Pedagog
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE PDF Drukuj

 
TECHNIKUM AGROBIZNESU PDF Drukuj

 
REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK AGROBIZNESU PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

KTO TO JEST?

Technik agrobiznesu jest specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Osoby podejmujące profesję technika agrobiznesu posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin: ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości, czy prawa.

CZEGO SIĘ TU NAUCZYSZ?

Wybierając ten zawód, nauczysz się organizować i wykonywać prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą. W ramach kształcenia w zawodzie nabędziesz umiejętności prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą i obsługi specjalistycznego sprzętu. Uzyskasz prawo jazdy kategorii T. Ponieważ agrobiznes, to nie tylko pozyskanie surowców, ale również ich przetwarzanie, nauczysz się organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem. Tajniki marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych nie będą Ci obce. W tym zawodzie poznasz również zasady sporządzania dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz pozyskania środków finansowych w ramach dofinansowania działalności agrobiznesu ze środków Unii Europejskiej oraz polskich środków budżetowych. Wszystkie te zadania będziesz poznawał zarówno podczas zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas nauki w szkole będziesz miał możliwość skonfrontowania swojej wiedzy podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym i w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie.

JAK WYGLĄDAJĄ PRACOWNIE? (lub BAZA DYDAKTYCZNA):

Zajęcia w tym zawodzie odbywają się w salach dydaktycznych oraz na warsztatach szkolnych i w szkolnym gospodarstwie rolnym. Pracownie wyposażone są w sprzęt komputerowy, audiowizualny, projektory i tablice multimedialne. Techniczne wyposażenie parku maszynowego w nowoczesny sprzęt rolniczy do uprawy i zbioru ziemiopłodów znajduje się na warsztatach szkolnych.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zdania dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje: RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.07 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej. Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze z Unii Europejskiej oraz podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.

 

 
REKRUTACJA 2019/2020 – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA KUCHARZ PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia: 
– zna towaroznawstwo surowców stosowanych w produkcji potraw i napojów; 
– zna warunki przechowywania oraz magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; 
– zna różne metody i techniki obróbki wstępnej i cieplnej umożliwiającej mu stworzenie większego asortymentu potraw o najlepszej jakości; 
– wykorzystuje wiedzę z zakresu żywienia człowieka zgodnie z wymaganiami żywieniowymi konsumentów; 
– podczas sporządzania potraw wykorzystuje nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne;
– potrafi stosować w praktyce nowoczesne programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej w gastronomii, opracowywania jadłospisów i kalkulacji cen potraw; 
– potrafi połączyć potrawy i napoje w gotowe zestawy; 
– zna kuchnię staropolską, polską regionalną oraz kuchnię różnych narodów.

 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie.

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie, po zdaniu pod koniec trzeciej klasy egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów. Liczba godzin na kształcenie zawodowe w trakcie trzyletniej nauki wynosi 1600 godzin. Na realizację kwalifikacji TG.07 przeznaczonych jest minimum 700 godzin, a na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów 300 godzin i więcej.

Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość kontynuacji nauki na poziomie Branżowej Szkoły II Stopnia i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji TG.16 –  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, uzyskując tym samym wykształcenie średnie branżowe.

 

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni komputerowych ze sprzętem audiowizualnym;
– pracowni specjalistycznych;
– kuchni ćwiczeniowych;

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w zakładach typu otwartego: restauracje, bary, kawiarnie;
– zatrudnienie w zakładach typu zamkniętego: stołówki;
– samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych;

 

 

 
REKRUTACJA 2019/2020 – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia:
– wykonuje zadania związane z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn , urządzeń i narzędzi rolniczych;
– dokonuje demontażu i montażu pojazdów i maszyn, urządzeń i narzędzi, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego;
– wykonuje zadania z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego: pojazdów, środków transportu, maszyn, urządzeń i narzędzi;
– wykonuje prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa.

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie, po zdaniu pod koniec trzeciej klasy egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG.03 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Liczba godzin na kształcenie zawodowe w trakcie trzyletniej nauki wynosi 1042 godziny na realizację kwalifikacji MG.03 oraz 558 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów.

Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość kontynuacji nauki na poziomie Branżowej Szkoły II Stopnia i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu kwalifikacji MG.42 –  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, uzyskując tym samym wykształcenie średnie branżowe.

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie :

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni komputerowych ze sprzętem audiowizualnym;
– pracowni specjalistycznych;
– warsztatów szkolnych;
– nauki jazdy w zakresie kategorii T i B;
– nauki pracy maszynami i nauki jazdy kombajnem zbożowym.

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

– zatrudnienie w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa;
– samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

 

 


Strona 1 z 4
Aktualności Pedagog
free pokerfree poker

Klub Szkół Unicef

Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
13 Listopada 2019
Imieniny obchodzą
Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz,
Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

Do końca roku zostało 49 dni.
Zodiak: Skorpion

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę