REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK AGROBIZNESU

Drukuj

Opis oddziału

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

KTO TO JEST?

Technik agrobiznesu jest specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Osoby podejmujące profesję technika agrobiznesu posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin: ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości, czy prawa.

CZEGO SIĘ TU NAUCZYSZ?

Wybierając ten zawód, nauczysz się organizować i wykonywać prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą. W ramach kształcenia w zawodzie nabędziesz umiejętności prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą i obsługi specjalistycznego sprzętu. Uzyskasz prawo jazdy kategorii T. Ponieważ agrobiznes, to nie tylko pozyskanie surowców, ale również ich przetwarzanie, nauczysz się organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem. Tajniki marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych nie będą Ci obce. W tym zawodzie poznasz również zasady sporządzania dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz pozyskania środków finansowych w ramach dofinansowania działalności agrobiznesu ze środków Unii Europejskiej oraz polskich środków budżetowych. Wszystkie te zadania będziesz poznawał zarówno podczas zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas nauki w szkole będziesz miał możliwość skonfrontowania swojej wiedzy podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym i w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie.

JAK WYGLĄDAJĄ PRACOWNIE? (lub BAZA DYDAKTYCZNA):

Zajęcia w tym zawodzie odbywają się w salach dydaktycznych oraz na warsztatach szkolnych i w szkolnym gospodarstwie rolnym. Pracownie wyposażone są w sprzęt komputerowy, audiowizualny, projektory i tablice multimedialne. Techniczne wyposażenie parku maszynowego w nowoczesny sprzęt rolniczy do uprawy i zbioru ziemiopłodów znajduje się na warsztatach szkolnych.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zdania dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje: RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej i RL.07 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej. Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze z Unii Europejskiej oraz podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.