Pedagog
REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PDF Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum, umie:

– projektować ogrody i tereny zieleni;
– wykorzystywać w projektowaniu różne techniki rysunkowe;
– przenosić własną wizję do komputerowych programów graficznych; 
– pielęgnować i konserwować istniejące i nowo projektowane elementy architektury krajobrazu;
– wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
– projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz;
– posługiwać się specjalistycznym sprzętem geodezyjnym; 
– posługiwać się wybranym językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
– kierować zespołem pracowników;
– korzystać z różnych źródeł informacji;
– prowadzić uproszczoną rachunkowość;
– sporządzać kosztorysy oraz stosować zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu;
– wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu;
– posługiwać się dokumentacją techniczną.

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach
wyższych. Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Kształcenie zawodowe realizowane jest na bazie:

– pracowni ogólnozawodowych;
– pracowni specjalistycznych z szatniami i zapleczem ogrodniczym; 
– zajęć praktycznych realizowanych w ogrodzie dydaktycznym oraz na terenie wokół szkoły z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń; 
– kursu prawa jazdy na ciągnik ( kat. T )
– praktyk zawodowych realizowanych na potrzeby szkoły.

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA:

– założenie własnej działalności;
– zatrudnienie w firmach projektujących, wykonujących i pielęgnujących ogrody;
– zatrudnienie w szkółkach roślin ozdobnych;
– zatrudnienie w kwiaciarniach, przy dekoracji uroczystości okolicznościowych;
– zatrudnienie w charakterze grafika komputerowego, producenta roślin ozdobnych.

 

 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PDF Drukuj

 
Internetowe zagrożenia dzieci i młodzieży PDF Drukuj

Większość rodziców jest świadoma, że internet nie zawsze jest dla ich dzieci miejscem bezpiecznym. Jeśli jednak chodzi o szczegółową wiedzę na temat zagrożeń online, nie jest ona powszechna. Przekazy medialne prezentują często sprzeczne informacje – raz internet przedstawiany jest jako wspaniałe osiągnięcie cywilizacyjne dające młodym nieograniczone możliwości, innym razem widzimy obraz wirtualnej przestrzeni pełnej najgorszych zagrożeń: pedofilii, przemocy, samobójstw itp. Nic dziwnego, że niejeden rodzic czuje się zagubiony, nie wie co ma robić i w rezultacie nie robi nic. Dodatkowo spotykamy się często ze stwierdzeniem, że współczesne dzieci lepiej „znają się na internecie” niż ich rodzice i to właściwie one powinny rodziców uczyć.

W rzeczywistości nie jest tak, że dzieci tylko dzięki temu, że spędzają w sieci dużo czasu, umieją rozpoznać niebezpieczeństwa i wiedzą jak zachować się w każdej zagrażającej sytuacji. Współcześnie internet jest głównie medium umożliwiającym kontakty międzyludzkie i to przede wszystkim kompetencje społeczne (nabywane z wiekiem i doświadczeniem życiowym), a nie kompetencje techniczne są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w sieci. Dlatego też dorośli nie powinni w żadnym wypadku wycofywać się i pozostawiać dzieci i młodzież w internecie samym sobie, ale muszą mądrze towarzyszyć im w poznawaniu wirtualnego świata.

Na początek warto usystematyzować wiedzę związaną z zagrożeniami online. W najprostszym ujęciu (znanym od angielskiego akronimu jako „model 3C”) zagrożenia te mogą się wiązać:

  • Z niewłaściwymi lub szkodliwymi treściami z jakimi mogą się zetknąć młodzi w internecie (content)
  • Z niebezpiecznymi osobami, które będą się chciały z nimi kontaktować w internecie (contact)
  • Z niebezpiecznymi działaniami jakie mogą sami podejmować, a które mogą mieć dla nich przykre konsekwencje (conduct)

Spróbujmy przyjrzeć się skrótowo tym trzem poziomom zagrożeń.

1. Niebezpieczne treści

W pierwszej kolejności w tej kategorii wymieniane są materiały pornograficzne, które mimo prawnych zakazów ciągle są w bardzo łatwy sposób dostępne także dla niepełnoletnich użytkowników. Serwisy pornograficzne często zestawiają obok siebie erotykę i tzw. miękką pornografię z obrazami i filmami ukazującymi seks pełen aberracji i przemocy. Międzynarodowe badania EU-NET-ADB z 2012 r. pokazują, że kontakt z pornografią miało ponad dwie trzecie (67%) polskich gimnazjalistów. Jednak niebezpieczne treści obejmują także przemoc i rasizm oraz przekazy promujące zachowania autodestrukcyjne (takie jak promocja brania narkotyków, skrajnego odchudzania, czy wręcz sposobami na samobójstwa). Z przynajmniej jedną z powyższych kategorii kontakt miało 54% gimnazjalistów.

2. Niebezpieczne kontakty

Internet umożliwia nawiązywanie nowych znajomości i łatwe znajdowanie ludzi o podobnych zainteresowaniach czy poglądach. Jest to jedna z jego ważnych funkcji, ale także tutaj może dochodzić do nadużyć. Oprócz zjawiska tzw. groomingu czyli uwodzenia dzieci w internecie w celu późniejszego wykorzystania seksualnego, niebezpieczne kontakty mogą dotyczyć także zjawisk takich jak werbunek do sekty lub grupy przestępczej. Według przywołanych już badań, aż 69% gimnazjalistów poznało w internecie kogoś, kogo nie znało wcześniej. Co bardziej niepokojące, aż 31% spotkało się z taką osobą na żywo. O ile zazwyczaj te znajomości nie kończą się oczywiście źle, o tyle warto zachować ostrożność, szczególnie w przypadku spotkań na żywo.

3. Niebezpieczne działania: cyberprzemoc i seksting

W tej kategorii znajdują się przede wszystkim zachowania określane mianem agresji elektronicznej lub cyberprzemocy. Mogą one przyjmować różne formy takie jak agresja werbalna, zamieszczanie kompromitujących materiałów, czy tworzenie specjalnych obraźliwych stron lub profili. Ofiarą różnych form przemocy pada nawet co piąty gimnazjalista (22%). Innym, stosunkowo nowym, trendem jest tzw. seksting, czyli przesyłanie własnych intymnych zdjęć lub filmików za pomocą telefonu komórkowego lub komunikatorów internetowych. W niedawnym badaniu Fundacji Dzieci Niczyje do wysyłania takich materiałów przyznało się aż 11% młodych ludzi.

Jak zabezpieczyć dziecko przed wszystkimi tymi zagrożeniami? Z badań i rozmów z dziećmi i młodzieżą wiadomo, że często ich rodzice nie mają pojęcia, co robią młodzi w internecie. Dlatego z całą pewnością podstawą jest towarzyszenie dziecku w jego odkrywaniu internetu. Ważne są także rozmowy o tym, jakie sytuacje mogą się przydarzyć w sieci i jak się wtedy zachować.

Jeśli już wydarzy się coś złego, ważne aby nie tracić głowy, nie obwiniać siebie, ani dziecka, ale okazać wsparcie i spróbować znaleźć rozwiązanie. Jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji, pomocy i porady, co robić możemy szukać pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 – jest to specjalny telefon zaufania dla rodziców i profesjonalistów w sprawach bezpieczeństwa dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje.

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy zachęcamy do sięgnięcia po bezpłatne publikacje, takie jak niedawno wydane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundację Dzieci Niczyje) kompendium „Bezpieczeństwo dzieci online” (http://fdn.pl/kompendium), a także poradnik dla rodziców „Bezpieczne Media” wydany przez Fundację Orangehttp://bezpiecznystarter.com/docs/dc/Bezpieczne_Media_Final_version.pdf)

Fundacja Dzieci Niczyje jest Partnerem projektu IAB Polska „Bezpieczne Interneciaki”, współfinansowanego ze środków MAiC.

Materiały ze strony : Bezpieczne Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Barometr zawodów – prognoza na 2019 rok PDF Drukuj

Coraz więcej firm może mieć problem z obsadzeniem wolnych stanowisk – wynika z najnowszej prognozy Barometru zawodów na 2019 rok. W skali całego kraju tylko ekonomiści mogą mieli problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Szukamy takich rozwiązań, które najlepiej będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i dodaje, że celem resortu jest aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Zacznijmy od danych podsumowujących sytuację na rynku pracy w minionym roku. Stopa bezrobocia na koniec 2018 roku – według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wyniosła 5,9 proc. To mniej niż zakładały wcześniejsze prognozy, według których na koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia miała wynieś 6,2 proc. Od 1990 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku.

W rejestrach urzędów pracy na koniec ubiegłego roku figurowało w sumie o 110,4 tys. osób bezrobotnych mniej niż na koniec 2017 roku. Z kolei z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w trzecim kwartale 2018 roku liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom, tj. ponad 16,6 mln osób.

Polacy nie tylko mają pracę, ale i zarabiają więcej. Systematycznie rośnie wynagrodzenie minimalne, które jeszcze w 2015 roku wynosiło 1750 złotych brutto, a dziś jest o 500 złotych wyższe (2250 złotych). GUS policzył również, że rosną przeciętne wynagrodzenia – w III kwartale 2018 roku wynosiło one 4580,20 złotych i było wyższe o 7,6 proc. niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Rynek pracy znajduje się więc w bardzo dobrej kondycji. Zmienia się w związku z tym rola urzędów pracy, do których coraz częściej zgłaszają się pracodawcy mający problemy z zapełnieniem wakatów niż osoby poszukujące zajęcia. Jak wynika z prowadzonego przez urzędy pracy badania Barometr zawodów problem ze znalezieniem pracowników będzie się nasilał. Dla przykładu, w ubiegłym roku deficytowe profesje stanowiły 16 proc. ogółu analizowanych zawodów, w tym roku ich udział wzrósł do 19 proc.

Z tegorocznej prognozy Barometru dowiadujemy się, że największych problemów ze znalezieniem pracowników można spodziewać się w zawodach:

  • budowlanych – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotnicy budowlani;
  • w branży produkcyjnej – niemal w całym kraju brakować będzie: operatorów obrabiarek skrawających, robotników obróbki drewna i stolarzy, spawaczy, ślusarzy, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, krawców i pracowników produkcji odzieży;
  • w branży transportowej brakować będzie kierowców z uprawnieniami do prowadzenia autobusów i ciężarówek powyżej 3,5 tony;
  • w branży gastronomicznej poszukiwani będą szefowie kuchni, cukiernicy, kucharze i piekarze;
  • w branży medyczno-opiekuńczej brakować będzie lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, ale również opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych;
  • w branży usługowej – problemów ze znalezieniem pracy nie powinni mieć wykwalifikowani fryzjerzy i kosmetyczki oraz fizjoterapeuci i masażyści;
  • w branży finansowej brakować będzie zarówno samodzielnych księgowych, jak i pracowników ds. rachunkowości i księgowości.

Rzadkością będą tzw. zawody nadwyżkowe, czyli takie, w których więcej jest kandydatów niż wolnych miejsc pracy. W skali ogólnopolskiej problemy ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie – ze względu na dużą liczbę konkurentów o podobnych kwalifikacjach – będą mieli tylko ekonomiści.

Zależy nam na tym, żeby coraz więcej Polaków miało pracę, było aktywnych zawodowo. Cieszy nas fakt, że bezrobocie znajduje się na rekordowo niskich poziomach, że rosną pensje pracowników. Uważnie jednak wsłuchujemy się w głosy pracodawców, którzy mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska dodaje, że z jednej strony pracodawcy narzekają na problemy z zapełnieniem wakatów, a z drugiej w rejestrach urzędów pracy figuruje 971,3 tys. osób, z czego ponad połowa z nich to długotrwale bezrobotni. – Dobra sytuacja na rynku pracy stwarza doskonałe warunki do tego, żeby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, również sięgać do niewykorzystanych do tej pory zasobów pracy, a wiec osób biernych zawodowo – przekonuje Rafalska.

W resorcie trwają prace nad projektem ustawy o rynku pracy, która m.in. zwiększy efektywność urzędów pracy i pomoże w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Naszym celem jest przywrócenie ich na rynek pracy. Chcemy pomóc firmom w znalezieniu odpowiednich kandydatów. Szukamy takich rozwiązań, które najlepiej będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Jednym z takich rozwiązań, które mogą pomóc pracodawcom zapełnić luki kadrowej jest przekwalifikowanie pracowników. Wsparciem dla pracodawców w tym zakresie jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który został utworzony w ramach Funduszu Pracy. Dzięki niemu pracodawcy mogą starać się o uzyskanie refundacji części lub w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 10 pracowników – całości kosztów szkoleń. W 2018 roku na ten cel przeznaczono ponad 105 mln zł, a w 2019 roku będzie to ponad 228 mln zł.

W bieżącym roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków m.in. wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych (w danym powiecie lub województwie) zawodach deficytowych czy wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.

INFORMACJE ZE STRONY : gov.pl\ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Styczeń 2019

 
Informacje PDF Drukuj

Multimedialne informatory zawierające wiedzę o zawodach

www.doradca.praca.gov.pl

Portal prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; zawiera interetową.

wersję programu Doradca 2000

oraz podstawowe 2 moduły programu

Zawody i Edukacja oferujące bogaty zasób

informacji o zawodach i instytucjach

szkoleniowych.

www.ohpdlaszkoly.pl

Zawiera m.in. Przewodnik po zawodach, filmy

o zawodach oraz wiele innych informacji

o zawodach oraz wiele innych informacji

przydatnych zarówno doradcy zawodowemu

jak i uczniowi.

www.ec.euroa.eu/ploteus

Portal zawiera bogaty zbiór informacji o różnych instytucjach edukacyjnych w całej

Europie oraz bazę odnośników od różnych stron internetowych instytucji edukacyjnych.

www.cm.ecorys.pl

Strona internetowa Centrum Metodycznego

ECORYS Polska; zawiera informacje

niezbędne dla doradców zawodowych

w prowadzeniu procesu doradczego

oraz przydatne dla klienta doradcy.

www.progra.pl

Strona internetowa twórcy różnego rodzaju

oprogramowania wspierającego proces doradczy; zawiera informacje o programach

komputerowych.

www.psz.praca.gov.pl

Pod linkiem Klasyfikacja Zawodów i Specjalności dostępna jest informacja o zawodach występujących na rynku pracy,

ujętych w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


TELEFONY WSPARCIA  DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

Dla osób cierpiących na uzależnienia tj. zakupy, internet, jedzenie.

Telefon kontaktowy 801 889 880 czynny poniedziałek-niedziela godz. 17:00-22:00 (połączenia płatne).

INFOLINIA DZYŻURNET.PL

Jeżeli natknąłeś się w Internecie na pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, tj. rasizm i ksenofobia, nie ignoruj ich. Zgłoś je anonimowo.

Telefon kontaktowy 801 615 005 (koszt połączenia lokalnego), e-mail: info@dyzurnet.pl

KRAN

Fundacja pomocy osobom uzależnionym, również dzieciom.

Telefon kontaktowy 800 120 289 (bezpłatny) lub 22 618 65 97. czynny poniedziałek-piątek godz. 09:00-17:00, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

HELPLINE

Uważasz, że spędzasz za dużo czasu przed komputerem? Ktoś obraża cię w intemecie? Ktoś zadaje ci krępujące pytania, namawia na spotkanie? Ktoś opublikował twoje zdjęcia bez twojej zgody? Zadzwoń?

Telefon kontaktowy 800 100 100, czynny poniedziałek-piątek godz. 12:00-18:00, www.helpline.org.pl

"ANONIMOWY PRZYJACIEL"

Masz problem? Zabrakło ci chęci do życia? Czujesz się samotnie i nieszczęśliwie? Zadzwoń.

Telefon kontaktowy 89 192 88 lub 89 527 00 00,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. czynne całodobowo.

STOWARZYSZENIE "OPTA".

Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, wykorzystywanych seksualnie, których rodzice piją.

Telefon kontaktowy 22 827 61 72

FUNDACJA PRAESTERNO

Zajmuje się przeciwdziałaniem wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi i przemocy.

Telefon kontaktowy 42 67 67 727, czynny w poniedziałki, środy, piątki w godz. 16:00-20:00

"NARKOTYKI-NARKOMANIA"

Ogólnopolski Telefon Zaufania. Zadzwoń jeśli masz problem z narkotykami lub martwisz się o kogoś z twojego otoczenia.

Telefon kontaktowy 801 190 990, czynny codziennie 16:00-21:00

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIK PRAW DZIECKA

Telefon kontaktowy 800 12 12 12 czynny poniedziałek-piątek godz. 8:15-20:00 (połączenia są bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz sieci Orange).

SPOZA

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi.

Telefon kontaktowy 22 618 34 06, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. czynne poniedziałek-piątek godz. 09:00-16:00

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Telefon kontaktowy 80112 00 02 czynny poniedziałek - sobota godz. 08:00-22:00, w niedziele i święta godz. 08:00-16:00 (połączenia płatne), e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Czy masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność- skontaktuj się z nami. Anonimowo, bezpłatnie, dyskretnie, chętnie i cierpliwie.

Telefon kontaktowy 116 111 czynny poniedziałek-niedziela godz. 12:00-20:00

 


Strona 3 z 4
Aktualności Pedagog
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
15 Maja 2021
Imieniny obchodzą
Atanazy, Afanazy, Berta, Cecyliusz,
Czcibora, Dionizja, Izydor, Jan,
Nadzieja, Ruprecht, Strzeżysław, Zofia

Do końca roku zostało 231 dni.
Zodiak: Byk

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 414 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę