NADANIE SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ W GARBNIE

NADANIE SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ W GARBNIE

 

8 listopada 2013r. zapisze się na stałe w historii naszej szkoły. W tym dniu otrzymaliśmy sztandar, który  jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Uroczystość nadania sztandaru naszej szkole rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Garbnie celebrowaną przez ks. administratora Pawła Biadunia,  podczas której poświęcono sztandar. Następnie wszyscy udali się do szkoły na drugą część uroczystości. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Garbnie, w której zebrali się licznie przybyli goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele, nastąpiła część oficjalna. Po wprowadzeniu sztandarów okolicznych szkół i hymnie państwowym reprezentanci fundatorów sztandaru p.   Sibik, p.   Lewkowicz, p. J. Komarowska – Rysz przekazali na ręce p. dyrektor Stefanii Siewruk – Welens sztandar, która z kolei przekazała go reprezentacji uczniów naszej szkoły – pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy tworzą: Szymon Sawicki kl. II, Klaudia Pomarańska kl. I, Dominika Skrzydel kl. I. Ważnym momentem było złożenie przez   przedstawicieli poszczególnych klas w imieniu wszystkich uczniów  uroczystej przysięgi  następującej treści:

„My uczniowie Zespołu Szkół w Garbnie w obecności nauczycieli, rodziców, kolegów i zaproszonych gości naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy: sztandaru swego strzec, strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły, młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, naszej miejscowości i Ojczyzny, uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi”.

Następnie odbyła się prezentacja sztandaru. Uczeń kl. II Szymon Sawicki z dumą zaprezentował  go zgromadzonym.

Sztandar  naszej szkoły ma kształt prostokąta o wymiarach 100x 110 cm. Awers jest koloru biało –czerwonego. W jego centrum widnieje wizerunek  orła białego na tarczy herbowej wyszyty srebrno – złotymi  nićmi.

Rewers jest w kolorze bordo. Na jego tle umieszczono  księgę z piórem ( symbole edukacji). Księga u dołu otwartych stron posiada po prawej stronie pas błękitu, po lewej pas biało – czerwony( symbole narodowe i Unii Europejskiej).W tle za księgą znajdują się trzy świerki, a u dołu księgi pas błękitny wody. Nad księgą po łuku widnieje napis Zespół Szkół w Garbnie , pod księgą napis Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur i Gimnazjum. W narożnikach górnych są daty 1948 – 2013 .W narożnikach dolnych po lewej wyszyto   kaganek oświaty, po prawej flaga Korsz ze znakiem Rodła.

Głowicę sztandaru wykonano z białego metalu. Składa się ona z Godła Rzeczypospolitej Polskiej na złotej podstawie i stanowi zwieńczenie drzewca sztandarowego.

Szarfa sztandaru jest biało – czerwona , zawiązana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy po stronie głównej płata.

Po prezentacji sztandaru głos zabrali: p. dyrektor Stefania Siewruk – Welens, burmistrz miasta Korsze p. Ryszard Ostrowski , dyrektor szkoły z Santoczna p. J.Bieńkowski, przewodnicząca rady rodziców p. Czesława Orłowska – Staniszewska.

Uroczystość nadania szkole sztandaru zwieńczyła część artystyczna przygotowana przez uczniów z gimnazjum pod kierunkiem p. Barbary Starukiewicz i Małgorzaty Rodziewicz. Uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny o tematyce narodowej. Uczniowie pięknie recytowali wiersze i śpiewali patriotyczne piosenki.

Całość imprezy nadania szkole sztandaru poprowadziły panie Barbara Starukiewicz i Małgorzata Rodziewicz. Piękną dekorację sali gimnastycznej i szkoły wykonał p. Zbigniew Więcierzewski oraz p. Joanna Danuta Saik, p. Danuta Wołkowiak.

Swoją obecnością zaszczycili nas:  burmistrz miasta Korsze p. Ryszard Ostrowski, wiceburmistrz p. Wiesław Prusik, kierownik Referatu Oświaty i Kultury p. Sańko, przewodnicząca Rady Miejskiej w  Korszach i jednocześnie  przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły p. Czesława Orłowska – Staniszewska,  radni:  Jan Pawlukiewicz, Tadeusz Woźniak, Mirosław Zielonka, dyrektorzy szkół:  Magdalerna Cichoń- Korsze,  Marta Kragiel- Łankiejmy oraz Janusz  Bieńkowski- Sątoczno, p. dyrektor Biblioteki Gminnej w Korszach Jadwiga Hajduk, przedstawiciele Rady Rodziców, wykonawczyni sztandaru p. Anna Korybut- Dziemidowicz administrator parafii Garbno ks. Paweł Biaduń, księża z Wyższego Seminarium Duchownego: ks. Adam Łukowski- wicedyrektor ds. ekonomicznych oraz  ks. Paweł Kozicki- ojciec  duchowny, przedstawiciel Zakładu Karnego w Dublinach p. Andrzej Kaczmarek, sołtysi: Tadeusz Anisiewicz, Grażyna Majewska, Małgorzata Zubek,  emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły na czele z byłym dyrektorem szkoły p. Lucjanem Pawłowskim, rodzice, uczniowie.

Goście gratulowali szkole nader udanej imprezy, podkreślając bardzo dobre przygotowanie występujących uczniów oraz piękną  scenografię.

Od tej pory poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Garbnie będzie godnie i z dumą reprezentował naszą szkołę podczas uroczystości miejskich i lokalnych.

Autor: A. Szczurko

PRZEMÓWIENIE OKOLICZNOŚCIOWE DYR.STEFANII SIEWRUK-WELENS

Witam wszystkich bardzo, bardzo  serdecznie. Pozwolicie Państwo, ze nie będzie już powitań indywidualnych, gdyż zrobiła to pięknie na początku  p. Starukiewicz .  Ja po prostu ukłonię się  wszystkim z szacunkiem i uśmiechem  wdzięczności , ze  jesteście dziś z nami.

Mamy  kilka milowych dat w historii naszej szkoły. Najważniejszych. To  1948 rok- rok rozpoczęcia działalności   szkoły w Garbnie w siedzibie dzisiejszej plebanii ,  rok 1968- oddania do użytku nowego budynku szkolnego na Osiedlu, rok  1974-  gdy nasza placówka obejmująca swym zasięgiem tylko GARBNO i Dubliny, powiększyła się  o obwód Saduny- Równina Górna.,  i najbardziej wyjątkowy  1980 rok-  oddanie społeczeństwu Garbna i okolic nowego budynku szkoły, nadanie jej imienia Zasłużonych dla Warmii i Mazur oraz uczynienie szkołą zbiorczą, obejmującą zasięgiem edukacyjnym kilkanaście miejscowości,   w tym kilka w gminie Barciany i gminie Kętrzyn oraz 1999- rok założenia gimnazjum i przeistoczenia szkoły w zespół szkół.

Dzisiejszy dzień 8 listopada 2013 r.   zapisze się w historii szkoły wielkimi literami  jako dzień nadania szkole sztandaru. To doniosłe wydarzenie, na KTÓRE NIE BEZ POWODU WYBRALISMY rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę- nasze  święto narodowe. Bo jaki  inny dzień kojarzy się bardziej z najdroższymi dla Ojczyzny symbolami naszej narodowej tożsamości, takim jak sztandar , hymn czy godło, w obronie których najlepsi z wielu pokoleń  rodaków szli na śmierć „ po kolei/ jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”?  Pragniemy, by nasz biało- czerwono- bordowy sztandar był dla naszych uczniów i absolwentów, a także mieszkańców okolic, tym samym, czym flaga  biało- czerwona dla Polaków.  Bo nasza mała Ojczyzna jest równie ważna- co ta Wielka:

Ojczyzna to kraj dzieciństwa
Miejsce urodzenia
To jest ta mała najbliższa
Ojczyzna


Miasto miasteczko wieś
Ulica dom podwórko
Pierwsza miłość
Las na horyzoncie
Groby

Na początku ojczyzna
Jest blisko
Na wyciągnięcie ręki

Dopiero później rośnie
Krwawi
Boli

( T. Różewicz „Ojczyzna”)

Ale bez umiłowania swej  ziemi ojczystej w aspekcie rodzimej miejscowości, gminy, powiatu, regionu, rodzinnych krajobrazów, miejsc, ludzi i ich historii nie ma „świętej miłości kochanej Ojczyzny, którą czują tylko umysły poczciwe”.  Dlatego w Garbnie dbamy o patriotyczne wychowanie uczniów w aspekcie małej i dużej Ojczyzny i  dlatego też na  sztandarze umieściliśmy flagę gminy Korsze- symbolu ziemi rodzinnej najmniejszej, ale tej najbliższej, najdroższej.  W nauce kochania Ojczyzny, bo tej miłości nie wysysa się z mlekiem matki, jej się całe życie uczy, nasz sztandar stanie się  ważnym elementem.  Spocznie w gablocie w centralnym miejscu  holu  otoczony szacunkiem, prezentowany podczas najważniejszych wydarzeń dla szkoły, a mam nadzieję, że i dla naszej gminy.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, dzięki którym nasze marzenie mogło stać się ciałem.  Pragnę podziękować, że się tak wyrażę dość ogólnie, by nikt nie poczuł się w tej doniosłej chwili pominięty. Szczegółowa lista ofiarodawców- a jest długa-  znajdzie się na stronie internetowej szkoły.  Dziękuję więc:

Radzie Rodziców za inicjatywę i spory zastrzyk finansowy,  indywidualnym rodzicom oraz absolwentom szkoły za każda, najmniejszą bodaj wpłatę, gronu nauczycielskiemu, które również finansowo wsparło w znacznym stopniu  inicjatywę, niektórym okolicznym rolnikom, przedsiębiorcom i zakładom pracy-  również z Kętrzyna, kołom myśliwskim i najhojniejszemu naszemu mecenasowi indywidualnemu, który nie chciał być wymieniany publicznie z nazwiska, a który jest tu obecny,  oraz budżetowi gminy Korsze, bo i stąd spłynęło wsparcie.

Skoro już podziękowania, pozwolę sobie pozostać nadal w tym klimacie, by już dziś więcej nie powracać na scenę jak bumerang.  Serdeczne wyrazy wdzięczności składam pracownikom szkoły, nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie tej uroczystości- tu wymienię wśród wielu innych: panie Starukiewicz i Rodziewicz, autorki  scenariusza i reżyserki  imprezy, jak również jej prowadzące oraz p. Więcierzewskiego –  głównego odpowiedzialnego i pomysłodawcę oprawy plastycznej, i współwykonawców jego projektu- panie Saik i Wołkowiak oraz p. Borówkę;  jak również  panie z kuchni i nauczycielki na czele z p. Włodarską- które przygotowały na pewno pyszny poczęstunek dla naszych gości- nie boję się tego  powiedzieć w ciemno z całą odpowiedzialnością- znam te panie; uczniom biorącym udział w części artystycznej, pocztom sztandarowym, również z zaprzyjaźnionych  szkół, panu Henrykowi Muszyńskiemu za obsługę fotograficzną imprezy i nie tylko,  oraz ponownie Radzie Rodziców, dzięki której mogę swobodnie stać przy tej mównicy i nie fruwają mi kartki- to ich dar  wykonany przez pana Marka Sibika, i za  te piękne kotyliony na naszych piersiach również składam serdeczne podziękowania-  to z kolei z inicjatywy Rady Rodziców podarunek  od koła gospodyń z Babieńca.  Wszystkim, absolutnie wszystkim zaangażowanym i wszystkim  przybyłym,  dziękuję  w imieniu dyrekcji, pracowników szkoły, uczniów i rodziców za wkład w naszą uroczystość.  Dziękuję jak najserdeczniej.

 

LISTA SPONSORÓW  SZTANDARU ZS W GARBNIE

.

 

 1. Agnieszka i Jacek Żełubowscy
 2. Wiesława Szychowska
 3. Beata Grabowska
 4. Maspex – GMW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 5. Janina Chmielewska
 6. Stanisław Gałecki
 7. Koło Łowieckie „Daniel”
 8. Koło Łowieckie „Kaczor”
 9. MTI – FURNINOVA Polska sp. Z o.o.
 10. Philips Lighting Poland SA
 11. Krystyna Wiaterek
 12. Jarosław Lasek
 13. Katarzyna Kasperek
 14. Danuta Demczuk
 15. Dorota Mikołajczyk
 16. Adam Szumiński
 17. Czesława Orłowska-Staniszewska
 18. Edyta Duńska
 19. Marta Sibik
 20. Henryk Muszyński
 21. Grażyna Majewska
 22. Joanna Majewska
 23. Joanna Saik
 24. Marek Saik
 25. Jolanta Dąbkowska
 26. Mariusz Sak
 27. Małgorzata Rodziewicz
 28. Joanna Przewódzka
 29. Barbara Starukiewicz
 30. Agnieszka Szczurko
 31. Alina Walewska
 32. Zbigniew Więcierzewski
 33. Wanda Leszczyńska
 34. Agnieszka Liman
 35. Agata Płaskowicka-Rakiel
 36. Stefania Siewruk-Welens
 37. Anna Duńska
 38. Danuta Wołkowiak
 39. Wiesław Borówko
 40. Justyna Komarowska-Rysz
 41. Katarzyna Zadrożna
 42. Alicja Przewódzka
 43. Mieszkańcy Równiny
 44. Bogumiła Martyniuk
 45. Zbigniew Welens
 46. Zakład Karny Dubliny
 47. Rada Rodziców
 48. Budżet gminy Korsze

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
 
Zaproszenie

Mając najwyższy szacunek dla Ojczyzny i jej symboli narodowych,

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Rodzice ZS w Garbnie pragną wzmocnić wychowanie patriotyczne

i obywatelskie wychowanków,przekazując im Sztandar,

który stanie się symbolem nie tylko naszej szkoły,

ale i naszej małej Ojczyzny- Garbna i okolic.

Uroczystość przekazania Sztandaru odbędzie się

w dn. 8 listopada 2013 r. od godz. 10:00,

na którą mamy zaszczyt zaprosić

RODZICÓW  NASZYCH UCZNIÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW GARBNA I OKOLIC.

Przebieg uroczystości:

10:00 Msza św. w Kościele Parafialnym w Garbnie.

11:30- 13:00 Nadanie sztandaru szkole oraz program artystyczny.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Dzień Seniora

Dnia 25 października  2013r odbyło się w świetlicy wiejskiej w Garbnie spotkanie z okazji Dnia Seniora. Program artystyczny specjalnie na tę okazję przygotowały  dzieci z koła teatralnego wraz ze swoimi opiekunkami p. Małgosią Rodziewicz i p. Basią Starukiewicz. Dzieci recytowały wiersze  o tym, jakie jest życie seniora, jak oswoić starość i  czuć się młodym pomimo  upływu lat oraz  wykonały taniec parasolkami do „Deszczowej piosenki.” Judyta Żygota  zaśpiewała dwie piosenki – „ Nie liczę godzin i lat” oraz „ Czy ten pan i pani”, a pani dyrektor Stefania Siewruk- Welens piosenkę „ Windą do nieba”. Spotkanie umilały zabawy,  tańce i  słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten wieczór nasi seniorzy zapamiętają na długo.

Autor: Barbara Starukiewicz

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Mistrzostwa Gminy w Siatkówce Szkół Gimnazjalnych
PDF Drukuj Email
 
Ślubowanie klasy pierwszej

18 października w naszej szkole  odbyła się uroczystość  ślubowania i pasowania pierwszoklasistów. Tego dnia uczniowie w galowych strojach, w kolorowych czapkach i z bijącym sercem czekali na rozpoczęcie uroczystości. Wreszcie nadszedł ten moment. Konferansjerka –Roksana Pasternak przywitała dyrekcję szkoły, rodziców, nauczycieli i uczniów. Pojawiła się też dobra wróżka (Paulina Kasperek) i czarna wróżka (Zuzia Iwańska). Wróżki poddały dzieci różnym próbom, podczas których wykazały się znajomością symboli narodowych, przepisów ruchu drogowego, zasad dobrego zachowania w szkole i pięknie zaśpiewanymi piosenkami. Następnie pierwszaki złożyły ślubowanie, po którym czarna wróżka poprosiła p. dyrektor  Stefanię Siewruk - Welens  o dokonanie pasowania na uczniów i przyjęcie ich do grona społeczności uczniowskiej. Wychowawczyni  Małgorzata Rodziewicz wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, rodzice rożki obfitości , 5 i 6-latki słodkości , a koleżanki i koledzy z kl. 2 i 3 drobne upominki. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.

Autor: Małgorzata Rodziewicz

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
 


Strona 109 z 111
Aktualności
free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
19 Sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę