1 września 1939 roku i 17 września 1939 roku – wspólna napaść niemieckiej III Rzeszy, Słowacji i Związku Radzieckiego na Polskę.

W dniu 1 września 1939 roku o świcie, jednoczesnym atakiem z lądu, morza i powietrza, państwo polskie zaatakowały wojska niemieckie. Wśród pierwszych celów znalazły się Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte w Gdańsku i miasto Wieluń, zbombardowane przez niemieckie lotnictwo.

 

Szczególnie skuteczną bronią w walce na lądzie okazały się niemieckie wojska pancerne, które dużymi zgrupowaniami bojowymi przełamywały polską obronę, stosując nowoczesną taktykę wojny błyskawicznej. Jedną z najbardziej zaciętych bitew pierwszego dnia wojny stoczono pod wsią Mokra, w której Wołyńska Brygada Kawalerii zadała poważne straty nacierającej niemieckiej 4. Dywizji Pancernej.

W ataku na Polskę Niemców wsparła armia Republiki Słowackiej, marionetkowego państwa utworzonego przy wsparciu Niemiec w konsekwencji rozpadu Czechosłowacji. 3 września 1939 roku w ramach zobowiązań sojuszniczych wobec Polski Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę. W ten sposób wojna przerodziła się w konflikt na skalę światową.

Pomimo desperackiej obrony i męstwa polskich żołnierzy niemiecki atak przynosił szybkie postępy. Pancerne zagony głębokimi klinami wbijały się w środek Polski, uniemożliwiając obrońcom ustabilizowanie frontu.

Największą z bitew stoczonych we wrześniu 1939 roku okazała się bitwa nad Bzurą (9–18 września), w której polska Grupa Armii „Poznań” i „Pomorze” wykonały zwrot zaczepny uderzając na skrzydło niemieckiej 8 Armii. Pomimo początkowego powodzenia bitwa nie zmieniła biegu kampanii i zakończyła się klęską polskich oddziałów. Ich resztki przebiły się do obleganej przez wroga Warszawy.

Rankiem 17 września 1939 roku agresji na Polskę dokonał także Związek Sowiecki, zajmując w ciągu kilku dni wschodnią część naszego kraju. Wypełniał w ten sposób sojusz radziecko – niemiecki, tzw. pakt Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, którego tajny aneks dotyczył wspólnego zniszczenia państwa polskiego.

Polacy nie byli w stanie stawić skutecznego oporu, ponieważ zdecydowana większość polskiej armii zaangażowana była w tym czasie w walki z Niemcami. W tej sytuacji Wódz Naczelny nakazał polskim oddziałom odwrót na Rumunię i Węgry, sam przekraczając najbliższej nocy granicę rumuńską, podobnie jak Prezydent i rząd RP.

W niektórych miejscach stawiano jednak opór Armii Czerwonej, na największą skalę podczas obrony Grodna w dniach 20–21 września. Resztki Wojska Polskiego zostały ściśnięte przez najeźdźców między Wisłą a Bugiem. Symbolem ówczesnej sytuacji stała się obrona Lwowa (do 22 września), atakowanego od zachodu przez Niemców, a od wschodu przez Sowietów.

W trakcie kampanii wrześniowej najeźdźcy posiłkowali się działaniami formacji dywersyjnych na polskim zapleczu. Na ziemiach wschodnich na szeroką skalę prowadzona była dywersja komunistyczna, zaś w południowo-wschodniej Polsce wystąpienia zbrojne prowadzili także ukraińscy nacjonaliści.

Do historii Września 1939 roku przeszła bohaterska obrona stolicy Polski, od 1 września intensywnie bombardowana przez niemieckie lotnictwo, a od 8 września szturmowana przez wojska lądowe. Przez trzy tygodnie oblężenia Niemcy nie byli w stanie przełamać polskiego oporu. Warszawa skapitulowała ostatecznie 28 września, przede wszystkim celem uniknięcia całkowitego zniszczenia miasta i zagłady jego mieszkańców.

Podobne ogniska polskiego oporu toczyły walkę w Twierdzy Modlin do 29 września oraz na Półwyspie Helskim do 1 października. Przeciwko obu agresorom walczyła także na Lubelszczyźnie Grupa Operacyjna „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, która jako ostatnia złożyła broń 6 października 1939 roku.

Główną przyczyną klęski we wrześniu 1939 roku było opuszczenie Polski przez zachodnich sojuszników, którzy nie udzielili Rzeczypospolitej obiecanego wsparcia. Osamotniona Polska nie była w stanie samodzielnie obronić się przed dwoma potęgami militarnymi, które ją najechały.

Poza dysproporcją sił, wynik walki zbrojnej był także konsekwencją niekorzystnego położenia strategicznego Polski, przyjęcia błędnej strategii obronnej oraz złego dowodzenia Wojskiem Polskim.

W obronie kraju poległo ponad 70 tysięcy polskich żołnierzy, tysiące innych zmarło później z ran lub zaginęło. Oprócz tego zabitych zostało wielu cywilów, w samej Warszawie zginęło ich około 10 tysięcy.

Od początku walk Niemcy dopuszczali się licznych zbrodni wojennych: rozstrzeliwania, mordowania ludności cywilnej i niszczenia jej dobytku. Po 17 września miały też miejsce liczne zbrodnie ze strony Sowietów, m.in. rozstrzeliwania jeńców w zdobytym Grodnie.

Największą skalę miał jednak mord popełniony na wziętych do niewoli polskich oficerach i policjantach, popełniony przez ZSRS wiosną 1940 roku w ramach Zbrodni Katyńskiej.

Pomimo klęski i rozbioru kraju pomiędzy agresorów, państwo polskie nie ogłosiło kapitulacji i prowadziło walkę do końca II wojny światowej.

(informacje ze strony:  zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl)

Mariusz Sak

W dniu 1 września 1939 roku o świcie, jednoczesnym atakiem z lądu, morza i powietrza, państwo polskie zaatakowały wojska niemieckie. Wśród pierwszych celów znalazły się Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte w Gdańsku i miasto Wieluń, zbombardowane przez niemieckie lotnictwo.

Szczególnie skuteczną bronią w walce na lądzie okazały się niemieckie wojska pancerne, które dużymi zgrupowaniami bojowymi przełamywały polską obronę, stosując nowoczesną taktykę wojny błyskawicznej. Jedną z najbardziej zaciętych bitew pierwszego dnia wojny stoczono pod wsią Mokra, w której Wołyńska Brygada Kawalerii zadała poważne straty nacierającej niemieckiej 4. Dywizji Pancernej.

W ataku na Polskę Niemców wsparła armia Republiki Słowackiej, marionetkowego państwa utworzonego przy wsparciu Niemiec w konsekwencji rozpadu Czechosłowacji. 3 września 1939 roku w ramach zobowiązań sojuszniczych wobec Polski Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę. W ten sposób wojna przerodziła się w konflikt na skalę światową.

Pomimo desperackiej obrony i męstwa polskich żołnierzy niemiecki atak przynosił szybkie postępy. Pancerne zagony głębokimi klinami wbijały się w środek Polski, uniemożliwiając obrońcom ustabilizowanie frontu.

Największą z bitew stoczonych we wrześniu 1939 roku okazała się bitwa nad Bzurą (9–18 września), w której polska Grupa Armii „Poznań” i „Pomorze” wykonały zwrot zaczepny uderzając na skrzydło niemieckiej 8 Armii. Pomimo początkowego powodzenia bitwa nie zmieniła biegu kampanii i zakończyła się klęską polskich oddziałów. Ich resztki przebiły się do obleganej przez wroga Warszawy.

Rankiem 17 września 1939 roku agresji na Polskę dokonał także Związek Sowiecki, zajmując w ciągu kilku dni wschodnią część naszego kraju. Wypełniał w ten sposób sojusz radziecko – niemiecki, tzw. pakt Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, którego tajny aneks dotyczył wspólnego zniszczenia państwa polskiego.

Polacy nie byli w stanie stawić skutecznego oporu, ponieważ zdecydowana większość polskiej armii zaangażowana była w tym czasie w walki z Niemcami. W tej sytuacji Wódz Naczelny nakazał polskim oddziałom odwrót na Rumunię i Węgry, sam przekraczając najbliższej nocy granicę rumuńską, podobnie jak Prezydent i rząd RP.

W niektórych miejscach stawiano jednak opór Armii Czerwonej, na największą skalę podczas obrony Grodna w dniach 20–21 września. Resztki Wojska Polskiego zostały ściśnięte przez najeźdźców między Wisłą a Bugiem. Symbolem ówczesnej sytuacji stała się obrona Lwowa (do 22 września), atakowanego od zachodu przez Niemców, a od wschodu przez Sowietów.

W trakcie kampanii wrześniowej najeźdźcy posiłkowali się działaniami formacji dywersyjnych na polskim zapleczu. Na ziemiach wschodnich na szeroką skalę prowadzona była dywersja komunistyczna, zaś w południowo-wschodniej Polsce wystąpienia zbrojne prowadzili także ukraińscy nacjonaliści.

Do historii Września 1939 roku przeszła bohaterska obrona stolicy Polski, od 1 września intensywnie bombardowana przez niemieckie lotnictwo, a od 8 września szturmowana przez wojska lądowe. Przez trzy tygodnie oblężenia Niemcy nie byli w stanie przełamać polskiego oporu. Warszawa skapitulowała ostatecznie 28 września, przede wszystkim celem uniknięcia całkowitego zniszczenia miasta i zagłady jego mieszkańców.

Podobne ogniska polskiego oporu toczyły walkę w Twierdzy Modlin do 29 września oraz na Półwyspie Helskim do 1 października. Przeciwko obu agresorom walczyła także na Lubelszczyźnie Grupa Operacyjna „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, która jako ostatnia złożyła broń 6 października 1939 roku.

Główną przyczyną klęski we wrześniu 1939 roku było opuszczenie Polski przez zachodnich sojuszników, którzy nie udzielili Rzeczypospolitej obiecanego wsparcia. Osamotniona Polska nie była w stanie samodzielnie obronić się przed dwoma potęgami militarnymi, które ją najechały.

Poza dysproporcją sił, wynik walki zbrojnej był także konsekwencją niekorzystnego położenia strategicznego Polski, przyjęcia błędnej strategii obronnej oraz złego dowodzenia Wojskiem Polskim.

W obronie kraju poległo ponad 70 tysięcy polskich żołnierzy, tysiące innych zmarło później z ran lub zaginęło. Oprócz tego zabitych zostało wielu cywilów, w samej Warszawie zginęło ich około 10 tysięcy.

Od początku walk Niemcy dopuszczali się licznych zbrodni wojennych: rozstrzeliwania, mordowania ludności cywilnej i niszczenia jej dobytku. Po 17 września miały też miejsce liczne zbrodnie ze strony Sowietów, m.in. rozstrzeliwania jeńców w zdobytym Grodnie.

Największą skalę miał jednak mord popełniony na wziętych do niewoli polskich oficerach i policjantach, popełniony przez ZSRS wiosną 1940 roku w ramach Zbrodni Katyńskiej.

Pomimo klęski i rozbioru kraju pomiędzy agresorów, państwo polskie nie ogłosiło kapitulacji i prowadziło walkę do końca II wojny światowej.

(informacje ze strony:  zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl)

Mariusz Sak


Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.
PDF Drukuj
 
ŚLUBOWANIE KLASY 1

Dnia 18 czerwca 2021r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Garbnie uroczystość ślubowania klasy 1. Zgromadzeni przed budynkiem szkoły uczniowie oczekiwali nadejścia gości - dyrekcji szkoły oraz swoich rodziców i dziadków. O godz.9.45  wraz z wprowadzeniem pocztu szkoły, pierwszoklasiści rozpoczęli swój program artystyczny. Recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Potem złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie Pani dyrektor pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły. Na zakończenie dorośli wręczyli uczniom upominki. Wszystko uwieczniono na pamiątkowych zdjęciach. Oczywiście uroczystość odbyła się z zachowanie zasad reżimu sanitarnego. Było to długo wyczekiwane wydarzenie w życiu pierwszoklasistów i ich rodziców. Wcześniejsze plany pokrzyżowała pandemia, ponieważ ślubowanie miało odbyć się 20 listopada 2021.    Niestety 9 listopada 2020 zamknięto szkoły, a uczniowie przeszli na zdalne nauczanie.

Wych. Joanna Saik

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
AKCJA "INTEGRACJA"

1 i 2 czerwca 2021 pierwszoklasiści ze SP w Garbnie uczestniczyli w imprezach integrujących grupę klasową i społeczność szkolną. Pierwszego dnia wychowawczyni zorganizowała uczniom dyskotekę, podczas której dzieci świetnie się bawiły i brały udział w wesołych zabawach. Drugiego dnia pierwszoklasiści uczestniczyli w szkolnych zawodach sportowych - biegach na 60 metrów, skokach w dal i rzutach piłeczką palantową. Niektórzy z nich zajęli miejsce na podium i odebrali medale, ale tak naprawdę liczył się udział każdego dziecka i miła zabawa na świeżym powietrzu. Chłopcy zagrali także towarzyski mecz mini piłki nożnej ze starszymi kolegami ze szkoły. Po kilkugodzinnych emocjach dzieci udały się z wychowawczynią na przepyszne lody i krótki spacer po okolicy .

Wych. Joanna Saik

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 2021

W dniach 17- 21 maja 2012r. nauczycielki przedszkola i klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Garbnie przeprowadziły w swoich grupach i klasach akcje propagujące głośne czytanie. Panie sięgnęły po literaturę klasyczną ,jak również zapoznały najmłodszych z utworami współczesnych pisarzy.  Przebieg akcji czytelniczych nauczycielki zawarły w krótkich sprawozdaniach oraz uwieczniły na wykonanych przez siebie zdjęciach (szczegóły poniżej).

"W związku z kampanią „ Cała Polska czyta dzieciom” 19.05.2021 ( środa) w grupie przedszkolaków odbyło się czytanie bajki „Czerwony Kapturek”. Dzieci przebrane za Czerwonego Kapturka z zainteresowaniem słuchały czytanej bajki. Po wysłuchaniu przeprowadziłam rozmowę na temat treści utworu a następnie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną. Tematem pracy plastycznej była główna bohaterka".                                                   panie D.Wołkowiak, M.Kaczmarczyk(grupa 3,4-latki)

"Dnia 19 maja 2021r.w kl. ,,0'' odbyła się akcja ,,Cała Polska Czyta Dzieciom''. Przewodnią bajką był ,,Czerwony Kapturek''. Dzieci przygotowały wspólnie z rodzicami czapki i pelerynki w kolorze czerwonym. Z wielkim zainteresowaniem słuchały czytanej bajki, następnie odbyła się rozmowa na temat treści  bajki. Dzieci wyciągnęły wnioski, że nie należy otwierać drzwi nieznajomym oraz zbaczać z drogi. Następnie wykonały ilustracje do bajki".                                     p. A.Walewska(grupa 5,6-latki)

"21 maja 2021r. w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" pierwszoklasiści ze SP w Garbnie usłyszeli "Piękną i mądrą bajkę o troskach zająca grajka" autorstwa E.Kozyry-Pawlak i P.Pawlaka. W rolę głównego bohatera wcieliła się nauczycielka klasy 1, która w ciekawy sposób przedstawiła historię zajączka. Uczniowie żywo reagowali na usłyszane słowa i doradzali zwierzaczkowi w trudnych sytuacjach. Ubrani w kolorowe nakrycia głowy, odtworzyli treść utworu, grając postacie czterech przyjaciół: zająca, bobra, kreta i szopa. Na koniec namalowali piękne ilustracje do usłyszanej bajki."

p. J. Saik(klasa 1)

"W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” uczniowie  klasy 2 zapoznali się z treścią książki  ,,Nasza mama czarodziejka” Joanny Papuzińskiej. Każdy uczeń na forum klasy pięknie czytał wybrany rozdział. Po wysłuchaniu ostatniego rozdziału dzieci wykonywały różne zadania i ćwiczenia. Podobnie jak bohaterowie opowiadania  udały się na przejażdżkę ,,poduszkowcami”. Wykonały również ilustrację do wybranej historii i nauczyły się piosenki o mamie. Była to wspaniała przygoda i jednocześnie ,,żywa” lekcja z książką."                                  p. M.Rodziewicz, p. Z.Więcierzewski (klasa 2) 

"W czwartek 20 maja 2021r.od rana w klasie trzeciej było wesoło i kolorowo. A wszystko to za sprawą kolorowych skarpetek, które dzieci i panie miały na swoich nogach. Inspiracją była książka Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Najpierw uczniowie zapoznali się z informacjami na temat autorki książki. Potem wysłuchali dwóch pierwszych rozdziałów. Jak zwykle przy pracy z lekturą wykonali metryczkę książki. Podczas „ burzy mózgów” uczniowie wyszukiwali pomysłów na wykorzystanie skarpetek , które zostały bez pary. Krótki film zaprezentowany w klasie podsunął pomysł jak ze skarpetki zrobić pacynkę. Wiele radości i uśmiechu  towarzyszyło dzieciom podczas „Skarpetkowej sesji fotograficznej”. Na zakończenie uczniowie wykonali skarpety wg własnego pomysłu z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Zwykła skarpetka może być inspiracją do podejmowania różnych  aktywności . I tak właśnie się stało dzisiaj w klasie trzeciej."

panie B.Starukiewicz, E.Lisiczyńska (klasa 3)


Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 


Strona 1 z 143
Aktualności Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
18 Września 2021
Imieniny obchodzą
Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda,
Stefania, Tytus, Zachariasz

Do końca roku zostało 105 dni.
Zodiak: Panna

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 159 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę