Rada Rodziców

Drukuj

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:


Urszula Lisiecka - przewodnicząca

Emilia Suwezda  - wiceprzewodnicząca

Małgorzata Mikulska - sekretarz

Zofia Baranowska – skarbnik

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

klasa

Imię i nazwisko reprezentanta

3-4latki

Marta Sokołowska – Dębowska

5-6 latki

Urszula Szałkowska

1

Emilia Suwezda

2

Anna Topa

3

Zofia Baranowska

4

Małgorzata Mikulska

5

Anna Żejmo

6

Ewelina Orłowska

7

Monika Bronowicka

8

Urszula Lisiecka

3g

Agnieszka Sikora

Trójki Klasowe -  rok szkolny 2018/19

Klasa

Wychowawca

Trójka klasowa

Funkcja

3-4 latki

Monika Kaczmarczyk

Marta Sokołowska – Dębowska

Marcin Banul

Sylwia Korpusik

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Skarbnik

5-6 latki

Alina  Walewska

Urszula Szałkowska

Iwona Lemańska

Katarzyna Kiślak

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

1sp

Barbara Starukiewicz

Emilia Suwezda

Urszula Szałkowska

Anna Kulas

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

2

Joanna Saik

Anna Topa

Agnieszka Dec – Kasperek

Alicja Wiśniewska

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

3

Małgorzata Rodziewicz

Zofia Baranowska

Dominika Winiarek

Katarzyna Kietlińska

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

4

Justyna Komarowska

Małgorzata Mikulska

Andrzej Hajduk

Małgorzata Kuraś

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczący

Skarbnik

5

Ewa Nowińska - Dymek

Anna Żejmo

Ewa Chruścińska

Dorota Grzywacz

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

6

Małgorzata Włodarska

Ewelina Orłowska

Barbara Puchta

Alicja Wiśniewska

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

7

Agnieszka Liman

Monika Bronowicka

Danuta Demczuk

Katarzyna Kulbacka

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

8

Mariusz Sak

Urszula Lisiecka

Monika Kaczmarczyk

Sylwia Żygota

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

3gim

Wanda Leszczyńska

Agnieszka Sikora

Jolanta Frączek

Teresa Święcka

Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik