AKCJA "INTEGRACJA"

1 i 2 czerwca 2021 pierwszoklasiści ze SP w Garbnie uczestniczyli w imprezach integrujących grupę klasową i społeczność szkolną. Pierwszego dnia wychowawczyni zorganizowała uczniom dyskotekę, podczas której dzieci świetnie się bawiły i brały udział w wesołych zabawach. Drugiego dnia pierwszoklasiści uczestniczyli w szkolnych zawodach sportowych - biegach na 60 metrów, skokach w dal i rzutach piłeczką palantową. Niektórzy z nich zajęli miejsce na podium i odebrali medale, ale tak naprawdę liczył się udział każdego dziecka i miła zabawa na świeżym powietrzu. Chłopcy zagrali także towarzyski mecz mini piłki nożnej ze starszymi kolegami ze szkoły. Po kilkugodzinnych emocjach dzieci udały się z wychowawczynią na przepyszne lody i krótki spacer po okolicy .

Wych. Joanna Saik

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 2021

W dniach 17- 21 maja 2012r. nauczycielki przedszkola i klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Garbnie przeprowadziły w swoich grupach i klasach akcje propagujące głośne czytanie. Panie sięgnęły po literaturę klasyczną ,jak również zapoznały najmłodszych z utworami współczesnych pisarzy.  Przebieg akcji czytelniczych nauczycielki zawarły w krótkich sprawozdaniach oraz uwieczniły na wykonanych przez siebie zdjęciach (szczegóły poniżej).

"W związku z kampanią „ Cała Polska czyta dzieciom” 19.05.2021 ( środa) w grupie przedszkolaków odbyło się czytanie bajki „Czerwony Kapturek”. Dzieci przebrane za Czerwonego Kapturka z zainteresowaniem słuchały czytanej bajki. Po wysłuchaniu przeprowadziłam rozmowę na temat treści utworu a następnie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną. Tematem pracy plastycznej była główna bohaterka".                                                   panie D.Wołkowiak, M.Kaczmarczyk(grupa 3,4-latki)

"Dnia 19 maja 2021r.w kl. ,,0'' odbyła się akcja ,,Cała Polska Czyta Dzieciom''. Przewodnią bajką był ,,Czerwony Kapturek''. Dzieci przygotowały wspólnie z rodzicami czapki i pelerynki w kolorze czerwonym. Z wielkim zainteresowaniem słuchały czytanej bajki, następnie odbyła się rozmowa na temat treści  bajki. Dzieci wyciągnęły wnioski, że nie należy otwierać drzwi nieznajomym oraz zbaczać z drogi. Następnie wykonały ilustracje do bajki".                                     p. A.Walewska(grupa 5,6-latki)

"21 maja 2021r. w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" pierwszoklasiści ze SP w Garbnie usłyszeli "Piękną i mądrą bajkę o troskach zająca grajka" autorstwa E.Kozyry-Pawlak i P.Pawlaka. W rolę głównego bohatera wcieliła się nauczycielka klasy 1, która w ciekawy sposób przedstawiła historię zajączka. Uczniowie żywo reagowali na usłyszane słowa i doradzali zwierzaczkowi w trudnych sytuacjach. Ubrani w kolorowe nakrycia głowy, odtworzyli treść utworu, grając postacie czterech przyjaciół: zająca, bobra, kreta i szopa. Na koniec namalowali piękne ilustracje do usłyszanej bajki."

p. J. Saik(klasa 1)

"W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” uczniowie  klasy 2 zapoznali się z treścią książki  ,,Nasza mama czarodziejka” Joanny Papuzińskiej. Każdy uczeń na forum klasy pięknie czytał wybrany rozdział. Po wysłuchaniu ostatniego rozdziału dzieci wykonywały różne zadania i ćwiczenia. Podobnie jak bohaterowie opowiadania  udały się na przejażdżkę ,,poduszkowcami”. Wykonały również ilustrację do wybranej historii i nauczyły się piosenki o mamie. Była to wspaniała przygoda i jednocześnie ,,żywa” lekcja z książką."                                  p. M.Rodziewicz, p. Z.Więcierzewski (klasa 2) 

"W czwartek 20 maja 2021r.od rana w klasie trzeciej było wesoło i kolorowo. A wszystko to za sprawą kolorowych skarpetek, które dzieci i panie miały na swoich nogach. Inspiracją była książka Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Najpierw uczniowie zapoznali się z informacjami na temat autorki książki. Potem wysłuchali dwóch pierwszych rozdziałów. Jak zwykle przy pracy z lekturą wykonali metryczkę książki. Podczas „ burzy mózgów” uczniowie wyszukiwali pomysłów na wykorzystanie skarpetek , które zostały bez pary. Krótki film zaprezentowany w klasie podsunął pomysł jak ze skarpetki zrobić pacynkę. Wiele radości i uśmiechu  towarzyszyło dzieciom podczas „Skarpetkowej sesji fotograficznej”. Na zakończenie uczniowie wykonali skarpety wg własnego pomysłu z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Zwykła skarpetka może być inspiracją do podejmowania różnych  aktywności . I tak właśnie się stało dzisiaj w klasie trzeciej."

panie B.Starukiewicz, E.Lisiczyńska (klasa 3)


Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
DZIEŃ DZIECKA
PDF Drukuj
 
Święto Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

W dniu dzisiejszym obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym  kraju. Chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze fakty dotyczące tego wiekopomnego dzieła naszych wybitnych przodków.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku dążenie do reform stawało się coraz silniejsze ogarniając znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz propagujący reformy, zwany patriotycznym, dążył do przeprowadzania pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli rosyjskiej oraz poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii. Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na opiece cesarzowej Rosji. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o państwo rosyjskie. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku.

Prace Sejmu Czteroletniego uwieńczyło uchwalenie nowej Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku. Choć połowiczna w kwestiach społecznych, stanowiła poważny krok naprzód w dziele reformy państwa. Wiele jej postanowień, znoszących zacofane wolne elekcje, konfederacje, rokosze i liberum veto, było zdecydowanie postępowych. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, główny autor Konstytucji 3 Maja, Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Czteroletniego, zwolennik reform, działacz stronnictwa patriotycznego oraz  Hugo Kołłątaj, ideolog polskiego oświecenia, rzecznik reform społecznych i gospodarczych.

Nic dziwnego, że mocarstwa zaborcze potraktowały Konstytucję jako groźny dla nich przejaw "zarazy rewolucyjnej" ciągnącej od Francji, która w tym czasie przeżywała wielką rewolucję burżuazyjną. Ustawę majową ostro zwalczała opozycja magnacka w kraju, gdyż ograniczała poważnie jej wpływy na rządy w państwie. 27 kwietnia 1792 roku przedstawiciele opozycji magnackiej podpisali w Petersburgu akt konfederacji, który potem ogłosili w miasteczku Targowica na Ukrainie. Akt ten unieważniał Konstytucję 3 Maja i całą działalność Sejmu oraz oficjalnie wzywał carową rosyjską do udzielenia zbrojnej pomocy celem przywrócenia dawnej formy rządów w Rzeczypospolitej. 18 maja 1792 roku wojska carskie przekroczyły granice Korony i Litwy. Pomimo stawienia oporu wojskom rosyjskim pod Zieleńcami i Dubienką, nastąpił ogólny odwrót wojsk polsko - litewskich w stronę Wisły. Król jednak, od początku traktował wojnę jako demonstrację wojskową i 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej oraz nakazał zaprzestania działań wojennych. Konsekwencją przegranej Polaków był II rozbiór Polski. Targowica stała się symbolem zdrady narodowej.

Rok 1795 to trzeci rozbiór Polski, koniec krótkiego okresu wolności i nadziei. Jednak dzieło Sejmu Wielkiego ocalało jako symbol odrodzenia i ostatniej próby wybicia się na niepodległość. Tym dziełem wróciliśmy do nowożytnej Europy. Daliśmy dowód patriotyzmu i myślenia kategoriami państwa. Konstytucja 3 Maja przeszła do historii jako druga na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku a pierwsza w Europie przed konstytucją francuską z 1791 roku. Jej idea na trwałe zapadła w sercach wielu Polaków. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić dzień 3 Maja jako święto państwowe.

Mariusz Sak

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Święto Flagi Państwowej.

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony corocznie w dniu 2 maja,  jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny czerwonego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi oficjalnie od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni, rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany za najszlachetniejszy z kolorów, wykorzystywany jako symbol dostojeństwa i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika potrzebnego do uzyskania tego koloru, mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych. Barwy bała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, czyli Konstytucji, polskie damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej.

Po raz pierwszy polska flaga została skodyfikowana uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku. Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku. W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.

Mariusz Sak

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 


Strona 6 z 147
Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Niedziela
5 Grudnia 2021
Dzień Wolontariusza
Imieniny obchodzą
Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina,
Krystyna, Pęcisława, Saba

Do końca roku zostało 27 dni.
Zodiak: Strzelec

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 263 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę