Dla rodziców
Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci PDF Drukuj

Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci

czyli

dlaczego trzeba czytać dziecku.

Motto: „Jakie ziarno w serca Wasze padnie...takim będzie późniejsze żniwo”                                             (St. Jachowicz – Dziennik dla dzieci)

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!                                                                                                Na pewno każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby dobrze się rozwijało, nie miało problemów w przedszkolu, szkole, a na swojej drodze spotykało samych życzliwych ludzi. Aby tak się stało wcale nie trzeba stosować nowoczesnych metod lansowanych w wielu podręcznikach dla rodziców – trzeba skorzystać z najprostszego sposobu wpływającego na osobowość dziecka – należy zachęcić dziecko do czytania książek. Wiele dorosłych ludzi choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba czytania lektury muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. To właśnie w książce nasz maluch znajdzie wskazówki , w jaki sposób zbudować swój własny system wartości.

Joanna Papuzińska w książce „Czytania domowe” podkreśla role domu w wychowaniu do czytelnictwa. Pisze, że nawyk kontaktu z książką jest pewnym posagiem intelektualnym, który dziecko wynosi z domu. Decyduje nie tylko o jego wiedzy, ale również o pewnych właściwościach charakteru, preferowanych wartościach i postawach.

Każde dziecko bez względu na wiek powinno mieć codzienny kontakt z książką,
a obok każdego dziecka powinien być dorosły który poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem.                                                                                                                                             Oto siedem najważniejszych zalet czytania wpływających na rozwój osobowości dzieci:

 1. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. Zanim małe dziecko nauczy się mówić – najpierw uczy się rozumieć mowę, czyli tworzy tzw. Słownik bierny. Ta prawidłowość jest związana z kolejnością dojrzewania poszczególnych ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie mowy. Nauka mowy rozpoczyna się więc tak naprawdę od momentu kiedy niemowlę  zaczyna być otaczane mową,
 2. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Wzory zachowań bohaterów bajkowych są przyjmowane przez najmłodszych bezkrytyczne – często możemy zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej postaci bajkowej. Utożsamia się z postacią głównego bohatera; towarzyszy mu w wędrówce ,razem z nim przeżywa radość, strach, smutek czy ból. nawiązuje przyjaźnie, stawia czoła wrogom, odpoczywa, bawi się. Dzieci szybko uczą się poprzez przykład – naśladując. Dzięki tej identyfikacji zapoznaje się z całą gamą emocji, uczuć i postaw. Uczy się zachowań społecznie akceptowanych oraz tych, które są potępiane.
 3. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Książki ubogacają tak bierny (rozumienie) jaki czynny (mowa) słownik dziecka, poszerzając wiedzę o świecie i pomagając w ten sposób odnosić sukcesy w przedszkolu i w szkole. Czytanie pomaga także w przezwyciężaniu dysleksji. Dzieci zapoznając się z bogactwem języka literackiego nabywają umiejętność poprawnego wysławiania się, mobilizuje do tworzenia własnych opowiadań i wierszy.
 4. Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Dzieci którym rodzice regularnie czytają szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują się bezpieczne i kochane. Świadczy o tym min. jego żywa reakcja kiedy słuchając opowiadania śmieje się, płacze a czasem nieruchomieje w momentach napięcia.
 5. Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Dziecko czytając wraz z rodzicem może pochwalić się swoją wiedzą. Chętniej będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia – ma to wpływ na ogólny rozwój społeczny dziecka. Książka zaspokaja potrzebę informacji i wzbogaca zasób wiadomości, zaś ilustracje w książkach ułatwiają tworzenie wyobrażeń o miejscach odległych i niedostępnych w codziennym życiu.
 6. Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie jest szczególną formą spędzania czasu z dzieckiem. To przynosi zarówno „korzyści natychmiastowe” jak i procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu cała rodzina może wspólnie spędzać czas, a przeczytane treści mogą stanowić pretekst do wspólnych rozmów.
 7. Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania. Literatura daje wsparcie w zmaganiu z różnymi problemami. Ukazuje różnorodne wzorce myślenia. Ogromną rolę odgrywają tutaj bajki terapeutyczne. Jest to literatura powszechnie znana i dostępna. Według Marii Molickiej znanej bajkoterapeutki, jest ona ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka .Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi takimi jak: frustracje, lęki, niska samoocena, uzależnienia. Taka literatura kompensuje niezaspokojone potrzeby oraz wpływa na kształtowanie się poczucia własnej wartości. Ale w głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę, a przy tym miłość.

Codzienne czytanie dziecku:

 • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
 • Rozwija język, pamięć i wyobraźnię
 • Uczy myślenia, poprawia koncentrację
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
 • Poszerza wiedzę ogólną
 • Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
 • Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
 • Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
 • Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

Umberto Eco powiedział: „kto czyta książki, żyje podwójnie”. Jeżeli więc nie chcemy aby nasz maluszek żył w jednowymiarowym świecie pozbawionym prawdziwych emocji, zróbmy wszystko by polubił literaturę, aby sięgał po książkę w sposób spontaniczny, pozbawiony presji i przymusu.

 

 

 

 

 

 
Ocena sytuacji wychowawczej II semestru roku szkolnego 2014/15 PDF Drukuj

Ad.1.Główne problemy wychowawcze szkoły w  to:

Grupa uczniów sprawiających szczególnie nasilone trudności wychowawcze  dotyczące:

ü  niskiej frekwencji spowodowanej nieobecnościami w szkole, spóźnieniami i ucieczkami

ü  niskiej motywacji do nauki, której konsekwencją  są i mogą być oceny niedostateczne.

Po analizie z dydaktyczno- wychowawczej II  semestru roku szkolnego 2014/15 zespół nauczycieli wychowawców przeanalizował osiągnięcia dydaktyczno -  wychowawcze i sporządził listę uczniów do pracy w I semestrze 2015/16

Proponuje objąć  „Strategią postępowania z uczniami z ZS w Garbnie  z trudnościami szkolnymi”  pod nadzór wychowawcy :

ü  39/46 uczniów z trudnościami w nauce, w tym w klasach:

-I-III – 13

- w IV-VI- 8

- w klasach I-III gim-18 uczniów

ü   12/ 16    ze względu na niska frekwencję; w tym w klasach:

- I-III-1

-  IV -VI- 4

-  w klasach I-III gimnazjum- 7 uczniów

ü  7 uczniów z licznymi spóźnieniami na lekcje

ü  3 uczniów  wykazujących agresję słowną

- w klasach I-III – brak

-  w kl. IV – VI – brak

-  w klasach I –III gimnazjum –3

ü  10 uczniów wykazujących  konflikty z rówieśnikami

- w tym w klasach I-IIIsp – 4

- IV-VIsp-3

I-III gimnazjum- brak

ü  1uczeń z nieodpowiednim  zachowaniem

ü  4uczniów z naganami  wychowawcy

ü  1uczeń   z naganą dyrektora

Ad. 2.

Realizacja  zadań w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym  2014/15:

a/ uroczystości szkolne,

b/ życie klasy

c/ współpraca z rodzicami/ spotkania klasowe

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych

e/ inne programy realizowane z uczniami

a/ uroczystości szkolne

W II semestrze zaplanowano w kalendarzu imprez 17  form uroczystości,

z czego 16 zostało zrealizowanych  w planowanym terminie i planowanej formie. Nie odbył się wieczorek pożegnalny klasy III g ( decyzja uczniów i rodziców) i Dzień Samorządności.

Nie odbyła się także 1 forma zaplanowana do zrealizowania w świetlicy wiejskiej. Zostanie przeniesiona do realizacji w następnym roku szkolnym.

Inne zrealizowane uroczystości nie ujęte w kalendarzu imprez:

 • Edukacyjne Audycje Muzyczne dla klas 0 – IV
 • Dni Przyjaciół Lasu
 • Akcje charytatywne – Zbiórka plastikowych nakrętek, zbiórka pieniędzy, akcja „ Wszystkie kolory świata”

b/ życie klasy

 • imprezy klasowe

a/ imprezy klasowe- 44 :

 • W klasach w grupie 6 – latków – 2,
 • I- III – 27;
 • w klasach IV-VI-9;
 • w klasach I-III gimnazjum- 6

b/ imprezy plenerowe- ogniska

 • W klasach I- III –1 ;
 • w klasach IV-VI-1;
 • w klasach I-III gimnazjum- 1

c/wycieczki

 • forma wyjazdowa:

ü  w grupie 6- latków – 1

ü  W klasach I- III – 14

ü  w klasach IV-VI-9 ,

ü  klasie I-III gim  –6

 • wycieczki po okolicy- I-III -8

d/ spektakle profilaktyczne

 • brak

e/ udział w spektaklach : ( uczniowie z klas 0 –II)

- Niedźwiedź strażnik lasu ( I – III)

- Doktor Dolittle ( 0 – III)

 • audycje muzyczne

Uczniowie klas 0-IV od października do stycznia uczestniczyli w czterech audycjach muzycznych:

-Klucz do…

- Przygody Nutki Półnutki

- Czas Kolędy

- Z wizytą u Pana Kompozytora,

a od lutego do czerwca

-.Przygody Mistrza Koncertmistrza

- Grający wiatr

-Przeboje Pana Oskara

- Przygody cyrkowego clowna

 

f/ udział w konkursach

-wojewódzkich – Konkurs Plastyczny „ Ogród moich marzeń” – Oliwia Demczuk kl.3SP – Im

- powiatowych – Konkurs wiedzy o Janie Pawle II – Mateusz Bakunowicz – Bogaczuk – finalista

- gminnych – Konkurs Ortograficzny uczniów klas III – Marta Skrzydel – Im, Kacper Borucki – II m

Konkurs Matematyczny uczniów klas III – Adam Grabowski – Im

Konkurs na Palmy, Pisanki i stroiki wielkanocne - Paulina Szałkowska kl.5 – I miejsce kat. „pisanki”,            Oliwia Żuk, Maria Iwańska kl.3 – II miejsce kat. „pisanki”, Maja Orłowska kl.3  – III miejsce kat  „ palmy”

Konkurs plastyczny na Kartkę Walentynkową - Sandra Bura kl.5 – II miejsce

Konkurs Recytatorski – Zuzanna Iwańska – III m

g/ zawodach sportowych

- Gminne Zawody Sportowe w Piłce Nożnej Halowej chłopców i dziewcząt – Dziewczęta – I m, Chłopcy – Iim

- Bieg Bartów – Angelika Krzyżanowska – IIIm, Adam Kozłowski – IX m

-Zawody Powiatowe Szkół Gimnazjalnych LA

W pchnięciu kulą – Jakub Czubaszek – Iim

W rzucie oszczepem – Rafał Bednarczyk – II m

W biegu na 600m – Zofia Kulmaczewska – IIIm

W biegu na 2000m – Dominik Sadkowski – IIIm

- Mazurskie Biegi Uliczne

Bieg na 500m – Gabriela Wiśniewska – IIIm, Wojciech Krzyżanowski – IVm

Bieg na 2000m –  Zofia Kulmaczewska – Xm , Dominik Sadkowski – XVm

- Mazurskie Manewry Techniczno – Obronne

Wielozadaniowy bieg na orientację – Oktawian Rożenko – Im, Kamil Kulmaczewski – IIm, Jacek Kurowski – IIm, Kacper Frączek – IIIm, Adam Kozłowski – IIIm

Rzut granatem – Jacek Kurowski – Im, Kacper Frączek – IIm, Adam Kozłowski – IIIm

- Strzelanie z broni pneumatycznej – Patryk Turski - IIIm

c/ Spotkania z rodzicami/ pedagogizacja rodziców

Odbyły się po 2 spotkania ogólne z rodzicami w każdej klasie, w 1,3 , 4 klasie – po 3. Frekwencja rodziców na spotkaniach wyniosła w:

- klasach I-III sp- 86,29%

-klasach IV-VI sp- 80,93%

- klasach I-III gim- 68,23%

- w całej szkole – 78,5 %

W II semestrze nastąpił znaczny wzrost frekwencji na zebraniach rodziców na wszystkich poziomach i ogólnie w całej szkole  (o 12,57% )

Pedagogizacja rodziców:

ü  pedagogizacja rodziców była prowadzona przez wychowawców i psychologa z PPP –P w Kętrzynie  - frekwencja 78,74 %

d/ realizacja  programu „Spójrz inaczej” i zadań priorytetowych:

Wszyscy wychowawcy  systematycznie realizowali zadania  wychowawcze w zakresie :

-programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” ( oprócz klas I-III sp)

-zadań priorytetowych dotyczących:

ü  savoir vivre’u- prawie  we wszystkich klasach: co najmniej   po 1 godzinie,

ü   Praw Człowieka, dziecka

ü  Bezpieczeństwa ( szeroko rozumianego)

ü  Zdrowia

ü  Antydyskryminacji

ü  Uczenia przez całe życie

ü  Jak się uczyć?

ü  Wolontariatu .

 

 

e/ Inne programy dla uczniów:

„Zachowaj trzeźwy umysł”

Udział  uczniów klas I-III gimnazjum  w programie „Zachowaj trzeźwy umysł”- realizowany był  w ramach biologii i wychowania do życia w rodzinie.

.

 

„Trzymaj formę”

Jak co roku w projekcie tym brali  udział uczniowie klas V-VI sp oraz I-III gimnazjum. Projekt profilaktyczny organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kętrzynie  pod patronatem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Zdrowia. Zadania  projektu realizowane były  w ramach przedmiotów: przyroda, biologia, wychowanie fizyczne,  wychowanie do życia w rodzinie oraz programu profilaktyczno- zdrowotnego realizowanego przez pielęgniarkę szkolną. Ww. program promuje aktywny styl życia, prawidłowe zasady odżywiania, walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

 

„ Nie pal przy mnie proszę”

Program edukacji antynikotynowej skierowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Program miał  charakter profilaktyczny , ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

„ Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Program realizowany był  podczas godzin do dyspozycji wychowawcy. Elementy były  realizowane także na zajęciach świetlicowych.

Ad.3 Pomoc uczniom/opieka nad uczniami dotycząca:

1. Dożywiania:

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i ich rodzin przez wychowawców , pedagoga, nauczycieli oraz współpracy z MOPS w Korszach - wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy zostali objęci pomocą w zakresie dożywiania różnego różnymi formami:

a/ Bezpłatnych obiadów z MOPS  Korsze

II semestr

6 latki - 26

Sp- 122(124 )

Gim-66( 63)

MOPS

14 (16)

72 – 59,01%

72 – 58,06% - IS

32 – 48,48%

32 – 50, 79% - IS

118 – 55,14%

120 – 55,81 % - I s

c/„Mleka z klasą

w ramach akcji zorganizowanej przez ARR- 152   - 100%  dzieci  klas 0-VI   otrzymuje bezpłatnie  mleko.

d/„Owoce w szkole” –w ramach programu rządowego – 87/ 91 - 100%  uczniów klas 0 -III szkoły podstawowej objętych jest ww. programem

 

2. Pomocy materialnej

a/  Stypendia socjalne:

W roku szkolnym 2014/15 ( stan na miesiąc maj 2015r.) z pomocy stypendialnej  skorzystało 77 uczniów w tym:

 • 54 - w sp - 44,26%.
 • 23  - w  gimnazjum -34,84% :

b/.Wyprawki dla uczniów:

W roku szkolny 2014/15 przyznano wyprawki 19 uczniom szkoły podstawowej  na zakup podręczników) 19/ 42[mniej   o 23 niż w roku ubiegłym ]

c/ Stypendia Motywacyjne Burmistrza

Zostały przyznane 3 uczniom-  w  dwóch kategoriach:

ü  za osiągnięcia w nauce  2 uczennicom  klasy 6 sp- Szumińskiej Annie i Oleszczak Małgorzacie    (w ubiegłym roku 1uczniowi )

ü  za osiągnięcia sportowe – 1 uczniowi  Marcinowi Radziewiczowi - absolwentowi szkoły ( w ubiegłym roku w tej kategorii nie było stypendystów)

e/  Zasiłek losowy  dla ucznia- w bieżącym semestrze i roku szkolnym  nie przyznano

Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce

Analiza danych w odniesieniu do   roku szkolnego 2013/14:

 1. I. Dotyczących frekwencji

1.spadku  frekwencji (o 1,67%), w odniesieniu do  roku szkolnego 2013/14;

2. wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją  w porównaniu do roku 13/14  ( o 3 uczniów )

3. spadku ogólnej liczby   spóźnień w porównaniu z rokiem poprzednim    ( liczbowo- o 298)

4. Spadku liczby spóźnień nieusprawiedliwionych  ( liczbowo o 292)

5.wzrost  uczniów bez spóźnień - liczbowy (  o 46 uczniów więcej) w porównaniu z rokiem 13/14

 

Symptomy pozytywne:

ü  wzrost liczby uczniów bez spóźnień

ü  spadek   spóźnień na lekcje

ü  spadek liczby spóźnień nieusprawiedliwionych

ü  wzrost  liczby uczniów ze 100% frekwencją

Symptomy negatywne:

ü  spadek  frekwencji

II/ Zachowania

1. znaczny spadek   liczby uwag  ( liczbowo o 232 )

2 wzrost    nagan wychowawcy w odniesieniu do roku 2013/14 ( liczbowo o 34)

3.wzrost   nagan dyrektora w odniesieniu  do roku 13/14 ( liczbowo o 7)

4.Ocen zachowania :

-  wzrost  ocen wzorowych ( o 33)

-  wzrost  ocen bardzo dobrych  ( o  16)

- spadek  ocen  dobrych (o 21)

- spadek  ocen poprawnych  ( o 13)

- spadek   ocen  nieodpowiednich  ( o 6)

- spadek  ocen nagannych ( o 1 )- w bieżącym roku nikt nie otrzymał oceny nagannej z zachowania

 

Symptomy pozytywne:

ü  spadek liczby uwag

ü  wzrost  ocen wzorowych i bardzo dobrych

ü  spadek ocen  dobrych, poprawnych, nieodpowiednich i nagannych

 

Negatywne:

ü  Wzrost  liczby nagan wychowawcy i dyrektora w porównaniu do roku 2013/14( wychowawcy o 34; dyrektora  o 7)

 

III/ Pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska

ü  Nieznaczny wzrost  udokumentowanych działań uczniów na rzecz szkoły i środowiska:

o 10pkt więcej.

ü  Niewielki wzrost    liczby uczniów, którym wystawiono punkty

ü  Utrzymująca się prawie na tym samym poziomie    liczba punktów  przeliczonych na ucznia

 

Wniosek:

Poprawa sytuacji wychowawczej w porównaniu z rokiem ubiegłym 13/14 dotyczyła następujących obszarów:

-  uczniowie bez spóźnień

-  spóźnienia na lekcje

- spóźnienia nieusprawiedliwione

- uczniowie ze 100% frekwencją

-  liczba uwag

- oceny z zachowania

- praca na rzecz szkoły i środowiska

 

Spadek  parametrów wychowawczych w odniesieniu do stanu z końca ubiegłego roku 13/14  dotyczy :

- frekwencji

- liczby nagan wychowawcy

- liczby nagan dyrektora

Ad 5.

Bezpieczeństwo w szkole

a/Próbna ewakuacja  z budynku szkolnego dwukrotnie :

 • wewnętrzna – 19.09.14r
 • z udziałem obserwatora – 17.10.2014r

 

Próbna ewakuacja z udziałem obserwatora nie wykazała nieprawidłowości . Została przeprowadzona sprawnie i prawidłowo.

b/ Wypadki w szkole:

W I semestrze tego roku  miało miejsce 4 ( 6 )  wypadków, którym uległo:

ü   2 uczniów  ze szkoły podstawowej, które dotyczyło skręcenia kończyny górnej i dolnej

ü  2  uczniów z gimnazjum, które dotyczyły: urazu głowy i odcinka szyjnego oraz  skręcenia kończyny górnej

W II semestrze miały miejsce także 4 wypadki, którym ulegli uczniowie gimnazjum

Każde dziecko doznało  pojedynczego urazu.

Miejscem, gdzie uczniowie ulegli wypadkowi była sala gimnastyczna.

 

Ad.6 Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

I. Akademina Uczniowska:

Projekt realizowany od 2010 r. Skierowany do uczniów klas gimnazjalnych. Zakładał zajęcia z biologii, chemii, matematyki i fizyki. Jednak nauczyciele matematyki i chemii nie podjęli wymaganych szkoleń uprawniających do prowadzenia zajęć , czyli co najmniej dwóch (2 semestralnych- 10 modułowych) formach kursów internetowych on-line „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”,  „ Motywacja”, „Prowadzenie zajęć metodą projektu” oraz szkoleń wyjazdowych w Olsztynie [3] i Warszawie [2]. Z tego powodu w  naszej szkole realizowane były  tylko zajęcia   z biologii i fizyki w wymiarze 12 godzin w semestrze na klasę. Nauczyciele fizyki i biologii przeszli wszystkie wymagane szkolenia.

W bieżącym roku szkolnym realizowane były zajęcia w klasie 1 g z biologii  ( płatne) i prowadzone bezpłatnie w klasie 2g w wymiarze 12 godzin na klasę ( ostatnie dla uczniów naszej szkoły). Przewidziana jest wycieczka dla uczniów 3 g, do organizacji której AU dopłaca 55 zł na ucznia. Zakończenie wszystkich działań w ramach AU przewidziane jest na czerwiec 2015 r. Koordynator zobowiązany jest do  wprowadzenie  danych wszystkich  uczniów biorących udział w projekcie: ocen  semestralnych, końcoworocznych, wyników z egzaminu , wypełnienia ankiet oraz rozliczenia finansowego wycieczki.

 
Reforma podręcznikowa PDF Drukuj

 
ABC antydyskryminacji - przydatne definicje PDF Drukuj

Równouprawnienie

Nieodłączny element praw człowieka. Pojęcie wywodzące się z epoki oświecenia. Jest terminem prawnym i oznacza równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego. Jest to proces prawnego zrównywania do tej pory nierównouprawnionych podmiotów prawnych w ramach danego systemu prawnego. Możemy mówić, na przykład, o równouprawnieniu kobiet, osób niepełnosprawnych, mniejszości religijnych. Jednak termin równouprawnienie odnosi się do stanu formalnego, dotyczącego brzmienia przepisów prawnych. Pojęcie to nie mówi nic o praktyce społecznej, o realnej możliwości korzystania przez dane grupy czy jednostki z zapisanych uprawnień.

Równość

Termin szerszy niż równouprawnienie. Oznacza realną sytuację, w której możemy faktycznie korzystać z przysługujących nam równych praw. Równość nie pojawia się automatycznie wraz z wprowadzeniem równouprawnienia w przepisach prawnych. Nierówności wynikają bowiem nie tylko z przepisów prawa, ale przede wszystkim z nieformalnych czynników głęboko zakorzenionych w kulturze danego społeczeństwa, między innymi tradycji, nawyków i przekonań. Dlatego droga do prawdziwej równości wiąże się z przeciwdziałaniem stereotypom, które prowadzą do uprzedzeń i dyskryminacji określonych grup społecznych i osób.

Stereotyp

Skrajnie przejaskrawiony obraz danej grupy, traktujący wszystkich jej członków w sposób niezróżnicowany, niezależnie od ich cech indywidualnych. Stereotypy często oparte są na niepewnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalonej przed tradycję i trudno podlegają zmianom. Stereotypy cechuję jednostronność, sztywność, żywotność, nieprzemakalność (odporność na argumenty i fakty).

Uprzedzenie

Negatywne opinie lub uczucia wobec innych grup społecznych żywione z powodu samej przynależności do danej grupy. To także nieprzychylna ocena, osąd dokonany na podstawie stereotypowych przekonań.

Dyskryminacja

Traktowanie kogoś gorzej niż innych w tej samej sytuacji. Dyskryminuje się ludzi z różnych powodów, na przykład ze względu na płeć, rasę, wiek, status materialny, wyznanie czy orientację seksualną. Dyskryminacja może przejawiać się w sposób jawny i wówczas mówimy o dyskryminacji bezpośredniej. Może ona jednak także przyjmować ukrytą formę, kiedy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki są niekorzystne dla pewnych grup i osób. Wówczas mówimy o dyskryminacji pośredniej. Niekiedy dyskryminacja ta jest tak „przeźroczysta”, że dyskryminowane osoby nie zdają sobie z niej sprawy.

 • Przykład dyskryminacji bezpośredniej w szkole: organizowanie zajęć technicznych tak, że dziewczęta uczestniczą wyłącznie w zajęciach z gotowania, a chłopcy uczą się programowania komputerów.
 • Przykład dyskryminacji pośredniej w szkole: dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań otwarte dla wszystkich są organizowane w budynku szkolnym na trzecim piętrze bez windy tak, że uczniowie/uczennice poruszający się na wózkach inwalidzkich nie są w stanie na nie dotrzeć.

Rodzaje dyskryminacji

Ageizm (czyt. ejdżyzm)

Dyskryminacja oraz wyznawanie irracjonalnych poglądów i przesądów dotyczących jednostek lub grup społecznych opartych na ich wieku. Przyjmuje się stereotypowe założenia na temat fizycznych lub umysłowych cech ludzi z określonej grupy wiekowej i zwykle wyraża się je w sposób poniżający.

Przykłady:

 • Wpowiadanie stereotypowych krzywdzących opinii na temat osób starszych, na przykład: A po co pani w tym wieku znajomość obsługi komputera?
 • Lekceważenie głosu i opinii osób młodych: Dzieci i ryby głosu nie mają.

Ableizm (czyt. ablejsm)

Przekonanie,  że niepełnosprawność jest czymś negatywnym, co w miarę możliwości powinno być leczone, naprawiane lub eliminowane. Jest to także zestaw przekonań i zachowań, które zmierzają do nierównego traktowania osoby ze względu na faktyczną bądź spodziewaną niepełnosprawność.

Przykłady:

 • Większość pociągów w Polsce, nie jest w stanie obsłużyć klientów niesprawnych ruchowo. Osoba podróżująca na wózku inwalidzkim nie może samodzielnie wsiąść do wagonu ani skorzystać z toalety.
 • Dyskryminacja uczniów i uczennic niepełnosprawnych w systemie edukacyjnym − większość uczniów i uczennic niepełnosprawnych uczy się indywidualnie lub w szkołach specjalnych, co prowadzi do izolacji tych osób od rówieśników

Antysemityzm

Postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć, wrogość oraz dyskryminująca Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego. Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w Europie podczas II wojny światowej.

Przykłady:

 • Wypowiedzi zaprzeczające Holokaustowi lub umniejszające związane z nim fakty.
 • Antyżydowskie akty wandalizmu i przemocy, np. malowanie na cmentarzach żydowskich swastyk albo gwiazdy Dawida na szubienicy;

Dyskryminacja wielokrotna

Dyskryminacja z więcej niż jednego powodu, na przykład nie tylko ze względu na wiek, ale również ze względu na płeć i niepełnosprawność.

Przykład:

 • Młode kobiety szukające pracy spotykają się z podwójną dyskryminacją na rynku pracy, zwłaszcza starając się o zdobycie stanowisk kierowniczych. Jako młode osoby są postrzegane jako niedoświadczone i nieodpowiedzialne, ponadto na ten stereotyp nakłada się drugi, według którego kobiety są gorszymi pracownikami (bo zachodzą w ciążę, biorą urlopy macierzyńskie) oraz nie nadają się na stanowisko kierownicze, ponieważ nie mają zdolności przywódczych, są niestabilne emocjonalnie, nie potrafią zarządzać zespołem.

Homofobia

Irracjonalny strach przed osobami homoseksualnymi, silna niechęć, nieufność, nienawiść i wrogość do nich oraz ich dyskryminowanie.

Przykłady:

 • Używanie terminów gej/lesbijka bądź innych określeń osób homoseksualnych jako obelgi.
 • Odczuwanie odrazy na myśl lub na widok osób homoseksualnych okazujących sobie uczucie, podczas gdy takie samo zachowanie ze strony osób heteroseksualnych nie powoduje takich reakcji.

Islamofobia

Strach i dyskryminacja osób na podstawie faktycznej, przypuszczalnej lub zewnętrznie przypisanej przynależności do grupy muzułmanów.

Przykłady:

 • Przemoc skierowana wobec muzułmanów w formie ataków fizycznych, werbalnych, niszczenia mienia (szczególnie majątku instytucji, meczetów, szkół, cmentarzy).
 • Przedstawianie w mediach wyznawców islamu jako ekstremistów lub zamachowców.

Klasizm

Uprzedzenia lub dyskryminacja związane z przynależnością do klasy/warstwy społeczno-ekonomicznej.

Przykłady:

 • Uznawanie osób uczęszczających do prywatnych szkół za elitę intelektualną, a osób uczęszczających do publicznych szkół za gorzej wykształcone.
 • Przekonanie o tym, że jakiś związek małżeński jest mezaliansem (małżeństwem między osobami pochodzącymi z różnych warstw/klas społecznych) i uznanie, że to jest sytuacja niestosowna.

Ksenofobia

Oksfordzki słownik języka angielskiego definiuje ksenofobię jako patologiczny strach przed cudzoziemcami lub obcymi krajami. Ksenofobia oznacza niechęć do innych, „obcych” i cudzoziemców. Ksenofobia jest odczuciem lub percepcją opartą na społecznych konstrukcjach i ideach, a nie na obiektywnych faktach.

Przykłady:

 • Eksterminacja Żydów i Romów podczas II wojny światowej.
 • Dowcipy, w których pojawia się Polak oraz przedstawiciele innych narodów, przy czym Polak zawsze okazuje się najsprytniejszy i najmądrzejszy.

Rasizm

Zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne.

Przykłady:

 • Nazywanie osób o innym niż biały kolorze skóry w obraźliwy sposób, na przykład: asfalt, czarnuch, ciapaty.
 • Opowiadanie dowcipów, w których osoby czarnoskóre są prezentowane jako niewolnicy albo podludzie.

Romofobia

Odczuwanie niechęci, nieuzasadnionego lęku przed Romami. Dyskryminacja tej grupy etnicznej.

Przykłady:

 • Polskie przysłowia, na przykład: Szkoda myć Cygana i tak czarny zostanie.
 • Incydenty z niewpuszczaniem Romów do lokali gastronomicznych w Poznaniu.

Seksizm

Negatywne, wrogie przekonania i postawy wobec jakiejś osoby, żywienie do niej uprzedzeń i dyskryminowanie jej z powodu płci.

Przykłady:

 • Szklany sufit, czyli sytuacja, w której kobietom jest trudniej awansować niż mężczyznom, a najwyższe stanowiska decyzyjne w firmach są najczęściej dla nich nieosiągalne. Przyczyną są bariery niewidoczne, to znaczy niewynikające z przyczyn formalnych, ale ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy.
 • W przypadku rozwodu i decydowania przez sąd o tym, z kim dziecko zamieszka, w przeważającej większości przypadków prawo to otrzymuje kobieta, mimo że Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż oboje rodzice mają równe prawa i obowiązki wobec dzieci.

Warto obejrzeć:

 • Combat Girls. Krew i Honor, reż. David Wnendt, Niemcy 2011
 • Dzieci niebios, reż. Majid Majid, Iran 1997
 • Cud purymowy, reż. Izabella Cywińska, Polska 2000
 • Fucking Åmål , reż. Lukas Moodysson, Szwecja 1998
 • Miasto gniewu, reż. Paul Haggis, USA, Niemcy 2004
 • Moja lewa stopa, reż. Jim Sheridan, Irlandia, Wielka Brytania 1989
 • Niebieskoocy, reż. Bertram Verhaag, USA, Niemcy 1996
 • Nie czas na łzy, reż. Kimberly Peirce, USA 1999
 • Niezłomne, reż. Katja von Garnier, USA 2003
 • Obywatel Milk, reż. Gus Van Sant, USA 2008
 • Romper Stomper, reż. Geoffrey Wright, Australia1992
 • Więzień nienawiści, reż. Tony Kaye, USA, 1998

Przydatne linki:

www.arabia.pl

http://www.amnesty.org.pl

www.bezuprzedzen.org

www.czulent.pl

www.feminoteka.pl

www.hfhrpol.waw.pl

www.jedenswiat.org.pl

http://www.kph.org.pl

www.lambdawarszawa.org

www.niepelnosprawni.pl

www.nigdywiecej.org

http://www.ocalenie.org.pl

www.otwarta.org

www.ptpa.org.pl

http://rownosc.info/

www.wstronedziewczat.org.pl

 

 
Kontakt z nami. PDF Drukuj

Zachęcamy Rodziców, Uczniów i wszystkich zainteresowanych do przesyłania na nasz adres e’mail opinii w sprawach dotyczących pracy szkoły. Cenne będą dla nas wszelkie Wasze uwagi i propozycje.

 


Strona 4 z 7
Aktualności Dla rodziców
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Niedziela
23 Stycznia 2022
Imieniny obchodzą
Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens,
Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława

Do końca roku zostało 343 dni.
Zodiak: Wodnik

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 212 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę