Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie

Warszawa, 27 lutego 2022 r.

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. Dzieci i młodzież doświadczają ogromnego lęku, strachu o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych (rodziców, rodzeństwa, dziadków). Od kilku ostatnich dni towarzyszą im niewyobrażalnie trudne, nieznane dotąd odczucia i emocje, z którymi bez pomocy osób dorosłych nie będą w stanie przetrwać okresu wojny, nie tracąc zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa.

Udostępniane wszystkimi kanałami informacyjnymi informacje o zagrożeniu docierają, zarówno do polskich dzieci i uczniów, jak i do mieszkających w naszym kraju dzieci i rodzin z Ukrainy. W polskich szkołach uczy się obecnie ponad 60 tys. ukraińskich uczniów.

Obecnie ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie realnej, solidarnej pomocy wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy w ostatnich dniach lub dotrą do Polski w najbliższym czasie. ONI szczególnie potrzebują wsparcia i pomocy nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów − w szkole, placówce oświatowej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W obliczu trwającej sytuacji kadra pedagogiczna polskich szkół i placówek powinna być gotowa, zarówno od strony organizacyjnej, jak i mentalnej, do podejmowania nowych zadań i obowiązków, takich jak np. zapewnienie uczniom odpowiednich warunków pracy na lekcji, podczas zajęć dodatkowych i terapeutycznych oraz wypracowanie właściwego stylu prowadzenia rozmów na temat toczącej się wojny.

W szkole niezbędna jest rozmowa o emocjach uczniów, a także rzetelna, dostosowana do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka, informacja o aktualnej sytuacji związanej z wydarzeniami w Ukrainie.

  1. 1. Na co nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać uwagę podczas rozmów z dziećmi i uczniami?

-         nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o swoich uczuciach i emocjach;

-        wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu;

-        bacznie obserwować dziecko/ucznia pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-        przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu);

-        podkreślić konieczność korzystania tylko ze sprawdzonych źródeł informacji, bowiem nie wszystkie komunikaty pojawiające się mediach są prawdziwe (fake newsy – wskazać, jak identyfikować propagandę, jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i na co zwracać szczególną uwagę);

-        omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc;

-        informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić przedszkole lub szkoła;

-        poinformować, do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc uczniowie uchodźcy.

  1. 2. Podczas rozmów z dziećmi/uczniami z Ukrainy należy:

-        uwzględnić ich potrzebę okazywania innych emocji i uszanować decyzję o potrzebie rozmowy na temat toczącej się wojny;

-        wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa; nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju informować dzieci/uczniów, że z całego świata na Ukrainę kierowane jest wsparcie, w tym humanitarne, którego celem jest zakończenie działań wojennych;

-        podkreślać, że Polska jest bezpiecznym krajem, przyjmuje uchodźców z terenu Ukrainy i obejmuje ich pomocą;

-        ustalić czy uczeń lub jego rodzina potrzebują pomocy;

-        nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o uczuciach i emocjach;

-        wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu;

-        bacznie obserwować dziecko pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-        przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu);

-        podkreślić konieczność korzystania tylko ze sprawdzonych źródeł informacji, bowiem nie wszystkie komunikaty pojawiające się mediach są prawdziwe (fake newsy – wskazać, jak identyfikować propagandę, jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i na co zwracać szczególną uwagę);

-        omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc;

-        informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić przedszkole lub szkoła;

-        poinformować, do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc uczniowie uchodźcy.

  1. 3. Do polskich szkół trafią też uczniowie − uchodźcy z Ukrainy, którzy powinni zostać objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Do samorządów zostały przekazane dodatkowe środki finansowe na organizację zajęć specjalistycznych w dodatkowym wymiarze godzin i mogą zostać wydatkowane również na wsparcie tej grupy dzieci. Niezbędne jest też budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań na rzecz aktywnego i pełnego włączenia tych uczniów w życie szkoły oraz środowiska lokalnego.

Aby rozmowy z ukraińskimi dziećmi i młodzieżą dawały im poczucie bezpieczeństwa, należy:

-        pomimo bariery językowej wprowadzić skuteczny sposób i formę porozumiewania się z uczniami i ich rodzinami, aby poznać ich potrzeby i udzielić odpowiedniego wsparcia;

-        ustalić, czy uczeń lub jego rodzina potrzebują pomocy;

-        zapewnić o gotowości społeczeństwa polskiego do udzielania wszelkiej możliwej pomocy;

-        wskazać w najbliższym i dalszym otoczeniu osoby, urzędy, instytucje, które mogą świadczyć pomoc;

-        w zależności od potrzeb objąć dziecko i jego rodzinę pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

-        zapoznać z podstawowymi zwrotami w języku polskim, różnicami w życiu codziennym w Polsce i w Ukrainie.

  1. 4. Dodatkowo ważne jest, aby z polskimi uczniami podczas rozmów:

-        omówić skuteczne sposoby i formy porozumiewania się z dziećmi z Ukrainy;

-        informować, jak można pomagać swoim ukraińskim rówieśnikom;

-        zapoznać z podstawowymi zwrotami w języku rosyjskim, ukraińskim, angielskim;

-        wyrażać szacunek wobec osób innej narodowości oraz elementów kultury ukraińskiej;

-        wyszukiwać w klasach „liderów” opinii – uczniów często znających podstawy języka obcego oraz wyrażających zainteresowanie polityką międzynarodową, którzy w małych społecznościach szkolnych mogą służyć za wzór do naśladowania dla polskich uczniów.

 

 

 

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Bajeczne słuchowisko
PDF Drukuj
 
Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

Urząd Miejski w Korszach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego
dla mieszkańców Gminy Korsze

PSYCHOLOG
przyjmuje w budynku Urzędu Miejskiego w Korszach,
(wejście od parkingu w siedzibie Straży Miejskiej),

w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt)

w godz. 8.00 – 16.00 po uprzednim ustaleniu wizyty

Zapisy od wtorku do piątku pod numerem telefonu (89)754 00 05 lub (89) 754 01 55

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Świętuj Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jego zadaniem jest również zapoznanie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego korzystania z sieci.

logo Dnia Bezpiecznego Internetu 2022. Po lewej stronie ukazany telefon i kula ziemska, po prawej napis ' Dzień Bezpiecznego Internetu 2022. Wtorek 8 lutego. Działajmy razem!"

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce, jest od 2005 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorów  unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).

Wśród działań PCPSI na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa w sieci są cykliczne konferencje, odbywające się z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, adresowane do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Janek zginął tragicznie

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że 24 stycznia 2022r. zginął tragicznie nasz uczeń, kolega i przyjaciel

Jan Kasperek.

Rodzinie i najbliższym składamy szczere kondolencje.
Janku, zostaniesz z nami w naszej pamięci i naszych sercach.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 


Strona 4 z 154
Aktualności Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
16 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Andrzej, Honorat, Jan Nepomucen,
Jędrzej, Szymon, Trzebomysł, Ubald,
Wieńczysław, Wiktorian

Do końca roku zostało 230 dni.
Zodiak: Byk

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 160 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę