Opis kompletu sztandaroweg dla naszej szkoły

Drukuj

Zatwierdzenie sztandaru odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 z 08.03.1990 roku (O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM – DZ. U. 1996 r. 13 p 7,4) oraz STATUTU SZKOLNEGO – KURATORIUM

Lp.

ELEMENT SZTANDARU

OPIS

1

Płat sztandaru

AWERS

(strona główna)

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie prostokąta o rozmiarach 100x110 cm podzielona poziomo na białe i czerwone pole o rozmiarze 50x110 cm. Na tej stronie płata znajduje się wizerunek orła białego na tarczy herbowej, czerwonej wysokości 40 cm w złotej bordiurze (ramie) wg ustaleń Dziennika Ustaw. Orzeł wys. 30 cm, haftowany srebrnym szychem – korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem.

2

Płat sztandaru

REWERS

(strona odwrotna)

Płat sztandaru stanowi tkanina o wymiarze 100x110 cm, której kolor i tekst ustala się zgodnie z potrzebami i imieniem szkoły. Całość wykończona frędzlami złotymi.

3

Głowica sztandaru

Głowica sztandaru jest wykonana z białego metalu i składa się z Godła Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie złotej i stanowi zwieńczenie drzewca sztandarowego.

4

Drzewce sztandaru

Drzewce o średnicy 4 cm, dł. 230cm, dwudzielne, połączone tuleją z białego metalu, na górnym końcu znajduje się głowica. Na dolnym zakończeniu okucie stożkowate. System mocujący sztandar umieszczony w górnej części.

5

Szarfa sztandaru

Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 10 – 15 cm jest zawiązana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy po stronie głównej płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone złotymi frędzlami.

6

Szarfy pocztu sztandarowego

W barwach Rzeczypospolitej Polskiej, dł. 2mb, szer. 10 – 15 cm. Wykończone złotymi frędzlami, nosi się przełożone przez prawe ramię – 3 szt. (dla sztandarowego i dwóch osób towarzyszących) dla pocztu obowiązują białe rękawiczki.

7

Honorowe gwoździe sztandarowe

Gwóźdź sztandarowy w postaci tarczy herbowej o wys. 3 – 4 cm, wykonany z białego lub złotego metalu z grawerowanym napisem dot. fundatora mocowany na drzewcu sztandarowym.