Konsultacje z rodzicami

W poniedziałek 2 grudnia od 15:00 do 16:00 odbędą się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

Aby umożliwić rodzicom spotkania z nauczycielami poza terminami wywiadówek w naszej szkole rozpoczynamy  "godziny dla rodziców".

W czasie konsultacji będzie można porozmawiać indywidualnie z każdym nauczycielem uczącym Państwa dziecko i wymienić  wzajemne spostrzeżenia oraz uwagi.

Napisz pierwszy komentarz

Drukuj