VI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego-Olsztynek 2020
PDF Drukuj
 
Aktualności

Projektanci edukacji

 

Mimo fizycznie zamkniętej szkoły i trudnej sytuacji związaną z pandemią, udało nam się stworzyć wirtualny teatrzyk kamishibai. Uczennice, biorące udział w projekcie (Joanna Małyska, Marta Skrzydel, Marysia Iwańska, Wiktoria Gołaś, Paulina Paluch, Natalia Hetman,Maja Orłowska, Oliwia Demczuk) wnikliwie poznały treść lektury "Hobbit, czyli tam i z powrotem". Omówiliśmy fabułę książki i wspólnie opracowaliśmy scenariusz teatrzyku. Ustalony został wygląd postaci i stworzone pierwsze projekty bohaterów. Kolejnym etapem było ustalenie ilości slajdów, jakie umieścimy w teatrzyku i co się ma na nich znajdować. Również na tym etapie uczestnicy projektu formułowali pytania dotyczące przedstawianych treści w celu przeprowadzenia konkursu wśród widzów.  Następnie "Projektanci edukacji" podzielili się slajdami do namalowania i tekstem do czytania. Z uwagi na zaistniałą sytuację z powodu COVID-19, uczennice kończyły prace w swoich domach, pod zdalnym nadzorem opiekuna. Nagrały też za pomocą dyktafonów poszczególne rozdziały. Z uwagi na ograniczoną ilość czasu, zdecydowaliśmy się przedstawić pierwsze osiem rozdziałów, ale na pewno znajdą się w naszej szkole uczniowie, którzy zechcą dokończyć teatr w przyszłym roku szkolnym, w takiej formie jaką pierwotnie zakładaliśmy.
Miłego oglądania.Konkurs dotyczący treści teatrzyku już wkrótce na naszej stronie internetowej!!!

Prekursorką projektu była pani Ewa Nowińska-Dymek, której bardzo dziękujemy za inicjatywę.

Bardzo dziękuję wszystkim uczennicom biorącym udział w projekcie i nieocenionemu Panu Zbyszkowi Wiecierzewskiemu, na którego pomoc można zawszę liczyć, nawet w czasie pandemii ;)
Elżbieta Lisiczyńska


29.05.2020 r. odbyło się spotkanie prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Garbnie w celu rozstrzygnięcia konkursu na 100% frekwencje wpłat składek klasowych na Radę Rodziców.

W roku szkolnym 2019/2020 100% wpłat dokonały klasy I, IV oraz VIII.

Zwycięskie klasy, jako nagrodę otrzymują połowę wpłaconej kwoty składek na Radę Rodziców.

Gratulujemy zwycięzcom!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Garbnie

 

18 maja 1920 roku w Wadowicach, w niewielkim mieszkaniu przy ulicy Kościelnej 7, na świat przyszedł Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II

100 lat temu urodził się papież Jan Paweł II

Rodzice Karola Wojtyły (Karol i Emilia) mieszkali w niewielkim 2-pokojowym mieszkaniu w centrum Wadowic. Tuż obok był kościół, a na jego ścianie dający do myślenia napis: "Czas ucieka, wieczność czeka”. Przyszły papież przyszedł na świat 18 maja 1920 roku. Był drugim z kolei dzieckiem państwa Wojtyłów.

Miesiąc później, 20 czerwca Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Ojciec Święty Jan Paweł II wspominał później podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku: Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym."

Dzieciństwo Jana Pawła II

Młody Lolek, bo tak mówili do Karola Wojtyły najbliżsi, wychowywał się w domu, otoczony miłością. Do końca życia o swoich rodzicach papież Jan Paweł II wyrażał się z wielką miłością, dziękując im za ciepło i poczucie bezpieczeństwa, które zawsze go otaczało w domu rodzinnym.

Karol Wojtyła, przyszły papież, był inny niż jego rówieśnicy. Jak po latach wspominała jego koleżanka z Wadowic, Halina Królikiewicz-Kwiatkowska, "czuło się zawsze, że ma w jakiś sposób niedostępny swój świat myśli, że jest głęboko religijny, że umie najwięcej z nas wszystkich, że czyta trudne filozoficzne książki, które nas znudziłyby już po kilku stronach, że uczy się i nie traci na próżno ani chwili".

Matka Karola Wojtyły mówiła zwykle: "Zobaczycie, mój Lolek będzie kiedyś wielkim człowiekiem". I nie pomyliła się.

Święto Flagi Państwowej.

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony corocznie w dniu 2 maja,  jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny czerwonego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi oficjalnie od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni, rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany za najszlachetniejszy z kolorów, wykorzystywany jako symbol dostojeństwa i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika potrzebnego do uzyskania tego koloru, mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych. Barwy bała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, czyli Konstytucji, polskie damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej.

Po raz pierwszy polska flaga została skodyfikowana uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku. Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku. W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.

Mariusz Sak


Święto Konstytucji 3 Maja 1791 roku.


W dniu dzisiejszym obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym  kraju. Chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze fakty dotyczące tego wiekopomnego dzieła naszych wybitnych przodków.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku dążenie do reform stawało się coraz silniejsze ogarniając znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz propagujący reformy, zwany patriotycznym, dążył do przeprowadzania pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli rosyjskiej oraz poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii. Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na opiece cesarzowej Rosji. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o państwo rosyjskie. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku.

Prace Sejmu Czteroletniego uwieńczyło uchwalenie nowej Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku. Choć połowiczna w kwestiach społecznych, stanowiła poważny krok naprzód w dziele reformy państwa. Wiele jej postanowień, znoszących zacofane wolne elekcje, konfederacje, rokosze i liberum veto, było zdecydowanie postępowych. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, główny autor Konstytucji 3 Maja, Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Czteroletniego, zwolennik reform, działacz stronnictwa patriotycznego oraz  Hugo Kołłątaj, ideolog polskiego oświecenia, rzecznik reform społecznych i gospodarczych.

Nic dziwnego, że mocarstwa zaborcze potraktowały Konstytucję jako groźny dla nich przejaw "zarazy rewolucyjnej" ciągnącej od Francji, która w tym czasie przeżywała wielką rewolucję burżuazyjną. Ustawę majową ostro zwalczała opozycja magnacka w kraju, gdyż ograniczała poważnie jej wpływy na rządy w państwie. 27 kwietnia 1792 roku przedstawiciele opozycji magnackiej podpisali w Petersburgu akt konfederacji, który potem ogłosili w miasteczku Targowica na Ukrainie. Akt ten unieważniał Konstytucję 3 Maja i całą działalność Sejmu oraz oficjalnie wzywał carową rosyjską do udzielenia zbrojnej pomocy celem przywrócenia dawnej formy rządów w Rzeczypospolitej. 18 maja 1792 roku wojska carskie przekroczyły granice Korony i Litwy. Pomimo stawienia oporu wojskom rosyjskim pod Zieleńcami i Dubienką, nastąpił ogólny odwrót wojsk polsko - litewskich w stronę Wisły. Król jednak, od początku traktował wojnę jako demonstrację wojskową i 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej oraz nakazał zaprzestania działań wojennych. Konsekwencją przegranej Polaków był II rozbiór Polski. Targowica stała się symbolem zdrady narodowej.

Rok 1795 to trzeci rozbiór Polski, koniec krótkiego okresu wolności i nadziei. Jednak dzieło Sejmu Wielkiego ocalało jako symbol odrodzenia i ostatniej próby wybicia się na niepodległość. Tym dziełem wróciliśmy do nowożytnej Europy. Daliśmy dowód patriotyzmu i myślenia kategoriami państwa. Konstytucja 3 Maja przeszła do historii jako druga na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku a pierwsza w Europie przed konstytucją francuską z 1791 roku. Jej idea na trwałe zapadła w sercach wielu Polaków. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić dzień 3 Maja jako święto państwowe.

Mariusz Sak


W zakładce Rekrutacja zamieszczone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Garbnie i kl. I .
Od 23.04.2020r. do 27.04.2020 r. będzie trwało postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych i kl. I .

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Rekrutacja.

W związku z całkowitym zamknięciem szkoły od dnia 19.03.2020 r. (czwartek).

w sprawach pilnych proszę kontaktować się pod nr tel.

695 231 396 – Wicedyrektor Barbara Starukiewicz

665 040 110 – sekretarz Ewelina Orłowska

23 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna zorganizowała akcję pod hasłem „ Moje selfie z książką”. Do wspólnej zabawy zaprosiłam wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Zadanie polegało na wykonaniu zdjęcia podczas czytania ulubionej książki ale forma pozostawała też w dowolności respondentów, można było prezentować swoje domowe biblioteki, ulubione książki, prace plastyczne itp. Poniżej prezentuję galerię przesłanych zdjęć. Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w zaproponowanej zabawie, to jest super, że czytacie i rozwijacie swoje zainteresowania. Mam tez pewną refleksję, którą muszę podzielić się z Wami…MAŁO NAS!!!!!

Nazywam się Adam Fedoruk, jestem Trenerem Koordynatorem projektu - Oddział sportowy o profilu piłka nożna w III LO w Kętrzynie. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 otwieramy klasę sportową w Liceum Ogólnokształcącym przy PCE KĘTRZYN.W związku z pojawiającymi się pytaniami  o funkcjonowanie Oddziału sportowego chciałbym przedstawić ofertę Naszej szkoły.
W załączeniu  przesyłam pakiet informacyjny, w którym wiele kwestii jest wytłumaczonych, dotyczących zwłaszcza przynależności klubowej, możliwości zakwaterowania oraz wyżywienia uczniów.
Proszę o udostępnienie tego plakatu na stronie Szkoły lub/i za pomocą dziennika elektronicznego bezpośrednio do każdego ucznia i rodzica z klas VIII.
Serdecznie dziękuje za pomoc, pozdrawiam Adam Fedoruk.
W razie pytań proszę o telefon 508-330-962.

 

Koronawirus. Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii?

Przerwy w śledzeniu informacji o pandemii, podejmowanie przyjemnych aktywności, próby zachowania codziennej rutyny – to niektóre ze sposobów radzenia sobie ze stresem z powodu COVID-19, które podają eksperci z amerykańskich Centrów Prewencji i Kontroli Chorób w Atlancie.

Szerzenie się pandemii COVID-19 może być bardzo stresujące dla wielu osób, podkreślają specjaliści z Centrów Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) na stronie internetowej instytucji. Strach i obawy przed chorobą mogą przytłaczać zarówno dorosłych, jak i dla dzieci. Dlatego tak ważna jest znajomość sposobów radzenia sobie z tym obciążeniem.

To, jak zareagujemy na wybuch pandemii, zależy od naszych osobistych predyspozycji, doświadczeń i uwarunkowań, a także od społeczności, w której żyjemy. Do grupy mogącej silniej reagować na tę sytuację należą osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi, które są bardziej zagrożone COVID-19, dzieci i nastolatki, osoby, które znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z epidemią, tj. lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym nadużywające substancji psychoaktywnych. Również osoby poddane kwarantannie mogą przeżywać nasilony stres (nawet jeśli nie są chore), ze względu na izolację od innych ludzi.

Przerwa w śledzeniu wiadomości

Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają m.in. występowanie nasilonych obaw i lęków o własne zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, zmiany w nawykach związanych ze snem i spożywaniem posiłków, problemy ze snem i koncentracją uwagi, pogorszenie objawów choroby przewlekłej, zwiększone spożycie alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji psychoaktywnych.

Każdy może jednak podjąć proste kroki, by pomóc sobie, rodzinie i najbliższym w radzeniu sobie ze stresem wywołanym pandemią, podkreślają eksperci CDC.

W tym celu powinniśmy robić sobie przerwy od oglądania, czytania czy słuchania nowych informacji na temat pandemii w mediach, również społecznościowych. Ciągłe skupianie się tym problemie może nasilać niepokój.

Warto też zadbać o siebie i swoje ciało - ćwiczyć głębokie oddechy, rozciąganie lub medytację. Dobrze jest spożywać zdrowe, zbilansowane posiłki, wykonywać regularne ćwiczenia, wysypiać się, unikać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Przyjemne aktywności

Powinniśmy też starać się podejmować aktywności, które nas rozluźniają i sprawiają nam przyjemność.

Poza tym warto porozmawiać z osobami, do których mamy zaufanie o swoich obawach i emocjach. Jeśli stres istotnie zakłóca nasze codzienne aktywności przez kolejne dni, warto poradzić się psychologa lub lekarza.

Dzielenie się z innymi sprawdzonymi informacjami na temat wirusa i epidemii COVID-19 (a nie plotkami, czy fake newsami) pozwoli lepiej ocenić, jakie zagrożenie stanowi ona dla nas samych i naszych bliskich, a przez to może złagodzić stres.

Dzieci też się stresują

Reakcja dzieci i nastolatków zależy w dużym stopniu od tego, jak zachowują się dorośli w ich otoczeniu - podkreślają eksperci CDC. Rodzice, którzy reagują ze spokojem i pewnością, będą stanowić wsparcie dla swoich dzieci. Dlatego tak ważne jest, by opierać się na sprawdzonych informacjach na temat wirusa.

Nie wszystkie dzieci reagują na stres w ten sam sposób. U najmłodszych można obserwować zwiększoną płaczliwość lub rozdrażnienie, a nawet powrót zachowań, z których dziecko wyrosło, jak moczenie nocne. Wśród innych objawów nadmiernej reakcji stresowej na epidemię eksperci wymieniają: smutek, nasilone zamartwianie się, niezdrowe zachowania dotyczące snu czy jedzenia, a u nastolatków również nadmierną drażliwość, tzw. złe zachowanie, problemy z koncentracją uwagi, unikanie obowiązków szkolnych, jak również aktywności, które w przeszłości sprawiały dziecku radość, bóle głowy i ciała bez konkretnej przyczyny, a także sięganie po alkohol, papierosy i inne substancje psychoaktywne.

Rodzice mogą pomóc dzieciom w łagodzeniu stresu związanego z pandemią poprzez rozmowę, rzeczowe i przystępne przedstawienie faktów. Ważne jest też, by dać dzieciom i nastolatkom poczucie bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji, takich jak zdenerwowanie, złość, a także podzielić się z nimi własnymi sposobami na rozładowanie stresu.

Codzienna rutyna bardzo ważna

W czasie epidemii warto ograniczyć dzieciom i młodzieży dostęp do wiadomości w mediach, również społecznościowych. Dzieci mogą błędnie interpretować informacje, które do nich docierają i bać się tego, czego nie rozumieją.

Specjaliści podkreślają, że dobrze jest też trzymać się dotychczasowej rutyny, jeśli chodzi codzienne aktywności, a w sytuacji, gdy zamknięte zostają szkoły stworzyć nowy schemat dnia obejmujący naukę oraz czas wolny.

Osoby, które cierpią na schorzenia psychiczne powinny w tym okresie kontynuować dotychczasową terapię i obserwować się pod kątem wystąpienia nowych objawów lub pogorszenia dotychczasowych. Gdy zaobserwują niepokojące zmiany, np. myśli samobójcze, myśli o skrzywdzeniu siebie lub innych, powinny zadzwonić po pomoc.

W przypadku osób, które znajdują się na pierwszej linii walki z epidemią, jak lekarze czy pielęgniarki, może dojść do wystąpienia tzw. wtórnego stresu traumatycznego (STS). Może on dawać objawy fizyczne, jak zmęczenie oraz psychiczne - lęk, poczucie winy, wycofanie. W sytuacji, w której stres negatywnie wpływa na zdolność opiekowania się własną rodziną i pacjentami, warto zwrócić się po pomoc psychologiczną - radzą amerykańscy specjaliści.Czytaj więcej na https://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/koronawirus-covid-19/news-koronawirus-jak-radzic-sobie-ze-stresem-w-czasie-pandemii,nId,4388471#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Jak zachować bezpieczeństwo w sieci?

W czasach portali społecznościowych, gdzie większość z nas ma konto na Facebooku, Naszej Klasie itp., w wielu miejscach w sieci zamieszczamy swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, a w wielu przypadkach również inne prywatne informacje, często nie zastanawiając się, że raz udostępnione dane pozostają tam na zawsze. Wobec tego, czy w takiej przestrzeni, gdzie na każdym kroku kupujemy coś, piszemy, komunikujemy się, wszędzie proszeni jesteśmy o nasze dane – możemy być bezpieczni? Właśnie w tym artykule pragnę Wam przedstawić techniki, które może nie zawsze okażą się wielce skuteczne, ale na pewno podniosą poziom bezpieczeństwa Waszych danych, które tak często przecież udostępniamy.

Pierwszym i głównym problemem, z którym najbardziej się borykamy, jest ochrona naszej tożsamości, o której tak często zapominamy.

W kilku krokach przedstawimy Wam, co należy zrobić, aby Wasza tożsamość była lepiej chroniona niż dotychczas. Może znajdą się wśród czytelników osoby, dla których właśnie te kroki są normą? To właśnie im należą się gratulacje, a sami mogą czuć się bezpieczniej, przynajmniej w jednym z aspektów. Ale przejdźmy do rzeczy i przyjrzyjmy się radom:

Po pierwsze – Nie stosuj prostych haseł!

Wielu z nas, rejestrując się na różnorakich portalach, często, aby zapamiętać dane potrzebne do logowania, stosuje łatwe do zapamiętania hasło, np. „haslo”, albo podwyższa poprzeczkę, stosując dosyć znaną nam wszystkim metodę tworzenia hasła, składającego się z naszego imienia i roku urodzenia, np. „anna1984”. Jednak hasła takie nie są zbyt ciężkie do odgadnięcia, a co za tym idzie, ktoś niepowołany może dostać się na nasze konto i dowiedzieć się o nas tego, czego nie powinien wiedzieć, bo przecież nasi znajomi w większości wiedzą w jakim roku się urodziliśmy. Właśnie zastosowanie takich haseł możemy porównać do przekazania komuś kluczy do naszego domu.

Nasze hasła, aby zyskały na sile, muszą składać się z liter, cyfr, a nawet znaków specjalnych (tj. @#! itd.). Nawet nasze łatwe hasło możemy stworzyć w taki sposób, aby osoby nieproszone nie dostały się do naszego konta, posługując się przykładem hasła: „anna1984”, aby zwiększyć jego siłę i zapamiętać je, możemy zamienić je na podobne: Ann@19*$ – takie oto hasło jest zapewne trudniejsze do odgadnięcia, a co za tym idzie – tylko my sami znamy metodę w jakiej ono powstało (imię pisane z dużej litery, druga litera a, jako @, dwie ostatnie cyfry pisane z klawiszem Shift). Jeżeli nie mamy pewności, że tak stworzone hasło uda nam się zapamiętać, warto je sobie zapisać i schować w dostępne tylko dla nas miejsce.

Jedno hasło – jedno konto

Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo nie powinniśmy używać wyłącznie jednego hasła do wszystkich portali, ponieważ wyciek na jednym z nich spowoduje otwarcie wszystkich furtek na innych, na których posiadamy konta. Gdy ktoś odgadnie nasze hasło do skrzynki e-mailowej, może być w posiadaniu informacji, gdzie takie konta założyliśmy. Jest to najgorszy ze scenariuszy, ponieważ dostanie się do naszej poczty może skutkować dostaniem się do innych portali, nawet gdy mamy na nich inne hasła, ponieważ wiele stron oferuje zmianę, lub przypomnienie hasła właśnie na adres podany podczas rejestracji.

Dlatego z największą starannością powinniśmy zabezpieczyć naszą skrzynkę poczty elektronicznej. Jeżeli chcemy mieć na wielu portalach różne hasła, ale i chcemy je zapamiętać, a nie spisywać z kartki, możemy posłużyć się wymyślonym przez siebie algorytmem, np. cała baza, czyli Ann@19*$ zostanie zaadaptowana, ale dodamy do niej cechy szczególne dla każdego z portalu, np. dla konta YouTube: youAnn@Tube19*$, facebook: faceAnn@book19*$, Gmail: gAnn@mail19*$. Jest to prosty sposób i dość przyzwoity do zapamiętania, a nasze hasło zyska na sile :)

Rejestracja – proces z którym powinniśmy się dokładnie zapoznać

Rejestrując się lub instalując jakąkolwiek aplikację warto zapoznać się z informacjami, jakie są nam przekazywane.

Zdaję sobie sprawę z tego, że mało kto z nas to robi, ale moglibyśmy uniknąć późniejszych konsekwencji w postaci niechcianych wiadomości reklamowych (SPAM), albo zbędnych aplikacji i/lub toolbarów, czyli pasków, które zaśmiecają naszą przeglądarkę, a czasami nawet uniemożliwiają na przyzwoite korzystanie z Internetu.

Jeżeli chcemy uniknąć sytuacji, w której nasze dane zostaną przekazane innym firmom, należy dokładnie przeczytać regulamin portalu, na którym się rejestrujemy oraz czytać na co tak naprawdę „Wyrażam zgodę…”. Często, aby korzystać z pełnej funkcjonalności strony, musimy także podać dużo informacji o sobie – zaleca się podczas takich procesów wypełniać pola, które są wymagane, czyli zazwyczaj oznaczone * – gwiazdką. Inne pola, które nie są zaznaczone w ten sposób, są opcjonalne, a my nie musimy wprowadzać do nich danych, a co za tym idzie, udostępniamy mniej informacji o sobie.

Nie podawaj swoich danych nieznajomym!

Jest to szczególnie ważne w czatach, jak również podczas wysyłania swojego CV w odpowiedzi na jakąś ofertę pracy. Najlepiej szukajmy ofert na znanych portalach, które zawierają oferty zaufanych pracodawców, zwracajmy podczas takiego procesu uwagę na adres e-mail, na który wysyłamy dokument. Ważne jest to również podczas wykonywania przelewów na czyjeś konto, starając się znaleźć interesującą nas ofertę wykorzystujmy w tym celu zaufane witryny, nie dajmy się zwieść ofertom, które ktoś umieścił na jakimś forum w dziale „Sprzedam”. W momencie, kiedy zostaniemy oszukani, a oszustwo zostało wykonane za pośrednictwem specjalistycznego portalu ogłoszeniowego, możemy sprawę skierować na Policję, która będzie mogła zwrócić się do spółki, która zajmuje się prowadzeniem danego portalu o potrzebne dowody w sprawie, a prawdopodobieństwo zlokalizowania oszusta jest bardzo duże. Często również napomnienia administracji portalu poprzez e-mail pomagają w rozwiązaniu sprawy.

Uważaj na fałszywe wiadomości e-mail

Coraz częściej wielu użytkowników dostaje maile, które podszywają się pod banki, serwisy aukcyjne lub zaufane firmy. Dość często wiadomości takie zawierają informację o problemie z kontem lub hasłem prosząc o uwierzytelnienie, logując się na odpowiednio spreparowanej stronie, która swoim wyglądem nie różni się niczym, lub nieznacznie od oryginalnej strony logowania danego serwisu. Takie zagrożenia nazywamy phishingiem. Należy pamiętać, że taka procedura nigdy nie jest wdrażana przez żaden serwis. Strony logowania banków zawsze używają bezpiecznego protokołu SSL, który ma za zadanie szyfrowanie wysyłanych i odbieranych przez nas danych, taka strona w swoim adresie poprzedzona jest przedrostkiem https. Należy natomiast pamiętać, że strona korzystająca z protokołu SSL nie jest wyznacznikiem pewnego bezpieczeństwa. Podczas logowania należy zwracać szczególną uwagę na adres strony w pasku adresu, ponieważ strony podszywające się pod faktyczne serwisy, dość często mają podobne adresy do oryginalnego odpowiednika, np. lpko.pl, zamiast ipko.pl.

Kolejny problem wiąże się z bezpiecznym połączeniem z siecią Internet. Używaj tylko zaufanego i zaktualizowanego oprogramowania zabezpieczającego

Nasze bezpieczeństwo to nie tylko uważne korzystanie z dobrodziejstwa Internetu. Czasami zdarzyć się może, że na dotychczas zaufanej witrynie pojawił się wirus, ponieważ ktoś znalazł na niej jakąś dziurę w zabezpieczeniach. Dlatego należy używać oprogramowania antywirusowego, zawsze z zaktualizowaną bazą sygnatur wirusów, programu antyspyware oraz firewalla. Często zdarza się, że użytkownicy pobierają piracką wersję płatnego oprogramowania zabezpieczającego, gdyż myślą, że nic im nie grozi, jednak mylą się, gdyż oprogramowanie takie może być odpowiednio przygotowane i może same w sobie zawierać niebezpiecznego wirusa, a wszystkie uzyskane dane wysyłać do jego twórcy. Jeżeli nie chcemy płacić za tego typu oprogramowanie istnieje sporo darmowych odpowiedników, które w normalnym korzystaniu z Internetu są również skuteczne, a czasami ich skuteczność nieznacznie odbiega od płatnego odpowiednika, a nawet nieraz są lepsze od płatnego oprogramowania innego producenta. Jeżeli w tym momencie zastanawiasz się nad „legalnym” korzystaniem z antywirusa i nie wiesz na jaki masz się zdecydować – zapraszamy do zapoznania się z naszymi testami. Należy także pamiętać o aktualizacjach systemu operacyjnego, ponieważ one łatają luki, które zostały znalezione w programach. Zaleca się także aktualizować przeglądarki, dodatki do nich, javę, flasha, ponieważ jest to oprogramowanie, które ma największą styczność z siecią, a jakaś luka w nich umożliwia przedostanie się do naszego komputera. Należy także pamiętać, że dwa programy antywirusowe, jak również zapory, nie zwiększają naszego bezpieczeństwa, a jedynie mogą powodować wzajemne zakłócenia, a nawet problemy z systemem, który może stać się niestabilny.

NIE dla udostępnień w sieciach publicznych

Jeżeli korzystasz z sieci publicznych zwracaj szczególną uwagę, aby nie udostępniać plików niepowołanym osobom w tej sieci, ponieważ w takim przypadku zwykły użytkownik jest w stanie przejrzeć udostępniane przez Ciebie dokumenty nie będąc hakerem. Jeżeli w ogóle nie korzystasz z bezprzewodowego połączenia z Internetem (WiFi) zaleca się całkowicie wyłączyć funkcję sieci bezprzewodowej.

Pomyśli o najmłodszych – funkcja kontroli rodzicielskiej

Jeżeli masz dzieci i nie chciałbyś, aby oglądały one treści, które nie są przeznaczone dla nich, a o takie nie trudno w sieci, należy zainteresować się funkcją kontroli rodzicielskiej, która często wdrażana jest jako dodatkowy moduł w płatnym oprogramowaniu antywirusowym, często jako pakiet Internet Security (nie wszystkie pakiety IS posiadają taką opcję, dlatego należy zapoznać się z funkcjami danego oprogramowania na oficjalnej stronie producenta). Często tego typu programy są tworzone niezależnie lub w formie dodatków dla przeglądarki internetowej.

Pobieraj skąd chcesz i co chcesz – czyli kwestia bezpiecznego pobierania danych z sieci. Pobieraj tylko „pewniaki”

Często poszukując określonego oprogramowania nie powinniśmy kierować się pierwszym wynikiem wyszukania, należy także zwrócić uwagę na stronę, na której znajduje się zasób. Zaleca się pobierać tylko z zaufanych i zweryfikowanych witryn oferujących legalne oprogramowanie. Należy pamiętać, że strona oferująca nielegalne treści chociaż korzysta z niej kilka tysięcy osób nigdy nie może zostać określona mianem zaufanej, gdyż oferowane na niej pliki często zawierają ukryte funkcjonalności (niechciane wirusy) oraz łamie prawa autorskie twórców oprogramowania.

Dokument od nieznajomego – Dziękuję nie skorzystam

Jeżeli otrzymałeś wiadomość od nieznanej osoby i zawiera ona załącznik, pod żadnym pozorem nie pobieraj go, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie w nim kryje się niechciany wirus. Nie daj się także złapać na wymyślne teksty zachęty do otwarcia dokumentu.

W przypadku, kiedy korzystasz z klienta pocztowego (Outlook, Thunderbird) wyłącz w nich opcję podglądu załączników, ponieważ w takim przypadku pliki te mogą same podjąć decyzję o swoim otwarciu.

Podsumowanie

Najlepiej jest korzystać z trzech adresów e-mailowych: jeden dla znajomych i stron internetowych, drugi do pracy i kontaktów z klientami oraz kolejny – do korespondencji bankowej, poszukiwania pracy i innych bezpiecznych kontaktów. Pamiętaj, aby na każdym z nich stosować inne i bezpieczne hasło. Warto także tworzyć kopie zapasowe ważnych wiadomości.

W przypadku, gdy zauważymy, że ktoś dostał się do naszego konta bankowego lub innego, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem lub inną jednostką, która odpowiedzialna jest za prowadzenie strony. Procedura taka będzie wymagała zmiany wszystkich haseł.

Kiedy na komputer dostał się wirus, zainstaluj i zaktualizuj antywirusa. Jeżeli program nie może go usunąć poszukaj przeznaczonego do jego unicestwienia oprogramowania (tworzonego przez firmy zajmujące się bezpieczeństwem!) i wykonuj polecenia według zaleceń twórcy.

Gdy wykradziono ci ważne dokumenty, zgłoś sprawę na policję.

Kopię ważnych dokumentów przechowuj na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej.

MŁODSZE DZIECI ZACHĘCAM DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW sieciak.pl – bezpieczeństwo w sieci.

Źródło: AVLab.pl

 

Drodzy Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

W obliczu wzrastającej niepewności związanej z epidemią COVID-19 oraz zamknięciem szkół i przedszkoli każdy rodzic zastanawia się, co powinien zrobić ze swoimi dziećmi i ich przyszłością. Jest to nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, a zawsze to co nowe budzi różne emocje.

Jak poradzić sobie w nowej sytuacji?

Przerwy w śledzeniu informacji o pandemii, podejmowanie przyjemnych aktywności, próby zachowania codziennej rutyny – to niektóre ze sposobów radzenia sobie ze stresem z powodu COVID-19. Strach i obawy przed chorobą mogą przytłaczać zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dlatego tak ważna jest znajomość sposobów radzenia sobie z tym obciążeniem.

Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają m.in.

 • występowanie nasilonych obaw i lęków o własne zdrowie oraz zdrowie swoich najbliższych,
 • zmiany w nawykach związanych ze snem i spożywaniem posiłków, problemy ze snem i koncentracją uwagi,
 • pogorszenie objawów choroby przewlekłej,
 • zwiększone spożycie alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych substancji psychoaktywnych.

Każdy może jednak podjąć proste kroki, by pomóc sobie, rodzinie i najbliższym w radzeniu sobie ze stresem wywołanym pandemią. W tym celu powinniśmy przede wszystkim robić sobie przerwy od oglądania, czytania czy słuchania nowych informacji na temat pandemii w mediach, również społecznościowych – odświeżać informacje na ten temat nie częściej niż 2 razy w ciągu dnia oraz korzystać z rzetelnych i sprawdzonych źródeł. Myśli wpływają na to, jak się czujemy, a zatem ciągłe analizowanie problemu może nasilać niepokój. Nie powinniśmy zamartwiać się tym, co się jeszcze nie wydarzyło! Warto za to zadbać o siebie i swoje ciało – ćwiczyć głębokie oddechy (1, 2, 3, 4 wdech… 1, 2, 3, 4 wydech…), rozciąganie lub medytację, modlitwęDobrze jest spożywać zdrowe, zbilansowane posiłki, wykonywać regularne ćwiczenia, wysypiać się, unikać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Co sprawia nam przyjemność…

Podejdźmy do problemu zadaniowoZaplanuj i zorganizuj z dziećmi swoje działania w tym czasie. To da Ci poczucie kontroli, a podjęta aktywność zajmie myśli. Warto wykorzystać ten czas na takie czynności, które nas rozluźniają i sprawiają nam przyjemność. Rozwijajmy swoje hobby: przeczytajmy książkę, która od dawna leży na półce, poćwiczmy, pograjmy w gry planszowe całą rodziną.

O swoich obawach i trudnych emocjach warto porozmawiać z osobami, do których mamy zaufanie. Jeśli jednak doświadczany stres jest nadmierny i istotnie zakłóca nasze codzienne funkcjonowanie, możemy rozważyć skorzystanie z porady psychologa lub lekarza. Tu dostępny będzie link, z którego można skorzystać:

https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt?fbclid=IwAR0wDuhyQdspECZz0mrRifyOHfVqukDXxB-EVKbr4NpqI-eqjFsSRZDkrss

Poradę można uzyskać również u naszych pracowników – dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego. Dzielenie się z innymi sprawdzonymi informacjami na temat wirusa i epidemii COVID-19 (a nie naszprycowanymi emocjonalnymi zwrotami fake newsami czy plotkami) pozwoli lepiej ocenić, jakie zagrożenie stanowi ona dla nas samych i naszych bliskich, a przez to może złagodzić stres.

Dzieci też się stresują

Reakcja dzieci i nastolatków zależy w dużym stopniu od tego, jak zachowują się dorośli w ich otoczeniu, są oni przecież znakomitymi obserwatorami. Rodzice, którzy reagują ze spokojem i pewnością, będą stanowić wsparcie dla swoich dzieci. Dlatego tak ważne jest, by opierać się na sprawdzonych informacjach na temat wirusa. Jeśli czujemy jednak smutek lub lęk, nie udawajmy przed dziećmi, że sytuacja jest dla nas obojętna. Wspólnie nazwijmy te emocje (ich świadomość pozwoli nad nimi pracować) i przedstawmy im konstruktywne sposoby na poradzenie sobie z nimi.

Nie wszystkie dzieci reagują na stres w ten sam sposób. U najmłodszych można obserwować zwiększoną płaczliwość lub rozdrażnienie, a nawet powrót zachowań, z których dziecko wyrosło, jak moczenie nocne. Wśród innych objawów nadmiernej reakcji stresowej na epidemię eksperci wymieniają: smutek, nasilone zamartwianie się, niezdrowe zachowania dotyczące snu czy jedzenia, a u nastolatków również nadmierną drażliwość, tzw. złe zachowanie, problemy z koncentracją uwagi, unikanie obowiązków szkolnych, jak również aktywności, które w przeszłości sprawiały dziecku radość, bóle głowy i ciała bez konkretnej przyczyny, a także sięganie po alkohol, papierosy i inne substancje psychoaktywne.

Bądźmy uważni na siebie, na swoje potrzeby.

Rodzice mogą pomóc dzieciom w łagodzeniu stresu związanego z pandemią poprzez rozmowę, rzeczowe i przystępne przedstawienie faktów. Ważne jest też, by dać dzieciom i nastolatkom poczucie bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji, takich jak zdenerwowanie, złość, a także podzielić się z nimi własnymi sposobami na rozładowanie stresu.

Nowe wyzwania

Chcielibyśmy pokazać Wam jednak szansę, jaką obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa daje rodzicom na wzmocnienie charakteru swoich dzieci i umiejętne zdobywanie wiedzy, a przede wszystkim daje możliwość wspólnego spędzania czasu, bez pośpiechu. Wykorzystajmy ten czas na zbudowanie jeszcze lepszych relacji z bliskimi.

Zamknięcie szkół to NIE SĄ KOLEJNE FERIE. Zarządzenie o zamknięciu szkół i innych publicznych miejsc masowych spotkań w związku z epidemią nie oznacza kolejnych ferii – to czas, który rodzice wraz z dziećmi powinni wykorzystać na planowanie przyszłości i dalszego rozwoju oraz przygotowania do ewentualnych problemów zdrowotnych w rodzinie. Pogoda zachęca do spacerów, spędzania czasu na dworze, ale prosimy o rozsądne korzystanie ze zbliżającej się wiosny. Należy zabezpieczyć  środowisko domowe, ustalić podstawowe zasady zachowania.

Zaplanuj dzień dziecka w trakcie epidemii

Dzieci lubią działać, potrzebują bodźców i nowych wrażeń. W trakcie epidemii, kiedy wiele czynności jest zakazanych lub obarczonych ryzykiem zakażenia, zapewnienie odpowiedniej ilości zajęć dzieciom może okazać się wyzwaniem.

Chcąc stworzyć plan dnia, najlepiej zaangażować w to Wasze dzieci, jeśli będą miały udział w planowaniu swoich zajęć, to dużo chętniej się mu podporządkują.

Kilka pomysłów na aktywności dla starszych dzieci:

Posprzątajcie w pokoju. Porządek w pokoju to porządek w głowie, pozwólcie dzieciom zadecydować, co gdzie chcą mieć, nazwijcie to przemeblowaniem. Zaangażujcie dzieci w prace domowe. Obejrzyjcie wspólnie film lub zagrajcie w grę planszową. Porozmawiajcie o swoich zainteresowaniach (niech dziecko opowie Ci o tej swojej ulubionej grze komputerowej, ulubionym muzyku itp.).

Stwórz stałą rutynę

Klucz edukacji domowej leży w nauczeniu dzieci/młodzieży, kiedy jest pora na naukę, a kiedy na zabawę. Jeśli uda się wam wypracować codzienny rytm z dziećmi, to osiągniecie ogromny sukces, który szybko zwróci czas poświęcony na opracowanie planu.

Wyznaczcie czas na posiłki, relaks, rozwijanie hobby, naukę, oglądanie filmów i gry w telefonie lub na komputerze. Szczególną uwagę zwróćcie na to, co Wasze dziecko robi na urządzeniach elektronicznych. Nauki psychologiczne pokazują, że to, na co patrzymy, ma duży wpływ na to, kim się stajemy.

Materiały do nauki

Istnieje wiele materiałów w Internecie dotyczących edukacji. W dzisiejszym świecie, gdzie Google jest pod ręką cały czas, każdy, nawet dziecko, może uczyć się całkowicie samodzielnie. Rozsądne korzystanie z ciekawostek przynosi dużo pozytywnych wrażeń. Oczywiście na początku warto poświęcić dzieciom czas, zmotywować je do nauki i wskazać im drogę – to gdzie mogą szukać rzetelnych informacji (a może to oni pokażą nam ciekawostki w świecie wirtualnym).

Monitoruj postępy

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak sprawnie nasze dzieci przyswajają materiał (to, że dziecko spędza cały czas w pokoju nad książkami , nie oznacza, że się uczy:)). Dzieci muszą przygotować się na egzaminy oraz do edukacji, którą będzie kontynuować po powrocie do ławek szkolnych. Znając postępy dziecka, jesteśmy w stanie lepiej mu pomóc z materiałem, który jest dla niego trudny. Sposobem, jaki warto żeby stosowali rodzice, niech będą wieczorne opowiadania dzieci.
Po każdym dniu nauki warto wysłuchać swojego dziecka, które opowie, czego się nauczyło, a rodzice oczywiście mogą  zaglądnąć do podręcznika i czasami o coś dopytać. W ten sposób wszyscy będą wiedzieli, na czym stoją i można lepiej rozplanować pozostały czas.

Co jeśli dzieci nie chcą się uczyć

Można zabrać im jakiś przywilej, z którego codziennie korzystają, np. możliwość grania w gry wideo lub oglądanie filmów (rodzice najlepiej wiedzą, co ich dzieci lubią robić najbardziej). Możemy też dodać im kolejny obowiązek, jak np. mycie naczyń po posiłkach, jednocześnie obiecując, że kara zniknie, jak tylko zaczną się z powrotem uczyć.

Przede wszystkim bądźmy konsekwentni! Dzieci błyskawicznie odkrywają niespójności. Bardzo nie lubią, gdy coś wykrzywia strukturę rzeczywistości. Prawdopodobnie jest tak dlatego, że ludzkie dziecko jest niezwykle wrażliwe i podatne na skrzywdzenie, dzieci intuicyjnie pilnują rodziców, aby oni zapewnili im bezpieczne środowisko (przecież dziecko zna najlepiej swoich rodziców).

Ustalając zasady postępowania, kar i nagród musimy wyrażać się jasno, tak aby dzieci nas zrozumiały. Gdy reguły są ustanowione, musimy je respektować, nagradzając i nakładając kary w ustalonych sytuacjach. Nie karzemy za wykroczenia, co do których nie było jasne, jakie będą przynosić konsekwencje. Jeśli dzieci zrobią coś, co jest niedopuszczalne, jednak co do czego nie było ustalonych zasad, porozmawiajcie z nimi, upewnijcie się, że rozumieją, dlaczego takie zachowanie było złe i ustalcie konkretne konsekwencje tych zachowań. Ważne jest również poinformowanie dziecka, jakie macie względem niego oczekiwania. Jeśli zachowało się w sposób, którego nie akceptujecie, powiedzcie, w jaki sposób powinno zachować się następnym razem.

Czy gry lub filmy mogą pomóc w nauce?

Tak. Jeśli są używane jako przerywnik lub oparte są na materiale aktualnie poznawanym w szkole. Bardzo dobre są też gry planszowe, ponieważ uczą dzieci gry w towarzystwie i rozwijają myślenie strategiczne (to jeden ze sposobów na rodzinne spędzanie czasu).

Mamy nadzieję, że epidemia koronawirusa, choć trudna i dla wielu stanowiąca ogromne wyzwanie, przyniesie dużo pozytywnych skutków w przyszłości naszej
i naszych dzieci. Dołączam linki do przydatnych stron:

 • Cykle psychologicznych spotkań online nt. koronowirusa (m.in. „Jak rozmawiać o epidemii z dziećmi?”, „Jak przetrwać ten trudny czas?” itp.):

https://www.swps.pl/strefa-psyche/cykl-tematyczny-koronawirus?fbclid=IwAR0wDuhyQdspECZz0mrRifyOHfVqukDXxB-EVKbr4NpqI-eqjFsSRZDkrss

 • Kontakt ze specjalistami:

https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt?fbclid=IwAR0wDuhyQdspECZz0mrRifyOHfVqukDXxB-EVKbr4NpqI-eqjFsSRZDkrss

 • Gry i zabawy dla dzieci w różnym wieku, kontakt ze specjalistami: https://cppb.pl/

Drodzy Rodzice, Młodzieży, zabezpieczcie środowisko, stwórzcie stałą rutynę, korzystajcie z materiałów online, monitorujcie postępy, bądźcie konsekwentni i cieszcie się razem spędzonym czasem!

Pedagog szkolny

WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

Moi drodzy! Zapoznajcie się z ofertą, którą przygotowałam dla Was. Zapraszam do korzystania i czytania !!!

WolneLektury.pl

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

ChmuraCzytania.pl

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

Masz tę moc - ebook o koronawirusie

Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj.

Polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

OFERTY FIRM

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

Jak skorzystać z promocji?

 1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.
 2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
 3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
 4. Aktywuj usługę Empik Premium.
 5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

Publio - darmowe ebooki

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

Wydawnictwo SQN - ebook za złotówkę

Wydawnictwo SQN przez 14 dni będzie oferowało jeden ebook dziennie za złotówkę. Adresy sklepów to SQNStore.pl oraz LaBotiga.pl.

Nexto

Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

AUDIOBOOKI

Polska-Poezja.pl

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

Spotify

Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Audio-Bajki.pl

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

Bajkowisko.pl

Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

Polskie Radio Dzieciom

Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania.

 

Justyna Komarowska

Drodzy rodzice i uczniowie!

W związku z zaistniałą trudną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym nie możemy się spotykać. Jest to bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Brak kontaktów powoduje w nas smutek, frustracje, lęk i poczucie osamotnienia. Dlatego powinniśmy trzymać się razem i wspierać aby przetrwać trudne chwile w naszym życiu.

Rolą pedagoga szkolnego jest wspieranie społeczności szkolnej. Dlatego jestem do Waszej dyspozycji w tych trudnych chwilach. Będę pełniła dyżur telefoniczny. Możecie do mnie dzwonić w każdej sprawie, postaram się zawsze pomóc w miarę moich możliwości. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego : 882734722, mail : anytsuj72@gmail.com.

GODZINY DYŻURU TELEFONICZNEGO

Poniedziałek

9.00 – 11.00

Wtorek

9.00 – 11.00

Środa

9.00 – 11.00

Czwartek

9.00 – 11.00

Piątek

9.00 – 12.00

 

W każdej pilnej sprawie możecie dzwonić poza wskazanymi godzinami.

Pedagog szkolny

Dodatkowa strona do samodzielnej nauki: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Materiały dostępne na platformie są:

 • bezpłatne,
 • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
 • dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
 • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
 • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
 • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Portal Scholaris

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.

Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do internetu. Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce.

Portal lektury.gov.pl

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik

Strona oferuje publikacje popularno-naukowemateriały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

Serwis IPN Przystanek historia

Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe.

Strona Krajowego Biura programu eTwinning

Zachęcamy również do odwiedzenia europejskiej strony internetowej programu eTwinning – zakładka „Zainspiruj się”. Na tych stronach nauczyciele znajdą gotowe zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności. Materiały można wykorzystać przede wszystkim do realizacji projektów eTwinning, jak również innych działań edukacyjnych. Strony to nieoceniona baza inspiracji.

Serwis Ninateka

To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

Serwis Muzykoteka Szkolna

Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

Biblioteka Cyfrowa Polona

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.

W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

Serwis Telewizji Polskiej

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”.

W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.

Serwis Polskie Radio Dzieciom

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
ZASADY NABORU ELEKTRONICZNEGO

ZASADY NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uprzejmie informuje, że oferta edukacyjna szkół powiatu kętrzyńskiego oraz obowiązujące terminy postępowania rekrutacyjnego są już dostępne 
w systemie elektronicznym na platformie VULCAN:
https://ketrzyn.edu.com.pl.

Zapraszam również do zapoznania się z ofertą szkół na ich stronach internetowych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

6

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

7

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. 
do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły 
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. 
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie

obowiązujące od 25 maja 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur  wznawia z dniem 25 maja 2020 r. funkcjonowanie w zakresie zajęć rewalidacyjnych, działalności biblioteki oraz konsultacji dla uczniów kl.8, a w dalszej kolejności również dla uczniów kl. 4-7; z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły – pracownicy i osoby z zewnątrz - mają mierzoną temperaturę. Pracownik pełniący dyżur przy drzwiach szkoły mierzy temperaturę wchodzącym oraz prowadzi rejestr pomiaru temperatury- zał. 1. i zał.2.
 2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Za monitorowanie osób postronnych wchodzących do szkoły odpowiada dyżurujący pracownik szkoły, który prowadzi odpowiedni rejestr wejść i wyjść. – zał. 2
 4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Szkoła czynna jest dla interesantów w godzinach: od 8:00 do 11.00.
 6. Z uwagi na przebywanie w szkole bardzo małej liczby osób, wyłącza się z użytkowania: salę gimnastyczną z korytarzem i toaletą, II piętro oraz toalety na piętrze I. Dla potrzeb pracowników dostępna jest toaleta na parterze, a uczniów i interesantów – dwie toalety również na parterze.

§ 2

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 3. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 4. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 5. Nauczyciel organizuje przerwy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 6. Grupa/uczeń spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 7. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

§ 3

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
  lub w izolacji.
 3. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej dzień wcześniej do godz.1000.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody – zał. 3.
 5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu 
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 7. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§ 4

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, 
  a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać 
  w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się 
  COVID-19.
 10. Zaleca się do odwołania:
 • przeprowadzanie pełnej dezynfekcji pomieszczeń klasowych -  dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł - i innych, w których odbywały się zajęcia rewalidacyjne wraz z przedmiotami używanymi przez ucznia, które nauczyciel prowadzący wskazuje osobie sprzątającej – zostawia je na ławce lub biurku. Pomoce dydaktyczne, których nie można poddać dezynfekcji- gry planszowe, karty, pomoce papierowe, tekturowe,  nauczyciel pozostawia w kwarantannie na 72 godz., odkładając je w niedostępne miejsca w szafkach;
 • w czasie zajęć rewalidacyjnych oraz działalności biblioteki wg harmonogramów stanowiących zmieniane wg potrzeb załączniki: – dezynfekcja używanych toalet 2 x dziennie lub częściej w razie potrzeby, w pozostałe dni – 1x dziennie dezynfekcja toalety dla personelu.
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie w czasie zajęć rewalidacyjnych oraz działalności biblioteki: wtorek, środa, piątek, w pozostałe dni 1x dziennie.
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja pomieszczenia sekretariatu i biblioteki – dokonuje sekretarz i bibliotekarz z pomocą sprzątaczki.
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – zał. 4. W czasie dyżuru pracownika podczas nieobecności pań sprzątaczek – dezynfekcji dokonuje i wypełnia kartę monitoringu pracownik dyżurujący.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie 
  i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 
  i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

§ 5

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.

 1. Nauczyciel odbiera dziecko z autokaru szkolnego i prowadzi je do wyznaczonej w szkole sali zachowując dystans 2m.
 2. Jeżeli dziecko przyprowadza rodzic, doprowadza je do drzwi wejściowych budynku, gdzie przejmuje dziecko nauczyciel.
 3. W przypadku, gdy uczniowie są dowożeni, nauczyciele odbierający dzieci z autokaru zachowują między osobami bezpieczną odległość. Do szkoły wchodzi tylko jeden nauczyciel z dzieckiem, pozostali czekają, dystansując się, na zewnątrz.
 4. Po wejściu do budynku szkoły  mierzona jest uczniowi i nauczycielowi temperatura. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 5. Uczeń zdejmuje maseczkę i wkłada ją do foliowej zamykanej torebki.
 6. Po zmierzeniu temperatury nauczyciel i uczeń bezwzględnie dezynfekują ręce.
 7. Uczeń z nauczycielem  przebywa w wyznaczonej i  stałej sali.
 8. Sala, w której będzie przebywał uczeń z nauczycielem,  musi być  zdezynfekowana.
 9. Nauczyciel powinien  być zaopatrzony  w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Uczeń posiada własne przybory , zeszyty, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
 12. Uczeń zajmuje jedną ławkę.
 13. Należy w czasie prowadzenia zajęć zachować bezpieczną odległość.
 14. Jeżeli rodzaj prowadzonych zajęć wymaga bliższego kontaktu nauczyciela z uczniem,  to każdy z nich powinien mieć założoną na usta i nos maseczkę / przyłbicę.
 15. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 16. Dzieci, których rodzice przebywają na kwarantannie, nie mogą brać udziału w zajęciach rewalidacyjnych.
 17. Nauczyciel organizuje przerwę dla swojego ucznia , w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Uczeń  spędza przerwę  pod  nadzorem nauczyciela.  Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 18. Po zajęciach uczeń odprowadzany jest do autobusu szkolnego lub czekającego nań rodzica przez prowadzącego zajęcia. Przed opuszczeniem budynku szkoły uczeń zakłada czystą maseczkę.

§ 6

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy/ oraz rękawiczkach.
 2. Zachowuje się bezpieczną odległość od rozmówcy /minimum 1,5 metra/.
 3. Regularnie wietrzy się pomieszczenie biblioteczne.
 4. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty.
 5. W miejscu kontaktu użytkownika z bibliotekarzem umieszczona jest przesłona ochronna.
 6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Praktyczne rozwiązania dla osób korzystających z biblioteki szkolnej :

 1. Komunikat o otwarciu biblioteki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń/rodzic przychodząc do biblioteki szkolnej, powinien mieć maseczkę oraz rękawice ochronne.
 3. Czytelnik, po wejściu do szkoły, zostaje kierowany przez pracownika obsługi do pomieszczenia bibliotecznego.
 4. Przed wejściem do biblioteki znajduje się pojemnik, w którym czytelnik umieszcza zwracaną/ne książki. Książki zostaną poddane 72-godzinnej kwarantannie.
 5. Czytelnik, który chce wypożyczyć książkę, nie ma możliwości wejścia do pomieszczenia biblioteki.
 6. Aby wypożyczyć książkę, należy podać bibliotekarzowi jej tytuł lub skorzystać z propozycji pracownika biblioteki.
 7. Po oddaniu/wypożyczeniu książki czytelnik niezwłocznie udaje się do wyjścia z budynku szkoły.
 8. Do biblioteki szkolnej można przychodzić tylko pojedynczo, dopuszcza się przyjście rodzica z dzieckiem.

Procedury związane ze zwrotem podręczników :

 1. Bibliotekarz ustali z dyrektorem szkoły i wychowawcą klas  terminy  zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadomi uczniów i rodziców o terminach zwrotu podręczników.
 3. Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców/ w ustalone przez dyrektora dni w celu uniknięcia grupowania się osób.
 4. Uczeń/rodzic/ dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 5. Zwrócone podręczniki będą złożone w wyznaczonym miejscu, gdzie będą odbywały kwarantannę.
 6. Składowane podręczniki powinny być oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 7. Dokonując zwrotu podręczników uczeń kl. 1-7 / ich rodzic powinien:
 • podręczniki zapakować w reklamówki opisane na zewnątrz : imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość książek;
 • z podręczników usunąć folię, okładki, zetrzeć robione ołówkiem notatki i wpisy;
 • podręczniki dostarczyć pod klasę nr 13 i włożyć do wyznaczonego przez bibliotekarza miejsca.

 

 1. Uczniowie klasy 8  zwracają podręczniki w dniu egzaminów. Dokonując zwrotu podręczników uczeń kl. 8 powinien:
 • podręczniki zapakować w reklamówki opisane na zewnątrz : imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość książek;
 • z podręczników usunąć folię, okładki, zetrzeć robione ołówkiem notatki i wpisy;
 • podręczniki włożyć do wyznaczonych miejsc przy wejściu do szkoły.

 

 

 1. Po upływie okresu kwarantanny, bibliotekarz wspólnie z wychowawcą klasy dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie przez bibliotekarza szkolnego.

§ 7

Zasady konsultacji w szkole

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
 3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 4. Ze względu na znaczną liczbę  uczniów dowożonych z dwóch kierunków i trudności logistyczne w zorganizowaniu konsultacji w szkole, konsultacje będą odbywały się on- line.
 5. Wychowawcy klas ustalają listę chętnych na konsultację uczniów na dany tydzień oraz wskazanych przez nauczycieli przedmiotów, wg wzoru tabeli nr 1wypełniając rubryki 1-4:

 

Kl…………………..

1

2

3

4

5

6

7

8

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Deklaracja udziału w konsultacjach z przedmiotu:

Tematyka konsultacji podana przez ucznia

Ustalony termin konsultacji – data, godzina

Potwierdzenie odbycia konsultacji

Rzeczywisty zakres konsultacji

Czas konsultacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Następnie ustalają z nauczycielami datę i godzinę ewentualnej konsultacji i informują o tym zainteresowanych uczniów – wypełniają rubrykę 5 tabeli nr 1. W przypadku uczniów tej samej klasy i podobnego zakresu konsultacji możliwe są konsultacje w grupie, nie większej niż 7 osób.
 2. Po odbytych konsultacjach wychowawcy wypełniają rubryki 6-8 tabeli nr 1 i wysyłają uzupełnione zestawienia w systemie tygodniowym na adres szkoły zsgarbno@op.pl.
 3. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
 4. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
 5. Wskazane jest, by konsultacje on-line odbywały się za pomocą telekonferencji.

 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Kętrzynie (nr tel. 897542177 – telefon alarmowy lub 897542140 - sekretariat) oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 
  i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 10

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP w Garbnie został skierowany do szpitala 
z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej 
  w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Zał. 1

REJESTR POMIARU TEMPERATURY PRACOWNIKÓW SP W GARBNIE

 

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

Data pomiaru

Wynik pierwszego pomiaru temperatury

Wynik drugiego pomiaru temperatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.2

REJESTR OSÓB WCHODZĄCYCH DO SP w Garbnie

(nie dotyczy dyżurujących lub pracujących pracowników)

 

Data

Określenie osoby 
(np. rodzic, listonosz, uczeń, itp.)

Cel wizyty

Temperatura osoby wchodzącej

Godzina wejścia

Godzina wyjścia

Podpis rejestrującego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.3

Załącznik

 

…………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka/ucznia

 

 

 

Oświadczenie

rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego

do Szkoły Podstawowej w Garbnie

w okresie pandemii COVID-19

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że:

 1. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu przebywania w domu osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
 2. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu, że dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną;
 3. wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku podczas zajęć szkolnych;
 4. zapoznałem się z PROCEDURami BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  NA TERENIE  Szkoły Podstawowej im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie obowiązującymi od 25 maja 2020 r. umieszczonymi na stronie internetowej zsgarbno@op.pl.

 

 

 

……………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

Data………………………………………………

 

 

 

 

 

Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zał..4.

POTWIERDZENIE  DEZYNFEKCJI SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ

(kompleksowe mycie i dezynfekcja pomieszczenia)

Data

Godzina

Zdezynfekowano

pomieszczenia

Czytelny podpis osoby

dokonującej dezynfekcji

 

DRODZY UCZNIOWIE !

Od dnia 25. 05.2020 r. zostaje otwarta biblioteka szkolna. Będziecie mieli możliwość oddawania wypożyczonych książek oraz wypożyczania.

DNI I GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

WTOREK – 8.00 – 11.00

ŚRODA – 8.00 – 11:00

PIĄTEK – 8.00 – 11.00

W związku z panującą epidemią Covid 19, w bibliotece szkolnej wprowadzone zostają następujące zasady bezpieczeństwa ;

1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy/ oraz rękawiczkach.

2. Zachowuje się bezpieczną odległość od rozmówcy /minimum 1,5 metra/.

3. Regularnie wietrzy się pomieszczenie biblioteczne.

4. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty.

5. W miejscu kontaktu użytkownika z bibliotekarzem umieszczona jest przesłona ochronna.

6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Praktyczne rozwiązania dla osób korzystających z biblioteki szkolnej :

1. Komunikat o otwarciu biblioteki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń/rodzic przychodząc do biblioteki szkolnej, powinien mieć maseczkę oraz rękawice ochronne.

3. Czytelnik, po wejściu do szkoły, zostaje kierowany przez pracownika obsługi do pomieszczenia bibliotecznego.

4. Przed wejściem do biblioteki znajduje się pojemnik, w którym czytelnik umieszcza zwracaną/ne książki. Książki zostaną poddane 72-godzinnej kwarantannie.

5. Czytelnik, który chce wypożyczyć książkę, nie ma możliwości wejścia do pomieszczenia biblioteki.

6. Aby wypożyczyć książkę, należy podać bibliotekarzowi jej tytuł lub skorzystać z propozycji pracownika biblioteki.

7. Po oddaniu/wypożyczeniu książki czytelnik niezwłocznie udaje się do wyjścia z budynku szkoły.

 

8. Do biblioteki szkolnej można przychodzić tylko pojedynczo, dopuszcza się przyjście rodzica z dzieckiem.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Szanowni Rodzice!

Decyzją MEN  z dnia 11.03.2020r. z dniem 16.03.2020r. szkoły podstawowe, placówki oświatowe zawieszają  pracę na okres 14 dni (16.03.2020-25.03.2020)

W tych dniach nie będzie również zajęć opiekuńczych dla dzieci.

W dniach 12.03.2020, 13.03.2020 szkoła zapewnia uczniom opiekę;  nie będzie zajęć dydaktycznych, nie będzie także dowozu dzieci.

Poniżej zamieszczamy informacje dla rodziców i uczniów, które znajdują się na stronie men.gov.pl

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
UWAGA!
PDF Drukuj
 


Strona 7 z 133
Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
25 Listopada 2020
Imieniny obchodzą
Erazm, Jozafat, Katarzyna, Tęgomir
Do końca roku zostało 37 dni.
Zodiak: Strzelec

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 260 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę