Chcemy mieć swój Sztandar

Drukuj

Zespół Szkół w Garbnie poświęca dużo uwagi wychowaniu patriotycznemu naszych uczniów. Obchodzimy uroczyście najważniejsze święta państwowe, które na trwale wpisały się w szkolny kalendarz, pamiętamy o ważnych wydarzeniach z życia narodu. Pielęgnujemy cześć dla symboli narodowych: Flagi Biało- Czerwonej, Godła, Hymnu Narodowego. Krzewimy miłość do Ojczyzny;  również tej najbliższej- domu, rodzinnej miejscowości, szkoły.

Chcemy mieć swój Sztandar, który stanie się nie tylko symbolem naszej szkoły, ale i naszej małej Ojczyzny- Garbna i okolic. Pragniemy, by towarzyszył najważniejszym szkolnym i miejscowym wydarzeniom. Pragniemy, by na ten Sztandar nasi pierwszoklasiści przysięgali być dobrymi uczniami, a absolwenci Gimnazjum- rozsławiać imię szkoły. Pragniemy, by stał się ważnym elementem obywatelskiego wychowania dzieci i młodzieży.

Dlatego Dyrekcja, Pracownicy, Uczniowie ZS oraz Rada Rodziców zwracają się do wszystkich przyjaciół Szkoły oraz wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie tego celu. Będziemy wdzięczni za każdą, choćby najmniejszą, kwotę.  Prosimy o dokonanie ewentualnej  wpłaty  na konto:

UKS 23 1020 36 39 0000 8702 0055 0889 z dopiskiem: Na Sztandar ZS w Garbnie.