Dla rodziców
Niebezpieczna gra PDF Drukuj

Szanowni Rodzice,

w Internecie pojawiła się niebezpieczna gra tzw. ”Błękitny/niebieski wieloryb (Blue Whale Challenge)”

Gra powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat." W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.

Gra w poszczególnych krajach ma różne nazwy, znana jest m.in. jako "Blue Whale Challenge". Jej uczestnik podaje swój numer telefonu, na który przez 50 dni otrzymuje określone zadania do wykonania, głównie polegające na zadawaniu sobie bólu. Prowadzony jest przez "opiekuna". Ostatnie zadanie to skok z dachu budynku.

Gracz, oprócz samookaleczania, nakłaniany jest m.in. do wstawania wcześniej rano i wchodzenia na krawędzie wysokich budynków, słuchania psychodelicznej muzyki i oglądania filmów z treściami sadystycznymi.

Facebookowy profil, został usunięty przez administratorów facebooka.  Polska Policja zgłasza do zablokowania wszelkie profile facebook propagujące tę grę. Gra rozprzestrzenia się jednak innymi kanałami komunikacji internetowej. W ostatnim czasie zaobserwowano że w grze brak jest nawet „opiekuna” a „gracze” nawzajem rzucają sobie wyzwania podnosząc stopień ich brutalności.

 

Prosimy o zadbanie o bezpieczeństwo dzieci  w korzystaniu z gier komputerowych:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

 

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod
nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

 

 

 


[1] Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.

 
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI PDF Drukuj

Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia:

czułości do tego, kim ono jest, oraz szacunek do tego,

kim może zostać w przyszłości.”

Ludwik Pasteur

 

Które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne czy religijne.

Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej. Obejmuje ono zarówno świadome i celowe oddziaływania na jednostkę odpowiedzialnych za wychowanie osób (rodziców, wychowawców, nauczycieli) i instytucji oraz systemu wychowania równoległego (telewizja, radio, film, prasa, literatura, sztuka, instytucje naukowe i kulturalne, sport itp.) ,jak i wysiłki człowieka nad kształtowaniem własnej osobowości.

Proces ten nie ogranicza się tylko do okresu dzieciństwa i młodości – lecz trwa przez całe życie ludzkie, gdy zmienia się rzeczywistość i wymaga od człowieka ciągłego doskonalenia własnej osobowości, ponieważ musi dostosować się do tych zmian zarówno dotyczących życia indywidualnego, jak do życia w społeczeństwie.

Wychowanie spełnia dwie różne funkcje w rozwoju jednostki i rozwoju społeczeństwa, mianowicie:

Funkcję zachowawczą, która realizuje się w organizowanych procesach wychowawczych i oddziaływaniach naturalnych, gdy przekazuje wychowankom dziedzictwo poprzednich generacji – wartości kulturowe, wzory zachowań, postawy, nawyki. Przez wychowanie utrzymujemy ciągłość kulturową, zachowują się wartości poprzednich pokoleń.

Funkcję twórczą, która zmierza do przygotowania jednostek do podejmowania nowatorskich przekształceń dotychczasowych form egzystencji ludzkiej doskonalących dotychczasowe osiągnięcia, poszukujących nowych wartości i rozwiązań w różnych dziedzinach. Tak e w dziedzinie wychowania, jeśli ma ono wzbogacić i rozwijać osobowość człowieka.

Wychowanie to wprowadzenie dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego, a tak e oddziaływanie rodziców, wychowawców, nauczycieli na dzieci i młodzież , jak równie na starszych poprzez przykład postępowania, czyny, wskazania słowne.

Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia człowieka. Każdy z nas z dzieciństwa wynosi bagaż składający się z przekazanych nam przez rodziców wartości, wzorców zachowań, nawyków, przekonań, poglądów, norm społecznych czy zapatrywań na świat. Ten system wartości buduje osobowość i kształtuje życie człowieka. Decyduje o tym co dla danej jednostki jest istotne, co cenne, co właściwe, co dobre, a co złe. Wpływa on równie na nasze potrzeby, dążenia, pragnienia. To głównie od rodziców zależy, jak proces ten będzie przebiegał i jaki powstanie system wartości. Stworzenie „właściwych” hierarchii szczególnie ważne jest we współczesnym świecie, gdzie wartości podlegają nieustannym i szybkim zmianom. Młodzi ludzie łatwo mogą zgubić się w tym chaosie różnorodnych poglądów i sprzecznych informacji. A to właśnie oni potrzebują wartości, aby właściwie przebiegał ich rozwój, a w dorosłym życiu mogliby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Tak więc, jak wychować „dobrego” człowieka?

Wartości, które chcemy przekazać dzieciom:

Najważniejsza jest świadomość celu, do jakiego wychowanie ma prowadzić. Istotne jest to, by nie wychowywać w sposób przypadkowy, chaotyczny, by przemyśleć i umieć uzasadnić każdy kolejny krok podejmowany wobec wychowanka. Najpierw należy zastanowić się, które wartości są najważniejsze i które chcielibyśmy przekazać dzieciom. Czy bardziej liczą się te materialne czy moralne? Co jest ważniejsze „mieć” czy „być”? Miłość, szacunek do innych i do siebie, uczciwość, kultura, odpowiedzialność, odwaga, współczucie, tolerancja, uprzejmość, szczerość, patriotyzm, wiara, pomoc, wykształcenie, przyjaźń, zaufanie, ugodowość, bezpieczeństwo, pracowitość, zrozumienie, otwartość, ciekawość świata, pokora, samodzielność… . Co stanowi największą wartość? To rodzice muszą głęboko zastanowić się co jest dla nich ważne i zdecydować, które z tych wartości chcą przekazać dzieciom. I znów powraca pytanie: Do czego chcemy wychować nasze dzieci? Które wartości powinny obowiązywać zawsze? Czy te przekazywane przez dziadków, związane z kulturą i historią naszego narodu? Które z nich straciły już na znaczeniu, a które pojawiły się jako nowe? Jaki wpływ na rozwój naszego dziecka mają tradycje rodzinne? żyjemy w czasach, gdy wartości podlegają ciągłym i dynamicznym zmianom. Wartości, które przetrwały przez stulecia nie zawsze są akceptowane przez współczesnych rodziców. Istnieją równie takie wartości, które w naszym rozumieniu nie podlegają zmianom, np. sprawiedliwość, odwaga, pracowitość, uczciwość czy odpowiedzialność. Badania wskazują, e większość tych „starych” wartości rodzice chcą zaszczepić swoim dzieciom.

Bardzo ważną wartością, o której nie powinno się zapominać jest wartość życia. Współczesny człowiek wpada często w głęboki kryzys: traci sens życia. Coraz więcej osób traci wiarę w sens życia, dlatego rodzi się potrzeba odzyskania tej podstawowej dla człowieka wartości. Rodzice powinni więc wychowując swoje dzieci uczyć je poszukiwania "sensu życia". Świadomość sensu życia, ostatecznej racji naszej egzystencji i wpisanych w nią wydarzeń - radosnych i trudnych, cierpień i wzniosłych uniesień – ma kluczowe znaczenie dla życiowej dojrzałości i wpływa na życie człowieka w jego wszystkich, najdrobniejszych nawet przejawach.

Drugą wartością, którą należy wpajać jest wartość samorealizacji. Samorealizacja jest wewnętrznym procesem, który pozwala człowiekowi posuwać się naprzód w jego ludzkim bycie, w jego człowieczeństwie. Rodzice mają do spełnienia ogromnie ważną misję w której nikt nie może ich wyręczyć: powinni pomóc swoim dzieciom zrozumieć na czym polega prawdziwa dojrzałość i pomóc do niej dotrzeć. Muszą więc ciągle pracować nad rozwojem dziecka i jego zdolności. Podstawową zdolnością człowieka jest umiejętność kochania. Rodzice winni więc zaangażować się całkowicie, zarówno duszą jak i ciałem, aby ich dzieci rozwinęły w tej dziedzinie swe zdolności. Dziecko uczy się kochać tylko wtedy, gdy samo czuje się kochane i szanowane. Rodzice winni zatem tak postępować, aby ich dziecko odczuło tę miłość, miłość bezwarunkową, by czuło się kochane, akceptowane, rozumiane.

Kolejna wartość to wartość innych. Współczesna kultura posiada tendencję, aby widzieć wartość ludzi odpowiednio do tego: co mi dają lub na ile mi słu ą. Nie doceniamy osoby ludzkiej samej w sobie, lecz patrzymy na nią przez pryzmat przydatności. Trzeba więc wychowywać dziecko ku takim cnotom jak: pokora - nie jestem wart więcej ni inni, ale tyle samo co inni, szacunek: zawsze winniśmy go okazywać innym, szczerość - nigdy nie powinienem nikogo oszukiwać, ale zawsze mówić innym prawdę, sprawiedliwość - powinienem szanować prawa innych ludzi, które są takie same jak moje, wyrozumiałość - powinienem rozumieć innych, zdając sobie sprawę z tego, e każdy jest inny, miłosierdzie - powinienem z miłością pochylać się nad nędzą i niedolą innych ludzi i pomagać im, miłość - powinienem kochać innych, służba -

powinienem służyć innym aby pomóc im wzrastać, solidarność - trzeba być solidarnym nie tylko w radościach, ale tak e w smutku i cierpieniu. Jeśli jesteśmy chrześcijanami to winniśmy równie przekazać naszym dzieciom wartość "Boga" jako wartość podstawową w naszym życiu.

Jak przekazać wartości dzieciom

W wychowaniu dzieci bardzo ważnym jest stworzenie w rodzinie klimatu porozumienia i dialogu. Przekazanie wartości powinno odbywać się w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze. Wychowanie w demokratycznym duchu przyniesie o wiele więcej korzyści, ni stosowanie przymusu czy ostrej dyscypliny. Dziecko rodząc się nie ma zakodowanego regulaminu, który uczy go moralnego postępowania. To rodzice przekazują mu wzorce zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Mama i tata tłumaczą dziecku, które zachowania ich zdaniem są dobre, a które złe i dlaczego. Jak należy postępować, żeby nie krzywdzić innych i siebie samego.

Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład i harmonia między deklaracjami słownymi a życiem. Dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha co mówią, patrzy jak reagują. Dzieci przejmują hierarchię wartości od rodziców, którzy są dla nich najważniejszym przykładem. Dzieci kierują się nie tym, co rodzice mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: To co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Słowo to tylko informacja, ale eby mogło nabrać znaczenia, musi być powiązane z doświadczeniem. Rodzic, który wpaja (w mowie) dziecku wspaniałą wartość, jaką jest uczciwość, a jednocześnie jedzie z dzieckiem autobusem „na gapę” (bo przecie to tylko dwa przystanki), niech nie dziwi się, jak jego potomek równie tak będzie pojmował uczciwość. Później tacy rodzice obwiniają dzieci za ich nieuczciwe postępowanie. Rodzice nie chcąc martwić dziecka, ukrywają przed nim swoje kłopoty. Dziecko widzi zatroskanych rodziców, ale kiedy ich pyta co się stało, otrzymuje odpowiedź: „Nic, wszystko jest w porządku. Idź sobie pograj na komputerze.” Jak ma ono zrozumieć taką sytuację? Jaką ma z tego wynieść naukę? Czy możemy takiemu dziecku przekazać wartość, jaką jest szczerość? Czy dziecko takie po pewnym czasie nie dojdzie do wniosku, e jeśli komuś dzieje się krzywda, to nie moja sprawa, zajmę się czymś przyjemnym? Przecie chcemy, żeby nasz potomek był osobą empatyczną, współczującą innym.

Rodzice mają szansę dopiero wtedy przekazać dzieciom hierarchię wartości, kiedy sami prowadzą zgodnie z nią swoje życie. Są oni stróżami wartości w tym, często „trudnym” świecie, tworzą zrozumiałe reguły i czytelne zasady postępowania swoich dzieci. Jaką nasze dziecko wybierze drogę życia i jak sobie w nim poradzi, zależy przede wszystkim od tego, w jaki bagaż wartości go wyposażymy. Podkreślić więc należy z całą mocą, e wychowanie do wartości będzie tym skuteczniejsze, im bardziej oboje rodzice będą żyć życiem ukształtowanym według tych walorów.

Wychowanie dziecka to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Człowiek, szczególnie ten mały lub młody potrzebuje pozytywnych wzorców by mógł w pełni rozwijać swoje człowieczeństwo. Zadaniem rodziców jest dać te pozytywne wzorce oraz wpić swojemu dziecku dobre zasady, bo to one w obecnej chwili i w przyszłości, pomogą mu pokonać trudności i dokonać dobrych, wartościowych i odpowiedzialnych wyborów.

Źródło: Internet

 
Dopalacze PDF Drukuj
Artykuł poświęcony dopalaczom Artykuł poświęcony dopalaczom
 
STOP UZALEŻNIENIOM NASZYCH DZIECI PDF Drukuj

PORADNIK DLA    RODZICÓW

RODZICU PAMIĘTAJ !!

 • Pamiętaj, że najlepszą ochroną młodego człowieka przed uzależnieniem jest bliski  z nim kontakt.
 • Naucz dziecko mówić NIE – Wytłumacz mu, że to właśnie nieuleganie namowom rówieśników ( a nie na odwrót ) jest oznaką dojrzałości i mądrości. Poddając się wpływowi kolegów , tak naprawdę okazuje się słabość i niepewność swojej pozycji w grupie.
 • Poszerz swoją wiedzę na temat narkotyków. Łatwiej przekonasz dziecko o ich szkodliwości, używając rzeczowych argumentów .
 • Powinieneś także nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zażywanie narkotyków, by w porę zareagować oraz wiedzieć, gdzie znaleźć pomoc dla siebie i dla dziecka, kiedy pojawi się problem.

RODZICU JEŚLI MASZ PODEJRZENIA

 • Jeśli podejrzewasz , że twoje dziecko bierze środki odurzające, nie ulegaj emocjom – ostudź nerwy, nie urządzaj nastolatkowi awantur. Bardzo możliwe, że dopiero zaczął eksperymentować z tymi substancjami i nie zdążył się uzależnić. Jest też duże prawdopodobieństwo, że do końca nie zdaje sobie sprawy ze zgubnych konsekwencji ich stosowania. Skup się na tym, by uświadomić młodemu człowiekowi, na co się naraża. Dobrze przygotuj się do tej rozmowy, dzięki temu wydasz się bardziej wiarygodny i przekonujący.
 • Wysłuchaj, co nastolatek ma do powiedzenia na temat swoich prób narkotykowych i powstrzymaj się od jakichkolwiek ocen. W żadnym wypadku nie wolno ci go krytykować i zarzucać pretensjami, typu: „Jak mogłeś mi to zrobić?”. Inaczej zamknie się przed tobą, co utrudni ci podanie mu pomocnej dłoni.
 • Spokojnie przedstaw swoje uczucia w związku z zaistniałą sytuacją. Powiedz, że jesteś smutny i zmartwiony, a do tego twoje zaufanie zostało wystawione na ciężką próbę. Przyznaj otwarcie, że boisz się o syna czy córkę, po czym poproś, byście razem ustalili nowe zasady , na przykład : Młody człowiek ma wracać do domu przed godziną 22, dopóki się nie upewnisz, że znów możesz mu ufać; w razie twoich podejrzeń o dalsze branie nastolatek podda się testowi krwi i moczu.
 • Jeśli zauważysz u swojego dziecka objawy przedawkowania, np.: omdlenia, majaki itd., nie wpadaj w panikę i nie próbuj akurat w tej chwili ustalać ich powodów. Natychmiast wezwij lekarza! Pomoc medyczna ( płukanie żołądka, odtrucie itd.) jest wtedy najważniejsza. Dopiero potem przyjdzie czas na poważną rozmowę. Jeśli okaże się, że dziecko sięga po określone środki od dawna i zaczęło być uzależnione, konieczna będzie profesjonalna terapia.

RODZICU !!

 • Jeśli twoje dziecko zostanie złapane na posiadaniu narkotyków, zostaje oskarżone o złamanie prawa i wprowadzone do akt policji. Przy pierwszej wpadce twoje dziecko może zostać ukarane upomnieniem lub grzywną. Jeśli jest w wieku między 10. a 17. rokiem życia, może stanąć przed sądem dla nieletnich.
 • Warto pamiętać, że jako rodzic popełniasz przestępstwo, przymykając oko na niektóre sprawy. Jeśli wiesz, że twoje dziecko dzieli się ze znajomymi narkotykami w twoim domu i nic z tym nie robisz, popełniasz przestępstwo. Pozwolenie na palenie marihuany w twoim domu również jest przestępstwem.
 • Jeśli zabierasz dziecku narkotyki – żeby powstrzymać je od popełniania dalszych przestępstw – musisz albo je zniszczyć, albo bezzwłocznie przekazać policji. Jeżeli tego nie zrobisz i będziesz w posiadaniu tych narkotyków ( nawet jeśli nie zamierzasz ich zażywać ), popełniasz przestępstwo.

RODZICU!!  NIE JESTEŚ SAM. POMOC OFERUJE:

 • Ogólnopolski Narkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990 czynny codziennie od 16 do 21, połączenie płatne 35 gr. Ma on w nazwie narkotyki, ale można dzwonić w sprawach związanych z dopalaczami, ponieważ te działają tak samo.

APEL  DO RODZICÓW!!

Każdy z nas powinien mieć takie miejsce, gdzie może być sobą, gdzie jest wolny od krzywd, niebezpieczeństw, gdzie może się nie bać oddychać pełną piersią. Takim miejscem powinien być DOM.

MAMO, TATO!!

Możesz mi pomóc nie brać narkotyków i nie pić alkoholu, jeżeli:

 • Nie porównujesz mnie z innymi. Mam prawo być inny i niedoskonały.
 • Nie odbierasz mi nadziei. Chciałbym wierzyć, że coś w życiu osiągnę.
 • Nie mówisz mi, jak mam się czuć. Potrzebuję twojego zrozumienia.
 • Nie rozkazujesz mi. Wolę kiedy mnie zachęcasz. Potrafię z tobą współpracować, nawet jeżeli jestem mały.
 • Nie wywołujesz we mnie poczucia winy. Nie jestem odpowiedzialny za problemy dorosłych.
 • Nie używasz gróźb i nie straszysz. Wydaje mi się wtedy, że świat jest zły i nieprzyjazny.
 • Nie kupujesz mnie. Pragnę twojej miłości za darmo.
 • Nie oceniasz. Chciałbym myśleć o sobie dobrze.

MAMO, TATO!!

Wolę gdy:

 • Słuchasz uważnie, kiedy coś opowiadam. Odkładasz gazetę, wyłączasz telewizor.
 • Starasz się zrozumieć, co przeżywam, co się ze mną dzieję. Cieszysz się i smucisz razem ze mną.
 • Zauważasz mnie w różnych sytuacjach: kiedy jestem wesoły i smutny, nie tylko wtedy, gdy coś zbroję.
 • Rozmawiasz ze mną i pytasz, co myślę o niektórych sprawach, nie okłamujesz mnie, myśląc, że i tak nic nie zrozumiem.
 • Razem ze mną ustalasz, co w domu należy do moich obowiązków.

MAMO, TATO !!

Rozmowy z dzieckiem:

 • Uczą, jak wyrażać własne uczucia i potrzeby.
 • Przerywają ich samotność.
 • Dodają im wiary w siebie.
 • Zmniejszają napięcie.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY !!!

Istnieją również instytucje i organizacje, które dostarczają informacji o sieci profesjonalnej pomocy, prowadzą mini edukację, udzielają wsparcia psychologicznego oraz porad w sprawie ucznia:

Używającego alkoholu:

 • Infolinia AA – tel. 801 033 242
 • Fundacja „Dominik” – tel.  (22) 853 52 22, środa – piątek w godzinach 16.30 – 19.30
 • Anonimowy Przyjaciel – Internetowy telefon zaufania Towarzystwa Pomocy Telefonicznej e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Pomarańczowa Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków – tel. 0 801 140 068, od poniedziałku do piątku w godzinach 14 – 20.

 

Eksperymentującego z narkotykami:

 • Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomani Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 – tel. (22) 641 15 01, e- mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon Zaufania – Narkomania pomoc rodzinie – tel. (22)844 44 70, codziennie w godzinach 16- 22
 • Narkomania „  Pogotowie Makowe”- tel. 0 801 109 696, poniedziałek – piątek w godzinach 10 – 20, sobota  w godzinach 10 – 15
 • Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny „ Pogotowie Makowe” przy „ Powrót z U” – tel. (22) 669 50 01, e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Narkotyki – Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania – tel. 0 801 199 990, codziennie w godzinach 16 – 22
 • Telefon Zaufania ds. Uzależnień i AIDS – tel. (22) 628 03 36
 • WWW.narkomania.gov.pl
 • WWW.narkomania.akcjasos.pl

 

Wobec którego stosowana jest przemoc:

 • WWW.helpline.org.pl
 • WWW.sieciaki.pl
 • Infolinia – tel. 0 800 100 100
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia „ – tel. 801 120 002
 • Niebieska Linia – ogólnopolska bezpłatna linia telefoniczna dla ofiar przemocy – tel. 0 800 120 002
 • Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji „ Dzieci Niczyje” Warszawa, ul. Walecznych 59 – tel. (22) 616 03 14 lub (22) 616 02 68

 

Z poważnymi problemami emocjonalnymi:

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Warszawa, ul. Targowa 66/23 – tel. (22) 618 34 06, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa , Al. Sobieskiego 9 – tel. (22) 321 35 00 lub 331 33 31
 • „ Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – tel. (22) 642 12 72 , WWW.ipin.edu.pl
 • Polski Instytut Ericksonowski – WWW.p-i-e.pl
 • Infolinia Psychiatryczna – tel. 0 800 600 700, piątek – niedziela w godzinach 16 - 22
 
Ocena sytuacji wychowawczej II semestru roku szkolnego 2015/16 PDF Drukuj

1.Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami.

2.Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2015/16:

a/ uroczystości szkolne,

b/ imprezy klasowe

c/ współpraca z rodzicami

d/ realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

3. Pomoc uczniom

4..Efekty pracy wychowawczej w statystyce

5.Bezpieczeństwo w szkole

6.Realizacja projektów

 

Ad.1. Realizacja strategii postępowania z uczniem z trudnościami

W II semestrze roku szkolnego 2015/16  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  objęto :

 

ü  48/46 ( było46 >o 2 ) uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III - 21 ( było15) uczniów,

-w IV-VI-8  ( było 11)

-w klasach I-III gim-19  ( było 22);

ü    17  ( było 16)  ze względu na niską  frekwencję; w tym w klasach:

-I-III- brak

- IV -VI- 5  [było 2]

-w klasach I-III gimnazjum- 12 ( było 14) ,

ü  5 uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje ( było 10).

ü   3 uczniów  wykazujących agresję słowną  - w klasach I-III – brak ; w kl. IV – VI – brak  i w gimnazjum – 3

ü  6 uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami - w tym w klasach

- I-IIIsp – brak  / było 4

- IV-VIsp-3 /7

I-III gimnazjum- 3 / brak

ü  brak /9 uczniów z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  2 /7 uczniów  z nagannym zachowaniem – Wieliczko P, Wieczorek M

ü  8 / 35 uczniów z naganami  wychowawcy- Serafiński D, Wanat E, Peterson A, Rożenko P, Wieliczko P, Wieczorek M, Brodzik R, Bednarczyk N

ü  1/7 uczeń   z naganami dyrektora – Wieczorek M

 

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2014/15:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W II semestrze zaplanowano w kalendarzu imprez 17  form uroczystości. Wszystkie zostały zrealizowane.

 

1

Półzimowisko

25- 29 .01.2016r.

Zajęcia wg planu półzimowiska

Justyna Komarowska

D. Wołkowiak

zrealizowano

2

Dzień Babci i Dziadka

21.01.16r.

(środa )

Wg

scenariusza

Nauczycielki

Klas 0-III sp

zrealizowano

3

Dzień Bezpiecznego Internetu

08.02.16r.

( poniedziałek)

Wg pomysłu prowadzących

G. Włodarska

zrealizowano

4

„Cała Polska czyta dzieciom”

Do uzgodnienia

Akcja

Klas 0-III sp

+

SU czyta najmłodszym dzieciom

 

Nauczycielki

Klas 0-III sp

+ SU

+ świetlica

zrealizowano

5

Rocznica katastrofy smoleńskiej

Marzec 2016

Akademia

M. Sak + kl. 2g

zrealizowano

6

„Dzień samorządności”

 

 

O3. 16r.

do uzgodnienia

Klasy 0-III sp

Klas IV-VI

i I-III gim

 

SU/ wychowawcy klas

zrealizowano

7

Życzenia Wielkanocne

do 23.03.16r.

Apel

B.Starukiewicz

M. Rodziewicz

zrealizowano

Wiosenna przerwa  świąteczna            24.03 do 29.03.16 r.

8

Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13.04.16r

Gazetka

 

 1. Szczurko + klasa 1g

zrealizowano

9

Wiosenna Akcja Sprzątania ”Warmii i Mazur”- Święto ZIEMI

22.04.16r.

(piątek)

Wg pomysłu organizatora imprezy

wychowawcy

zrealizowano

10

Święto Flagi Narodowej/

Konstytucja 3-Maja

29.04.2016r. (piątek)

Apel

Monika Zaremba+ kl.6

zrealizowano

11

Gminny Konkurs Ortograficzny

 

 

Czerwiec ’2016r.

 

Konkurs klas I-IIIsp

Nauczycielki

klas I-III sp

zrealizowano

12

Święto Sportu Szkolnego

01.06.16r.

Impreza sportowa

W. Borówko

Z. Więcierzewski

zrealizowano

13

Festyn  Rodziny

Dzień Dziecka, Dzień Matki , Dzień Ojca

3.06.2016r. (piątek)

 

Impreza wg scenariusza

Klasy 0-III

Klasy IV-VI+gim

Wychowawcy klas 1-3g + W. Leszczyńska

zrealizowano

14

Wieczorek pożegnalny klas VI sp

Do uzgodnienia

Impreza klasowa

Monika Zaremba

zrealizowano

15

Wieczorek pożegnalny klas III gim

Do uzgodnienia

Impreza klasowa

Agnieszka Liman

zrealizowano

16

„Echo trzech lat nauki”

Do uzgodnienia

ognisko

M. Rodziewicz

zrealizowano

17

Zakończenie roku szkolnego

24.06.16 r. (piątek)

Apel

Wicedyrektor + A. Liman

zrealizowano

 

Inne zrealizowane uroczystości nie ujęte w kalendarzu imprez:

 

 • Żywa lekcja historii dla  dla wszystkich uczniów
 • Wycieczki/wyjazdy
 • Akcje charytatywne – Zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórka pieniędzy dla potrzebujących

b/ życie klasy

 • imprezy klasowe

Wszyscy wychowawcy zaplanowali  imprezy klasowe  realizowane w klasach lub w formach wyjazdowych,   zgodnie z oczekiwaniami uczniów i przy akceptacji rodziców na etapie planowania zamierzeń wychowawczych w klasie

a/ imprezy klasowe- 46 :

 • W klasach w grupie 6 – latków –6
 • I- III –34;
 • w klasach IV-VI-7;
 • w klasach I-III gimnazjum- 6

b/ imprezy plenerowe- ogniska

 • W klasach I- III –2;
 • w klasach IV-VI-0;
 • w klasach I-III gimnazjum- 0

c/wycieczki

 • forma wyjazdowa:

ü  w grupie 6- latków – 1

ü  W klasach I- III – 14

ü  w klasach IV-VI-2

ü  klasie I-III gim  –5

 • Po okolicy- I-III -8

d/ spektakle profilaktyczne

 • 1

e/ udział w spektaklach : ( uczniowie z klas 0 –II)

-  Przedstawienie o Lechu, Czechu i Rusie

 

 • audycja muzyczna- „ Czerwony Kapturek”

 

f/ udział w konkursach

-ogólnopolskich  – Konkurs Literacki  na krótkie opowiadanie , w którym dobro zwycięża zło  – Patrycja Konopska  – IIm

- gminnych – Konkurs Ortograficzny uczniów klas III – Gabriela Wiśniewska  – Im, Dominika Gałecka – IIIm

Konkurs Recytatorski – Maja Orłowska – II m

Konkurs na Palmy, Pisanki i stroiki wielkanocne – Maciej Kościesza – Im ( kat. pisanki); Milena Chruścińska – II m ( kat. stroik wielkanocny); Ola Bura – II m ( kat. koszyk wielkanocny);  Justyna Turska - wyróżnienie

Konkurs plastyczny na szopki i stroiki bożonarodzeniowe - Balcewicz Nikola  i Zuzia Lewkowicz -  Im, Amelia Iwanowska – III m, Sebastian Grzywacz - wyróżnienie

 

g/ zawodach sportowych

- Gminne Zawody Sportowe w Piłce Nożnej Halowej chłopców i dziewcząt – Dziewczęta – III m, Chłopcy – IIm

- Minipiłka nożna dziewcząt i chłopców ( szczebel gminny) -– Dziewczęta – III m, Chłopcy – IIm

- Bieg Bartów – Bartosek Klaudia – IIIm,

- Gminny Czwórbój LA – Dziewczeta – IIIm; Chłopcy – Iim  ; Indywidualnie – Kulmaczewski K – Mistrz Gminy w biegu na 100m i Mistrz Gminy w skoku w dal

-Zawody Powiatowe Szkół Gimnazjalnych LA

W pchnięciu kulą – Jakub Czubaszek – Im

W rzucie oszczepem – Rafał Bednarczyk – II m

W biegu na 600m –  Katarzyna  Kulmaczewska – IIm; Patryk Wiśniewski - IIm

W biegu na 1000m – Zofia Kulmaczewska – Im

W biegu na 300m – Adrian Kozub – III m

W biegu sztafetowym 4x100m – Kulka P, Rożenko P, Wiśniewski P, Święcki B- II m

 

- Mazurskie Biegi Uliczne

Bieg na 1200 m – Kamil Kulmaczewski – V m

Bieg na 2000m –  Zofia Kulmaczewska – VI m

 

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

Spotkania z rodzicami

Klasa

Liczba

spotkań

Frekwencja

Liczba( średnia)

%( średnia)

1a sp-13

2

10

73,05%

1b sp

14

1

10

70%

2 sp 24

3

18

73,6%

3 sp-10

2

7

65%

∑ 61

8

11

70,4%

Rok 14/15

8

17

86,29

4 sp

24

2

18

72,9

5 sp

19

2

16

81,58%

6 sp

26

2

23

73,07

∑ 69

6

19

75,85

Rok 14/15

IIs

8

13

80,93%

1g

10

2

6

55%

2g

18

2

10

52,75

3g

27

4

14

53%

∑-55

8

10

53,58

Rok 14/15

IIs

6

14

68,23%

Szkoła 15/16

185

22

13

66,61%

Rok 14/15

188

IIs

22

15

78,5%

W większości klas odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami. Natomiast   w klasie  1b sp – 1, w klasie 2 sp – 3 i w klasie 3 gim- 4 .

Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 70, 4%

-klasach IV-VI sp- 75,85%

- klasach I-III gim- 53,58%

- w całej szkole – 66,61%

 

W II semestrze nastąpił spadek  frekwencji na zebraniach rodziców na wszystkich poziomach i ogólnie w całej szkole  (o 11,89% )

 

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców ;  frekwencja  66,4%

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Klasa

Tematy

„Spójrz

inaczej”

Promowanie wzorców

Savoir,vivre/ bezpieczeństwo

Prawa człowieka / dziecka/ statut

Bez

pie

czeń

stwo

Zdro

wotne

Anty

dyskry

minacja

Uczenie się przez całe życie

Jak się uczyć?

Wolontariat

1a sp

1

3

1

8

1

2

2

3

 

Udział:

ü  „Zakręcona akcja” zbiorka nakrętek dla dziecka z porażeniem mózgowym

ü  Zbiórka pieniędzy dla p. Szymona Wójtowicza

ü  Udział w świątecznej zbiórce żywności

1b sp

1

2

1

10

3

2

1

0

2 sp

1

4

1

7

8

4

1

0

3 sp

-

1

4

2

11

6

5

1

0

4

13

5

36

18

13

5

3

4 sp

5

1

1

1

3

4

2

0

2

5 sp

9

1

10

1

2

4

1

0

0

6 sp

5

0

1

1

2

7

1

0

0

19

2

12

3

7

15

4

0

2

1g

3

1

3

0

1

1

2

0

2

2g

9

1

0

2

3

2

2

1

1

3g

3

1

2

0

3

1

0

2

0

15

3

5

2

7

4

4

2

3

Szkoła 15/16

34

9

30

10

50

37

21

7

8

 

Większość  wychowawców   systematycznie realizowali zadania  wychowawcze w zakresie :

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp)

-zadań priorytetowych dotyczących:

ü  savoir vivre’u- prawie  we wszystkich klasach: co najmniej   po 1 godzinie,

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Uczenia przez całe życie

ü  Jak się uczyć

ü  Wolontariatu .

W niewielkim stopniu realizowane były działania dotyczące pokazywania sposobów uczenia się ( tylko w 4 klasach ) oraz promowania postawy uczenia się przez całe życie( w 6 klasach)

 

e/ Inne programy dla uczniów:

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym brali  udział uczniowie klas V-VI sp oraz I-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane były  w ramach przedmiotów: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze/ Kętrzyn

 

II semestr

6 latki - 17

Sp- 130

Gim-55

MOPS

10 – 58,82%

64 -49,23%

28- 50,9%

102 – 50,49%

 

Liczba uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania w II semestrze danego roku wyniosła-102 ( było 118).

b/ płatnych obiadów- 46    -  6-latki=6 ;  sp=32 ; gim=8

 • W grupie 6- Latków –6  – 35,29%  pełnych  obiadów
 • Ze szkoły podstawowej średnio-  32 – 24,61%  pełnych obiadów oraz 3 – 2,30 % zupy
 • Z gimnazjum- 8–14, 54%  pełnych obiadów

 

Ogólnie:

z  pełnych obiadów  korzysta w szkole –147   uczniów

z zup- 3uczniów, w tym:

1. w oddziałach przedszkolnych:  16 – 10 z MOPS i 6 płatnych

ü  Z pełnych obiadów – 16 - 94,1% dzieci

ü   Z zup – brak

2. w   szkole podstawowej- 98  ucz:

ü  Z pełnych obiadów- 95 – 73,07 %uczniów

ü  Z zup- 3– 2,3%  uczniów

3. w gimnazjum 36  – 65,45 % ucz.:

ü  Z pełnych obiadów- 36  uczniów

ü  Z zup - brak

 

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR- 147    - 100%  dzieci  klas 0-VI   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego –78  - 100%  uczniów klas 0 -III szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W roku szkolnym 2015/16 ( stan na miesiąc czerwiec 2016r.) z pomocy stypendialnej  skorzystało 70/77 uczniów w tym:

 • 49 - w sp – 33,33%
 • 21  - w  gimnazjum -38,18%

 

b/.Wyprawki dla uczniów:

W roku szkolny 2015/16 przyznano wyprawki 5 uczniom szkoły podstawowej  na zakup podręczników.

 

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

Zostały przyznane 10/3 uczniom-  w  trzech kategoriach:

ü  za osiągnięcia w nauce  3 uczniom : Patrykowi Szachniewiczowi z kl. 5; Zofii Kulmaczewskiej z kl. 2g, Dominice Skrzydel z kl. 3g

ü  za osiągnięcia artystyczne 1 uczennicy : Oliwii Ćwikowskiej z kl. 5

ü  za osiągnięcia sportowe    uczniom – Kamilowi Kulmaczewskiemu z kl. VI, Kacprowi Frączkowi z kl. VI, Oktawianowi Rożenko z kl. 1gim, Zofii Kulmaczewskiej z kl. 2g, Angelice Krzyżanowskiej, Dominikowi Sadkowskiemu – absolwentowi szkoły

 

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym semestrze i roku szkolnym  nie przyznano

 

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Sytuacja wychowawcza

Dane statystyczne monitorowane są od kliku lat i  obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o  nieodpowiednim zachowaniu , nagany  wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

Dzięki  nim możliwe jest przekrojowe  śledzenie pracy wychowawczej.

2014/15

2015/16

Obszar

Miernik

I s - 187

I – III – 63

IV – VI –61

I – III Gim - 63

IIs -188

I – III – 61

IV – VI –61

I – III Gim - 66

Rok

Śr – 187,5

I s - 186

I – III – 60

IV – VI – 71

I – III Gim - 55

II s – 185

I – III – 61

IV – VI – 69

I – III Gim - 55

Rok

185

Frekwencja

%

91,49%

88,17

89,83

93,11%

88,01%

90,3%

Uczniowie ze 100% frekwencją

L/%

11 – 5,88%

6- 3,19

17-9,06%

9 – 4,84

7 – 3,78%

16 – 8,64%

Spóźnienia

L/ ucz

464 ( 2,48)

171 -0,9

635 – 3,39

121 ( 0,65)

188 –(1,01)

309 – 1,67

W tym:      usprawiedliwione

nieusprawiedliwione

117 (0,63)

347 (1,86)

99 – 0,53

72 – 0,38

216 – 1,15

419 – 2,23

29 ( 0,16)

92( (0,49)

42-0,22

143- 0,77

71-0,38

235-1,27

Uczniowie bez spóźnień

%

113/ 60,43%

137 – 72,87%

 

142 / 76,34%

150- 81,08%

 

Uwagi

L/ucz.

492/2,82

179-0,95

671 -  3,56

209/ 1,12

226- 1,22

435-2,35

Oceny zachowania

%-

Dotyczy : 124

Dotyczy 127

 

Dotyczy : 126

Dotyczy:124

 

Wzorowe

 

29 – 23,39%

59 – 46,45%

45- 35,71%

56 – 45,16

Bardzo dobre

 

37 – 29,84%

50 – 39, 37%

53 – 42,06%

38-30,64%

Dobre

 

24 – 19,35%

14 – 11,02%

21- 16,67%

18 – 14,52%

Poprawne

 

18 – 14,52%

3 – 2,36%

5 – 3,97%

5- 4,03%

nieodpowiednie

 

9 – 7,26%

1 – 0,79%

0

6- 4,84%

Naganne

 

7 – 5,65

-

2 – 1,59%

1-0,8%

Nagany wychowawcy

L/ucz

56/ 0,3

6 -0,03

62 – 0,33

10/ 0,05

11- 0,05

21- 0,11

Palenie papierosów

 

9

-

9

4

3

 

Picie alkoholu

 

-

-

-

0

0

 

Pobicia/ narażenie zdrowia

 

-

-

-

1

0

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

-

1

1

0

0

 

Obraza

Nauczyciela

 

Pracowników szkoły

 

1

-

-

0

1

 

Inne zachowania naganne/

rażące nieprzestrzeganie

obowiązków szkolnych

 

8 inne zachowania naganne

14 ucieczki

13 używanie telefonu na lekcji

2 używanie MP3 na lekcji

8 spóźnienia

1 Wagary

4 – używanie telefonu komórkowego

1 – „chamskie” zachowanie wobec koleżanki

51

3 – używanie telefonu kom  na lekcji

1-sfałszowanie podpisu

1 – naruszenie nietykalności osobistej

1-używanie Tel . kom

1-odłączenie się od grupy podczas wycieczki

1-oszukanie nauczyciela przy odjazdach

1- naruszenie nietykalności osobistej

1-podpalenie proszku z zimnego ognia

 

kradzieże

 

-

-

 

0

1

 

Nagany dyrektora

L/ucz

8

1

9

1

0

1

Palenie papierosów

 

2

-

 

0

 

 

Picie alkoholu

 

-

 

 

0

 

 

Przebywanie w towarzystwie

osób palących

 

-

 

 

0

 

 

Wymuszanie

 

-

 

 

0

 

 

Pobicia

 

-

 

 

0

 

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

-

 

 

0

 

 

Obraza nauczyciela

 

-

 

 

0

 

 

Inne zachowania naganne

 

5 ucieczki

1 używanie tel kom na lekcji

1-używanie telefonu komórkowego

 

1-używanie telefonu komórkowego

 

 

Udział punktów za pełnione

funkcje i pracę na rzecz szkoły

i środowiska

L.pkt

/ucz

865 (4,63)

875 – 4,65

1731-9,35

865(4,65)

785-4,24

1650-8,9

Uwagi  o nieodpowiednim zachowaniu:

Klasa

 

Liczb ogółem

Uczniowie z uwagami

Uczniowie bez uwag

I asp

13

0

0

13

Ibsp

14

0

0

14

2 sp

24

0

0

24

3sp

10

3

2

8

61

3

2

59

4 sp

24

54

11

13

5sp

19

20

6

13

6 SP

26

0

0

26

69

74

17

52

1g

10

47

8

2

2g

18

81

12

6

3g

27

21

9

18

55

149

29

26

Szkoła 15/16

185

226 – 1,22

48- 25,94%

137 – 74,05%

Uczniowie bez spóźnień

Klasa

 

Liczba uczniów spóźniających się

Uczniowie bez spóźnień

Iasp

13

0

13

Ibsp

14

0

14

2 sp

24

2

22

3sp

10

0

10

 

61

2

59

4 sp

24

4

20

5sp

19

2

17

6 SP

26

1

25

 

69

7

62

1g

10

4

6

2g

18

10

8

3g

27

12

15

 

55

26

29

Szkoła 15/16

185

35- 18,91%

150 – 81,08%

Spóźnienia  na lekcje :

Klasa

 

Liczba ogółem

Usprawiedliwione

Nieusprawiedliwione

Iasp

13

0

0

0

Ibsp

14

0

0

0

2 sp

24

3

3

0

3sp

10

0

0

0

 

61

3

0

0

4 sp

24

17

17

0

5sp

19

2

2

0

6 SP

26

1

0

1

 

69

20

19

1

1g

10

5

2

3

2g

18

94

3

91

3g

27

66

18

48

 

55

165

23

142

Szkoła 15/16

185

188 -1,01

42- 0,22

143- 0,77

Praca na rzecz szkoły i środowiska/ aktywność uczniów

 

 

Punkty

 

Klasa

 

Liczba uczniów

Ilość punktów

Średnio na ucznia

I a sp

13

-

-

-

Ibsp

14

2 sp

24

-

-

-

3sp

10

-

-

-

 

61

-

-

-

4 sp

24

19

95

5

5sp

19

14

110

7,86

6 SP

26

26

185

7,11

69

59

390

6,66

1g

10

10

100

10

2g

18

18

100

5,5

3g

27

21

195

7,22

 

55

49

395

7,57

Szkoła 15/16

124

108

785

7,11

Analiza danych w odniesieniu do   roku szkolnego 2014/15:

 1. I. Dotyczących frekwencji

1. niewielki wzrost   frekwencji (o 0,47%), w odniesieniu do  roku szkolnego 2014/15;

2. spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do roku 14/15  ( o 1 ucznia )

3. spadku ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 326)

4. spadku liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  ( liczbowo o 184)

5.wzrost  uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 13 uczniów więcej) w porównaniu z rokiem 14/15

 

Symptomy pozytywne:

ü   wzrost   frekwencji (o 0,47%), w odniesieniu do  roku szkolnego 2014/15;

ü  spadku ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 326)

ü   spadku liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  ( liczbowo o 184)

ü  wzrost  uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 13 uczniów więcej) w porównaniu z rokiem 14/15

 

Symptomy negatywne:

ü  spadek   liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do roku 14/15  ( o 1 ucznia )

 

II/ Zachowania

1. znaczny spadek   liczby uwag  ( liczbowo o 236 )

2  spadek liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2014/15 ( liczbowo o 41)

3. spadek liczby    nagan dyrektora w odniesieniu  do roku 14/15 ( liczbowo o 8)

4.Ocen zachowania :

-  spadek  ocen wzorowych ( o 3)

-  spadek   ocen bardzo dobrych  ( o  12)

- wzrost   ocen  dobrych (o 4)

- wzrost   ocen poprawnych  ( o 2)

- wzrost   ocen  nieodpowiednich  ( o 5)

- wzrost   ocen nagannych ( o 1 )

 

Symptomy pozytywne:

ü  znaczny spadek   liczby uwag  ( liczbowo o 236 )

ü  spadek liczby    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2014/15 ( liczbowo o 41)

ü   spadek liczby    nagan dyrektora w odniesieniu  do roku 14/15 ( liczbowo o 8)

ü  wzrost   ocen  dobrych (o 4)

 

 

Negatywne:

ü  spadek  ocen wzorowych ( o 3)

ü  spadek   ocen bardzo dobrych  ( o  12)

ü  wzrost   ocen poprawnych  ( o 2)

ü  wzrost   ocen  nieodpowiednich  ( o 5)

ü  wzrost   ocen nagannych ( o 1)

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

ü  Spadek  udokumentowanych działań uczniów na rzecz szkoły i środowiska:

o 90pkt więcej.

ü  Niewielki wzrost    liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü  Wyższa   liczba punktów  przeliczonych na jednego  ucznia

 

Wniosek:

Poprawa sytuacji wychowawczej w porównaniu z rokiem ubiegłym 14/145dotyczyła następujących obszarów:

- frekwencja

-  uczniowie bez spóźnień

-  spóźnienia na lekcje

- spóźnienia nieusprawiedliwione

-  liczba uwag

- nagany wychowawcy i dyrektora

Spadek  parametrów wychowawczych w odniesieniu do stanu z końca ubiegłego roku 13/14  dotyczy :

- oceny z zachowania

- prace na rzecz szkoły i środowiska

- uczniowie ze 100% frekwencją

 

Ad 5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/W maju 2016 r przeprowadzono ankietę „ Bezpieczeństwo uczniów ZS w Garbnie”

Wnioski:

1.W Zespole Szkół w Garbnie sytuacja związana z poczuciem bezpieczeństwa jest stabilna. Wskaźniki procentowe są równie wysokie jak w roku ubiegłym. W szkole podstawowej mieszczą się w przedziale 85,5 – 100% natomiast w gimnazjum 90,37 – 98,18%.

2.Zarówno w SP jak i w Gimnazjum wysoki odsetek badanych ( ponad 90%) twierdzi, ze nie spotkała ich na terenie szkoły żadnego typu nieprzyjemność.

3. W 60% przypadków w SP i 80 % w Gimnazjum nastąpił spadek  liczby uczniów , którzy doświadczyli różnego rodzaju nieprzyjemności 1 lub 2-3 razy.                     Wzrost natomiast dotyczył rozpowszechniania plotek, grożenia, okradzenia i wymuszenia pieniędzy w SP oraz wyśmiewania/obrażania/robienia głupich kawałów i rozpowszechniania plotek  w Gimnazjum.

4.Nastąpił znaczny spadek wskaźników dotyczących liczby uczniów, którzy doświadczyli nieprzyjemności 4 i więcej razy zarówno  w SP jak i  w Gimnazjum.

5.Wzrosły parametry dotyczące popychania, wykluczenia i wyśmiewania ( 4 i więcej razy ) w gimnazjum..

6. W większości zmalała liczba uczniów danej klasy wskazywanych jako sprawców nieprzyjemności. Wzrost nastąpił przy przezywaniu w gimnazjum, wyśmiewaniu również w gimnazjum oraz rozpowszechnianiu plotek w SP.

7.Wskaźniki dotyczące sprawców nieprzyjemności, którymi są uczniowie innej klasy w większości przypadków spadły. Wzrost obserwuje się przy takich nieprzyjemnościach jak: popychanie w SP , rozpowszechnianiu plotek w SP oraz wykluczenia w SP i Gimnazjum.

8.Nie zanotowano  sytuacji , gdzie nauczyciele są wskazywani jako sprawcy nieprzyjemności. Personel szkoły w nieznacznym % jest  wskazywany jako sprawca nieprzyjemności doświadczanych przez uczniów( dotyczy przezywania zarówno w SP jak i w Gimnazjum)

b/ Wypadki w szkole:

W II semestrze tego roku  miało miejsce 5   wypadków, którym uległo:

ü  4 uczniów  ze szkoły podstawowej, które dotyczyło skręcenia kończyny górnej i zerwanie wiązadła piszczelowego/kolanowego

ü   1 uczeń  z gimnazjum, które dotyczyły:   skręcenia kończyny górnej

 

Każde dziecko doznało  pojedynczego urazu.

Miejscem, gdzie uczniowie ulegli wypadkowi była sala gimnastyczna, korytarz szkolny i świetlica szkolna

 


Strona 3 z 7
Aktualności Dla rodziców
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Niedziela
23 Stycznia 2022
Imieniny obchodzą
Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens,
Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

Do końca roku zostało 343 dni.
Zodiak: Wodnik

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 210 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę