciach  świetlicowych,

które będą organizowane w ich klasach na parterze szkoły ( sala 2,3,4).

Dzieci z GARBNA z kl.1-3 przychodzą na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej niż o 8:40.

W tabeli przedstawiamy czas odjazdu autokaru z przystanku w poszczególnych miejscowościach:

Miejscowość

Godzina odjazdu autokaru

Warnikajmy ( wszyscy uczniowie)

7.00

Równina Dolna( wszyscy uczniowie)

7.00

Równina Górna ( wszyscy uczniowie)

7.00

Saduny ( wszyscy uczniowie)

7.15

Dubliny ( wszyscy uczniowie)

7.15

Płutniki ( przedszkole i klasy 4-8)

7.30

Płutniki ( klasy 1-3)

8.15

Banaszki, Jeżewo ( wszyscy uczniowie)

7.40

Polany ( wszyscy uczniowie)

7.00

Kraskowo ( przedszkole i klasy 4-8)

7.00

Kraskowo ( klasy 1-3)

8.10

Chmielnik ( przedszkole i klasy 4-8)

7.20

Chmielnik ( klasy 1-3)

8.10

Gudziki

7.25

Babieniec ( wszyscy uczniowie)

7.30

Tołkiny ( wszyscy uczniowie)

7.30

Dzikowina ( wszyscy uczniowie)

7.30

O wszystkich zmianach odjazdów autokarów będą informować kierowcy.

Informacje związane z zachowaniem reżimu sanitarnego:

Uczniowie:

- w zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, nie mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy są objęci są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą tez uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.

- uczniów  dojeżdżających do szkoły podczas przejazdu autokarem obowiązuje zakrywanie nosa i ust,

- przechodząc z autokaru do szkoły należy zachować miedzy sobą dystans (min 1,5m);

- po wejściu do budynku szkoły  należy obowiązkowo zdezynfekować ręce;

- po szkole (podczas przerw, przed i po lekcjach)  poruszamy się w maseczkach;

- podczas zajęć w klasach nie obowiązuje zakładanie maseczki;

- w łazienkach obowiązuje zakaz gromadzenia się większej liczby uczniów;

- w łazience może przebywać tylu uczniów – ile jest kabin; ( max 3 osoby); wolno korzystać tylko z łazienki na swoim piętrze lub jeśli będzie lekcja w-f z łazienki przy sali gimnastycznej;

- każda klasa przebywa w wyznaczonej klasie:

  • Klasa 4 – sala 11
  • Klasa 5 – sala 13
  • Klasa 6 – sala 21
  • Klasa 7 – sala 17
  • Klasa 8 – sala 24

- każdej klasie wydzielono tzw. STREFY   do przebywania na niej podczas przerwy. Tę przestrzeń wyznaczono na korytarzu tuż przy klasie. Oznaczono ją żółto – czarną taśmą.

- uczniowie nie mogą samowolnie przemieszczać się po szkole; przebywają w swojej strefie zachowując odpowiednią odległość;

- uczniowie korzystają tylko ze swoich podręczników i przyborów; nie pożyczają  sobie przyborów szkolnych;

- uczniowie klas młodszych, dzieci z przedszkola nie przynoszą do szkoły żadnych zabawek;

Rodzice:

- rodzice mogą wejść na teren szkoły tylko do tzw. części wspólnej, która znajduje się przy sekretariacie szkoły,

- wejście do budynku szkoły tylko w maseczce;

- po wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce;

- wszystkie osoby z zewnątrz po wejściu do szkoły będą miały zmierzoną temperaturę;

- rodzice dzieci przedszkolnych  zamieszkałych w Garbnie przyprowadzają dzieci do przedszkola po godz. 7.50.

- rodzice kontaktują się z wychowawcą dziecka telefonicznie, a w razie potrzeby osobistego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;

- zebrania klasowe z wychowawcą będą się odbywać on – line;

Szczegółowe zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole uczniów  zostaną przekazane uczniom na godzinach z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrań klasowych.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny: sekretariat szkoły 89 754 37 32; wicedyrektor szkoły: 695 231 396

Wicedyrektor: Barbara Starukiewicz

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Podręczniki do religii w roku szkolnym 2020/21

 

klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Oddział przedszkolny

Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata Śmigiera, Urszula Kryczka

Z Panem Jezusem”

( Podręcznik dla Archidiecezji Warmińskiej)

Wydawnictwo Katechetyczne

1

Praca zbiorowa: ks. Rafał Robert Szewczyk, Aneta Frączak, ks. Sławomir Kielczyk, Marzanna Dubińska, Dorota Ząberg

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

( Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy 1)

Wydawnictwo Katechetyczne

2

ks.R. Szewczyk, A. Frączak D. Kwiatkowska

„ A oto ja jestem z wami”

( Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej)

Wydawnictwo

Katechetyczne

3

Praca zbiorowa: Ks. dr Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Danuta Kwiatkowska, Jadwiga Mikiel

„ Kto spożywa moje ciało, ma życie”

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

Wydawnictwo Katechetyczne

4

ks. Mariusz Czyżewski

„ Jestem chrześcijaninem”

( podręcznik nad tytułem ma napis : Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy 4)

Wydawnictwo Katechetyczne

5

ks. dr Adam Bielinowicz, Marzena Kołakowska

„ Wierzę w Jednego Boga”

( Podręcznik dla Archidiecezji Warmińskiej)

Wydawnictwo Katechetyczne

6

Danuta Adamiec, mgr Karolina Orzoł, s. Martyna Ujazdowska CSC

„Wierzę w święty kościół powszechny”

( Podręcznik dla Archidiecezji Warmińskiej)

Wydawnictwo Katechetyczne

7

Ks. Piotr Tomasik

 

„Twoje słowo światłem na mojej drodze”

( Podręcznik dla Archidiecezji Warmińskiej)

Wydawnictwo

Katechetyczne

8

Ks. Piotr Tomasik

„ Ty ścieżkę życia mi ukażesz”

( Podręcznik dla Archidiecezji Warmińskiej)

Wydawnictwo Katechetyczne

 

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Podsumowanie II półrocza roku szkolnego 2019/20

Najlepsi uczniowie :

Klasa I

Hajduk Hanna

Sikora Martyna

Klasa II

Biełaga Maksymilian

Pawelczyk Justyna

Puchalska Helena

Siedlecka Malwina

Szymkowska – Sawicka Agata

 

Klasa III

Saik Hanna

Kuś Karina

Sadlak Weronika

Klasa IV

Baranowska Zuzanna

Brodnicki Krzysztof

Kietliński Jakub

Suszko Cyprian

Klasa V

Lasek Milena

Małyska Julia

Rutkowska Michalina

Balcewicz Nikola

Przewłocki Marcin

Hajduk Antoni

Orłowska Martyna

Wiaterek Malwina

Klasa VI

Chruścińska Milena

Duński Hubert

Gaszczyńska Maja

 

Klasa VII

Koziróg Jakub

Klasa VIII

Marta Skrzydel

Maria Iwańska

Artur Hul

Maja Orłowska

Frekwencja:

Najwyższą frekwencją na poszczególnych poziomach  uzyskały klasy:

  • W poziomie klas I-IIIsp:

- Klasa  I – 88,2%

  • W poziomie klas IV-VIII sp:

- Klasa VIII - 88,80%

 

Uczniowie ze 100% frekwencją:

Kietliński Emil  kl. 1

Iga Suwezda kl. 2

Kietliński Jakub kl. 4

Wróblewska Roksana kl. 5

Puchta Roksana kl. 7

Małyska Joanna kl. 8

 

 

Konkursy :

Nazwa konkursu

Zasięg

Osiągnięcia

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

ogólnopolski

Marta Skrzydel – III miejsce w etapie regionalnym

VI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego

ogólnopolski

Oliwia Demczuk – II miejsce

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” online

ogólnopolski

Hanna Hajduk, Maria Iwańska, Marta Skrzydel, Tymoteusz Szałkowski – X miejsce tytuł laureata

Wojciech Pietrzyk – IX miejsce tytuł laureata

Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy dla kl. III szkół podstawowych

regionalny

Hanna Saik – tytuł finalisty

 

 

Wszystkim najlepszym uczniom, uczestnikom konkursów, uczniom ze 100% frekwencją oraz klasom, które uzyskały najwyższą frekwencję – gratulujemy.

Dziękujemy za ten rok; rok inny niż wszystkie, rok trudny. Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w prowadzeniu zdalnej edukacji. Życzymy udanych wakacji i urlopów, dużo słońca i radości.

Do zobaczenia we wrześniu.

Wicedyrektor

Barbara Starukiewicz

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY!

Drodzy Rodzice Pierwszoklasistów!

Bardzo proszę o kupienie przyborów i rzeczy potrzebnych dziecku w nauce w klasie 1 w SP w Garbnie w r.sz.2020/2021. Są to:

 

• 2 zeszyty w dwie linie (najlepiej z różowymi liniami) i 2 zeszyty w kratkę (wszystkie 16 – kartkowe),

•  blok rysunkowy mały (biały i kolorowy), blok techniczny mały - biały i kolorowy,

• wycinanka, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, klej w sztyfcie, plastelina, kolorowa bibuła, ryza papieru ksero

• papierowa teczka na prace dziecka, chusteczki higieniczne w pudełku,

• farby plakatowe, 2 pędzle (gruby i cienki),kredki ołówkowe Bambino lub Colorino,kredki - pastele, 2 ołówki, pióro kulkowe do pisania, gumka, temperówka, linijka, piórnik;

• strój sportowy ( biała koszulka,ciemne spodenki, trampki), woreczek na strój, buty na zmianę do chodzenia po szkole

• tornister lub plecak, kanapnik, bidon

• zeszyt kontaktów, który będzie pełnił rolę dzienniczka- najlepiej 16 kart. w kratkę.

Wszystkie książki i zeszyty należy obłożyć i podpisać. Przybory szkolne i rzeczy potrzebne do szkoły (jeśli jest to możliwe) również powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia.

WAŻNE!

We wrześniu 2020 r. uczniowie otrzymają bezpłatnie ćwiczenia do klasy 1

(do edukacji wczesnoszkolnej i jęz.angielskiego). Podręczniki zaś zostaną wypożyczone z biblioteki szkolenej na okres nauki w klasie 1.

Rodzice muszą kupić sami książki do religii (informacja o nich we wrześniu 2020)

 

Dziękuję za pomoc.

 

Wychowawczyni klasy 1

Joanna Saik

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 


Strona 5 z 133
Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
25 Listopada 2020
Imieniny obchodzą
Erazm, Jozafat, Katarzyna, Tęgomir
Do końca roku zostało 37 dni.
Zodiak: Strzelec

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 267 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę